Pojištění proti neschopnosti splácet – jaký má smysl a jak jej zrušit?


13. 01. 2013  17:29     Redakce Bp.com     komentáře (3)

Banky vymýšlejí k výběru poplatků všelijaké fígle. Ačkoliv jsou často „formálně“ v pořídku, v souladu s obchodními podmínkami, na které se odkazuje ve smlouvě, nad logikou věci zůstává někdy selský rozum stát.

Pojištění proti neschopnosti splácet – jaký má smysl a jak jej zrušit?
V minulém týdnu jsme vás v rubrice Vrba informovali o zajímavém příběhu. Klient má hypotéku, u které si sjednal pojištění. Časem zjistil, že pojištění mu nepřináší žádnou přidanou hodnotu, proto si jej chtěl zrušit. Čekalo na něj překvapení – banka mu oznámila, že se jedná o změnu hypoteční smlouvy z podnětu klienta mimo fixační období, a proto musí zaplatit poplatek 5000 Kč!

.

VRBA O POPLATKU ZA ZRUŠENÍ POJIŠTĚNÍ K HYPOTÉCE K NAHLÉDNUTÍ ZDE

.

Nám to nejde do hlavy – proč je pojištění zahrnuto v hypoteční smlouvě, když se jedná o aditivní produkt, který s nákupem bytu či domu nemá nic společného? Zeptali jsme se na názor odborníka na slovo vzatého, bojovníka proti poplatkům Mgr. Petra Němce:

„Není mi známá právní norma, která by přikazovala u hypotéčních úvěrů pojištění proti neschopnosti splácet, ostatně na trhu jsou dostupné i hypotéky bez tohoto pojištění a i toto pojištění samotné má různý rozsah.

Dovolím si také krátkou poznámku ke smyslu tohoto pojištění. Dle mého je jeho funkčnost velmi pochybná, neboť v praxi je využití této pojistky administrativně složité a pojištění mnohdy zaniká právě z důvodu, že neplatíte. Pojištění je totiž většinou hrazeno se splátkami, často měsíčně. Pokud tedy nezaplatíte splátku, neuhradíte zároveň pojištění, porušíte tím pojistnou smlouvu a pojištění zanikne. Tedy pojistná událost, na kterou jste pojištěni, vyvolá zánik pojištění a pojištění tedy nejste. Pokud klienti začnou své problémy řešit až v okamžiku prodlení, může být pozdě.

.

Za povšimnutí také stojí chování bank. Banka ví, že máte pojištění. Co udělá banka, když se opozdíte se splátkou? Přijde vám upomínka, která je často zpoplatněna nemalou částkou. V upomínce není zmínka o pojištění. Z banky vám nikdo nezavolá, aby se zeptal, co se děje a zda nepotřebujete využít pojištění. Přitom bance má jít o to, ať má své splátky řádně a včas a pokud to nezajistí klient, má se banka snažit, aby dostala své plnění od pojišťovny, tedy poradit to klientovi. Až se nabízí úvaha nad tím, co je asi obsahem smluvního vztahu mezi bankou a pojišťovnou, a nad tím, v čím zájmu banka jedná - zda v zájmu klienta anebo v zájmu pojišťovny, neboť v zájmu svém rozhodně nejedná. Že je mnohdy banka přímo s pojišťovnou propojena naznačuje, že výplata plnění z pojištění nemusí být v zájmu banky, která je akcionářem pojišťovny.

.

Druhá otázka (DOTAZ REDAKCE: „Existuje šance požadovat uzavření smlouvy o neschopnosti splácet odděleně od smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru?“) zahrnuje dva problémy. První je ten, že spotřebitel je při uzavírání smlouvy s bankou většinou postaven před hotovou věc a obsah smlouvy může jen těžko změnit. Pochopitelně právně nebrání nic tomu, aby bylo pojištění sjednáváno samostatně. Druhým problémem je poplatek za změnu smlouvy a jeho přiměřenost. Je nesporné, že výše poplatku při takovéto banální změně smlouvy zde spíše spotřebitele odrazuje od jakéhokoliv jednání. Nicméně banka není povinna jakkoliv měnit uzavřenou smlouvu a pokud tedy na žádost klienta uzavřenou smlouvu mění, tedy má práci navíc, je přirozené, že toto zpoplatňuje.

.

Nicméně se domnívám, že při řádném prostudování všech smluvních podmínek může klient zjistit, že smlouvu o pojištění může vypovědět, čímž by se měl uvedenému poplatku vyhnout. Záleží však vždy na konkrétních okolnostech případu.“

.

Pokud máte s podobným problémem osobní zkušenosti, dejte nám vědět do diskuse pod článkem.Pojištění proti neschopnosti splácet – jaký má smysl a jak jej zrušit?

Re: Dohoda o ukončení pojištění ke smlouvě o úvěru
Tak to mám stejný problém. Budu se snažit aby mi banka ten poplatek nestrhla. A pokud neuspěju, nech...
pošta
Já mám úvěr u poštovní spořitelny a taky mě nasrali.Byla 4 měsíce nemocná a půjčku jsem splácela,pak...
Dohoda o ukončení pojištění ke smlouvě o úvěru
Dobrý den, zjistil jsem, že má smlouva u ČS, Americká hypotéka, kde bylo sjednáno i pojištění, je p...
Diskutovat (3)