Práva spotřebitelů pomáhá bránit mnoho nezávislých webů. Víme, které to jsou


06. 12. 2019  02:35     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Server Bankovní poplatky se nekompromisně zastává spotřebitelů a brání jejich práva. Existuje však mnoho dalších nezávislých webů, které se zabývají ochranou spotřebitele nebo pomoci spotřebitelům. Jak a v čem vám který web může pomoci a poradit? Prozkoumali jsme je!

Práva spotřebitelů pomáhá bránit mnoho nezávislých webů. Víme, které to jsou
Existuje několik velkých a významných webů, které jsou obecně známé a které poskytují komplexní pomoc a ochranu spotřebitelům. Za těmito weby stojí většinou různé spotřebitelské organizace a sdružení.


dTest


dTest_200x200 Existuje v internetové i tištěné podobě jako časopis už 25 let. Od počátku se zaměřuje na testování a porovnávání výrobků a zboží. Postupem času se pak stále více zaměřoval dTest na poradenství a ochranu práv spotřebitelů, zejména s ohledem na reklamace. Za dobu svého působení si dTest vydobyl poměrně výrazné renomé a pověst. Provozuje spotřebitelskou poradnu v různých oborech. Zaměřuje se na široký rozsah práv spotřebitelů.     

 

Co o sobě říkají:

dTest je nezisková organizace, kterou v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST založila JUDr. Ida Rozová. Zpočátku se organizace věnovala vydávání měsíčníku TEST s testy výrobků a služeb. Nyní, po více než 25 letech, je dTest mnohem více než jen časopis s testy. Nabízíme spotřebitelům komplexní servis, který pomáhá v orientaci při nákupu výrobků, výběru poskytovatelů služeb a při uplatňování spotřebitelských práv.    

web: www.dTest.cz

Časopis dTest
vydavatel dTest, o.p.s.
Černomořská 419/10, 101 00, Praha 10 - Vršovice
tel: +420 241 404 922

Se spotřebitelskými dotazy se neváhejte obracet na poradenskou linku.

tel: +420 299 149 009

formulář: https://www.dtest.cz/clanek-3/kontakt        


   

Sdružení obrany spotřebitelů


543757-sdruzeni-obrany-spotrebitelu-ktere-brani-li Organizace, která je mnohem menší a méně viditelnější, než dTest. Zaměřuje se na servis a pomoc spotřebitelům ve spotřebitelských sporech. Své poradenství již nabízí v 9 krajích ČR. Vznikla jako nástupkyně SOS, která sídlila v Praze a zanikla v roce 2011.

Webové stránky této organizace jsou poměrně komplexní, i když působí neuspořádaným dojmem, a spotřebitel se musí k požadovaným informacím poměrně náročně proklikat. Jinak má organizace své místo na mediálním trhu i v oblasti poradenství spotřebitelům.

Co o sobě říkají:

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. sídlí v centru Brna na adrese Mečová 5, kde je umístěna spotřebitelská poradna i koordinační centrum pro všechny naše poradny v ČR. V Brně je tedy zajišťována veškerá administrativní a další činnost naší organizace s celostátním dopadem, např. vydávání informačních materiálů, brožur, legislativní činnost i veškerá administrativa. V regionech působí naše jednotlivé poradny, které se zaměřují především na samotné spotřebitelské poradenství a výstupy do místních médií.

Mezi naše hlavní úkoly patří zajišťování bezplatného spotřebitelského poradenství, kdy spotřebitelům osobně, e-mailem či telefonicky poskytujeme spotřebitelské právní rady v jejich spotřebitelských problémech. Spotřebitele informujeme o dané problematice též prostřednictvím mnoha informačních materiálů, letáků a brožur, prostřednictvím webu a na mnoha akcích, kterých se účastníme, nebo je sami pořádáme. Pro spotřebitele pořádáme besedy a semináře. 

Osobní poradna: Mečová 5, Brno
(PO-PÁ 09-16 hod.)
+ další poradny viz web

Telefonická poradna:
542 210 778, 542 210 549
(PO-PÁ 9-16 hod.)

Elektronická poradna: poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

 

Gerta Mazalová

předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace


                                                                                        

Stavebky.cz

stavebni-sporeni-stavebky

Velmi hezky vypadající web, který se zabývá problematikou stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření. Web vymyslel člověk, který se v problematice pohybuje již dlouhá léta a pracoval i jako konzultant pro stavební spořitelny. Web se zabývá informacemi o stavebním spoření a to ve formě srovnavačů, zajímavých kalkulaček, poraden a dalších praktických informací.

 

Co o sobě říkají?

Web Stavebky.cz má sloužit všem, kdo se zajímají o stavební spoření. Klientům stavebních spořitelen, zprostředkovatelům a finančním poradcům, ale i studentům. Informace zde publikované mají co nejlépe popisovat aktuální stav a nejsou ovlivňovány zájmy jednotlivých stavebních spořitelen.

Na provozu webu spolupracuji s firmou , která nabízí řadu služeb v oblasti stavebního spoření a hypotéčního úvěrování.

Náměty na vylepšení jsou vítány. Zasílejte je prosím prostřednictvím připojeného formuláře nebo přímo na mail petr@kielar.cz

Web: https://www.stavebky.cz/

Formulář: https://www.stavebky.cz/o-webu/


Škola spotřebitele


gle-logo-claim-male01 Jedná se zejména o vzdělávací projekt, který má za cíl upozorňovat spotřebitele na rizika a problémy spojené s aplikací ustanovení na ochranu spotřebitele upravené zejména v občanském zákoníku.

 

Co o sobě říkají?

Cílem projektu Poradenství a osvětová činnost pro spotřebitele je informovat o právech širokou spotřebitelskou veřejnost v souvislosti s právy vyplývajícími z občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Projekt navazuje na úspěšný projekt z let 2014 – 2018 a jeho cílem je informovat o problematice širokou veřejnost. Spotřebitelé mohou v rámci projektu využít bezplatného telefonického poradenství v pondělí a středu od 9:00 – 17:00, nebo položit dotaz kdykoliv v rámci online poradny.

Jaké jsou hlavní otázky řešené v rámci projektu:

 • jaký je postup při reklamaci
 • kdy můžu odstoupit od smlouvy
 • jaká jsou práva spotřebitele
 • pomoc při řešení sporu s prodejci
 • kdy mohu žádat opravu či výměnu věci
 • kdy mohu žádat vrácení peněz
 • a další

GLE o.p.s.

Pražská kancelář

www.gle.cz

Školská 694/32
110 00 Praha 1 - Nové město
Česká republika
IČ 282 04 409

Škola spotřebitele

Tel.: +420 272 047 707
Email: spotrebitel@gle.cz


Proč se finančně vzdělávat?


psfv Zejména koordinační webové stránky zřizované ministerstvem financí. Srozumitelným způsobem pak informace na webu zprostředkovávají ustanovení občanského zákoníku spotřebitelům. V kostce se tak spotřebitelé dozví, jaký je rozdíl mezi podnikatelem a spotřebitelem, jaká práva má spotřebitel, jaká jsou zakázaná ujednání v kupní smlouvě, ustanovení o reklamacích apod.

Co o sobě říkají?

Pracovní skupina pro finanční vzdělávání je podle Národní strategie finančního vzdělávání platformou pro výměnu zkušeností a koordinaci klíčových subjektů zabývajících se finančním vzděláváním v České republice. Sdružuje zástupce státu, profesních asociací, spotřebitelské organizace a experty na oblast vzdělávání a je řízená Ministerstvem financí České republiky.

Pro naplnění koordinační role byly spuštěny rozcestníkové stránky Proč se finančně vzdělávat?, které mají za úkol:

 • poskytnout informace o fungování a rizicích ve světě financí,
 • dát tipy a návody v různých oblastech financí (např. při sestavení a vedení rodinného rozpočtu),
 • pomoci při řešení problémů se subjekty finančního trhu, v případě předlužení atd.,
 • upozornit na zajímavé webové stránky s různými hrami, kalkulačkami, projekty, kalendář akcí apod., a
 • sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Napište nám

Budete-li mít k těmto stránkám či finančnímu vzdělávání jakékoli komentáře, nápady či dotazy, pošlete nám je na e-mailovou adresu financni-vzdelavani(zavinac)mfcr.cz.

Ministerstvo financí České republiky
oddělení 3503 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu
Letenská 15

Praha

Web. www.psfv.cz


Sdružení českých spotřebitelů


logo-scs Nejstarší sdružení zabývající se ochranou práv spotřebitelů v České republice. Hlavním cílem sdružení je podpora a pomoc spotřebitelům a kultivace vztahu mezi podnikateli a spotřebiteli. Webové stránky projektu působí velmi jednoduchým způsobem. V článcích a informacích je minimum původních informací a velká většina článků je přebíraných. Originální, vlastní původní obsah je v menšině.

Co o sobě říkají?

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je tak nejdéle působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů u nás. 

K 1. červenci 2014 se SČS v souladu s novým občanským zákoníkem transformovalo na zapsaný ústav.

SČS poskytuje v souladu se svou zakládací listinou obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž misí ústavu je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace čistého podnikatelského a konkurenčního prostředí, které je tolerantního vůči spotřebitelským zájmům, a hájí oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR.

Spojení a kontakty 

 • ID datové schránky: x7yb9p9
 • telefon: 261 263 574
 • e-mail: scs@konzument.cz

Můžu to zvednout?


muzu_to_zvednout_aplikace Užitečná webová aplikace, která umožní spotřebiteli či uživateli zhodnotit, zda má zvednout číslo, které mu volá, nebo ho obtěžuje. Na aplikaci spolupracují i sami uživatelé a veřejnost, kteří oznamují obtěžující, nebo podvodná telefonní čísla.

Co o sobě říkají?

Neradi zvedáte neznámá čísla? Teď už se jich bát nemusíte. S menší pomocí moderních technologií už pro vás obtěžující a marketingové hovory nebudou problém. Aplikace Můžu to zvednout je totiž jednoduše pozná a včas vás před nimi varuje. Nebo je rovnou zablokuje.

Jak to funguje? Aplikace Můžu to zvednout používá unikátní databázi jednotlivých telefonních čísel a toho, jak je uživatelé hodnotí. (Mimochodem, v této databázi denně přibude kolem 30 tisíc nových hodnocení!)

To znamená, že kdykoliv vám zavolá neznámé číslo, aplikace se podívá do své databáze. A pokud zjistí, že jde o číslo s negativním hodnocením, dá vám hned vědět. Nebo, budete-li chtít, může nevyžádaný hovor rovnou zablokovat.

Pokud nás potřebujete kontaktovat, prosíme napište nám na support@muzutozvednout.cz. Váš dotaz bude zpracován v nejkratším možném čase.

Pro podání žádosti o odstranění Hodnocení nebo Komentáře použijte tlačítko koše připojené pod recenzí/komentářem a vyplňte formulář. Žádost bude tak vyřízena mnohem rychleji.

E-mailový kontakt:

Mister Group s.r.o.
Lidická 700/19
Brno-Veveří
602 00
Česká republika

 

Web: www.muzutozvednout.cz


Ušetřeno


logo (1) Webové stránky, které se zabývají především porovnáváním cen a výhodnosti služeb v nejrůznějších segmentech, ať už se týká dodavatelů energií, cen operátorů, nebo třeba výhodnosti bankovních účtů či úvěrů. Žebříčky a porovnání jsou přehledně zpracované a dobře dohledatelné. Součástí služeb jsou i chytré kalkulačky. Jedná se o jeden z nejkomplexnějších a nejrozsáhlejších porovnavačů cen v ČR.

Co o sobě říkají?

Jsme Ušetřeno.cz – největší nezávislý online srovnávač cen produktů a služeb pro domácnosti v ČR. Naše historie se začala psát v roce 2010. Od té doby jsme urazili velký kus cesty. Z firmy o 3 lidech jsme se rozrostli na 160členný tým nadšených specialistů.

Nabízíme bezplatné porovnání produktů více než 100 společností z oblasti energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Pomáháme našim zákazníkům se sjednáváním smluv od začátku až do konce a pravidelně přinášíme nejčerstvější informace o změnách na trhu a užitečné tipy, jak jednoduše snížit rodinné výdaje.

 

Web: www.usetreno.cz


Tarifon


logo-small Jedná se o porovnávač cen služeb a tarifů tuzemských poskytovatelů mobilních a datových služeb. Výhodou je specializace webu právě na problematiku mobilních operátorů. Výrazně se zabývá i problematikou jednoduchého přechodu k jinému operátorovi.

 

Co o sobě říkají?

Tarifon je bezplatná veřejná služba akreditovaná Českým telekomunikačním úřadem. Poskytujeme nezávislé a nestranné srovnání cen telekomunikačních tarifů pro jednotlivce, domácnosti, živnostníky a malé firmy. Provozujeme tyto oficiální cenové kalkulátory: Mobilní tarify, Mobilní internet, Internet doma a Volání doma. Aktuálnost a správnost cenových kalkulátorů Tarifonu ověřuje pravidelně ČTÚ a stvrzuje ji akreditační značkou Schváleno Českým telekomunikačním úřadem.

Vladimír Stuchlý - Tarifon
Šlejnická 3/2017, 160 00 Praha 6
(zde není prodejna)

Telefon: 211 221 828
E-mail: info@tarifon.cz
Po - Pá  9 - 18 hod

Web: www.tarifon.cz


APMS


e7649128-a09e-11e4-ab23-00155d092808-logo-apms-tex

Asociace největších poskytovatelů mobilních služeb, kteří se tímto způsobem snaží o vzdělávání a informování spotřebitelů právě na poli mobilních a datových služeb.

 

Co o sobě říkají?

Asociace působí na českém trhu od roku 2003.

Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00

IČ 75118891
DIČ CZ 75118891
Asociace není plátcem DPH.
apms@apms.cz
datová schránka: nn7uc3f

 

Web: www.apms.cz


Sdružení nájemníků ČR


logo_son_2017_top Sdružení zabývající se podporou a ochranou specifické části spotřebitelů, tedy nájemníků. Sdružení se zapsalo mediálně do historie odporem proti deregulaci nájemného. Výrazná je také právní a poradenská podpora nájemníků. Součástí služeb je i kvalitní poradenská činnost. Webové stránky působí velmi profesionálně a precizně.

 

Co o sobě říkají?

 

Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. Služby členům odborových svazů, se kterými máme uzavřené dohody o spolupráci, budou poskytnuty po předložení odborové legitimace nebo doporučení základní odborové organizace.

SON ČR Vám pomůže orientovat se v bytové problematice, ať už jde o klasické nájemní bydlení, bytové družstevnictví nebo bydlení ve vlastním bytě.

 • Sídlo: Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 130 00
 • Sekretariát: tel.: +420 234 463 343, fax: +420 234 463 344, email: info@son.cz
 • Ič: 48133281

Web: www.son.cz


Business center a podnikatel


business-center-cz-300x300 Web, který se dívá na práva spotřebitelů z jiné strany, tedy ze strany podnikatelů. Vzdělávání podnikatelů jak se mají chovat ke spotřebitelům a jejich právům. Jinak se na webu objevují velmi komplexní a kvalitní informace spotřebitelského charakteru. Webové stránky působí již poměrně zastarale, ale obsah je velmi aktuální, včetně kvalitní formy vyhledávání v zákonech.

Co o sobě říkají?

Vydáváme odborné internetové deníky (např. Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz), pořádáme desítky významných konferencí (Czech Internet Forum, E-Business Forum, WebTop100) a prestižních společenských akcí (Křišťálová Lupa). Pravidelně připravujeme vlastní unikátní obsah, objevujeme nové informace a souvislosti, představujeme originální osobnosti, zajišťujeme netradiční výstupy či události, plánujeme efektivní komunikační a marketingové kampaně.

Pracují u nás lidé s dlouholetými zkušenostmi, kteří patří ke špičkám ve svém oboru.

Naše výstupy jsou pravidelně citovány v ostatních médiích, včetně rozhlasu a televize.

Internet Info, s.r.o.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

Najdete nás přímo nad stanicí metra A Hradčanská
Hradčanská Office Center, budova A, 5. patro

T: +420 778 88 55 02
T: +420 277 004 600
E: info@iinfo.cz

Web: www.business.center.cz

        https://www.podnikatel.cz/


PODVEDENIKLIENTI.CZ

Web se snahou informovat a ochranit spotřebitele v oblasti smluv životního pojištění v aktuálním tématu, kdy finanční arbitr rozhodl o neplatnosti těchto pojistných smluv u konkrétních pojišťoven. 

Co o sobě říkají?

Chceme upozornit na problém, který se v České republice může týkat více než milionu smluv životního pojištění se spořící složkou, se škodou přesahující desítky miliard korun. Po mnoha letech právních tahanic máme v ruce pravomocná rozhodnutí finančního arbitra označující smlouvy životního pojištění České pojišťovny a pojišťovny AXA jako neplatné od samého počátku. Navzdory tvrzení pojišťoven nejde jen o konkrétní posuzované spory, ale s ohledem na právní závěry finančního arbitra lze konstatovat, že důvody pro vyslovení neplatnosti pojistných smluv jsou systémové a jedná se o plošný problém.

Jiří Chvojka
tiskový mluvčí podvedených klientů pojišťoven

E: info@podvedeniklienti.cz

Web: www.podvedeniklienti.czPráva spotřebitelů pomáhá bránit mnoho nezávislých webů. Víme, které to jsou

Diskutovat (0)