Právní poradna BP:
Vnosy do SJM můžete při rozvodu manželství uplatnit


11. 12. 2019  01:39     Miroslav Zeman     komentáře (1)

STŘEDEČNÍ SERIÁL – PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Lze uplatnit při vypořádání společného jmění manželů vnosy, které jeden z manželů vložil do pořízení společného jmění manželů, typicky společného bytu? Nebo toto nelze uplatnit, pokud už je byt zapsán jak sjm?

Právní poradna BP: Vnosy do SJM můžete při rozvodu manželství uplatnit
U společného jmění manželů a nemovitostí ve společném jmění manželů platí, že každý z manželů má nárok na stejnou část či stejnou hodnotu, byť tato hodnota není vyjádření konkrétními podíly. Jak se ale postupuje v případě, kdy jeden z manželů přispěl na pořízení nemovitosti ve společném jmění manželů svými výlučnými prostředky, které získal prodejem svého vlastního bytu? Má při vypořádání společného jmění manželů po rozvodu nárok si tyto prostředky uplatnit, nebo o ně zápisem nového bytu do společného jmění manželů definitivně přijde?


Dotaz čtenáře:

Dobrý den, s manželkou jsme se rozvedli a teď řešíme vypořádání našeho společného jmění manželů k bytu v Praze. Problém je v tom, že byt se pořizoval částečně z hypotéky, ale z větší části z mých peněz, které jsem získal prodejem svého menšího bytu. Tenhle byt jsem si pořizoval za své peníze ještě dlouho před uzavřením manželstvím. Manželka na toto nechce vůbec slyšet a chce všechno rozdělit na půl. Mám prý smůlu, když jsem cokoliv do bytu vložil ze svého, protože pořízení bytu do SJM se tenhle byt stal naším společným vlastnictvím a oba máme nárok na stejný podíl. Mě to ale nepřijde spravedlivé, když jsem více jak dvě třetiny platil z výnosu svého bytu, třetina šla z hypotéky a manželka nedala do pořízení bytu vůbec nic. To by mě ten tříletý riskantní pokus o manželství vyšel pěkně draho, kdybych vlastně platil manželce i polovinu z výnosu svého vlastního bytu v minulosti. Kde je tedy pravda?

Odpověď odborníka:

Dobrý den. Skutečně platí, že v případě vypořádání společného jmění manželů, má každý z manželů právo na stejnou hodnotu z tohoto majetku. Nicméně zákon také dává možnost, aby si ten z manželů, který vnesl do společného jmění manželů svůj vlastní výlučný majetek, mohl tento, v případě vypořádání, uplatnit, resp. zvýšit si svůj podíl při vypořádání majetku. Stejné pravidlo platí i v případě, kdy jsou prostředky ze společného jmění manželů poskytnuty na pořízení výlučného majetku jednoho z manželů a tento také musí při vypořádání tyto prostředky, o něž se v podstatě obohatil ze společných prostředků, druhému kompenzovat. Ve Vašem případě by se pak při prodeji mělo postupovat tak, že z výtěžku se uhradí v plné výši zůstatek hypotečního úvěru, tedy cca třetina hodnoty. Zbylou částí pak uplatníte svůj výnos v podobě výtěžku z prodeje domu, který se poměrově bude rovnat stejnému poměru jako při koupi bytu, tak i při jeho prodeji a pokud nějaká částka zbude, protože je možné prodat byt i za větší částku, než byl pořízen, tak toto bude částka vypořádání a bude se dělit mezi manželé. Nicméně do rozhodování soudů mohou vstupovat i další věci a skutečnosti, například pokud by se manželka starala výlučně o nezletilé děti a byla odkázaná žít v daném bytě, pak soud může rozhodnout s různými odchylkami a není přímo vázán uvedenou konstrukcí, ale tyto detaily už jsem ve Vašem dotazu nedohledal.

DALŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI NAŠEHO ODBORNÍKA V NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ NALEZNETE ZDE!Právní poradna BP: Vnosy do SJM můžete při rozvodu manželství uplatnit


Dobrý den, Mám dotaz Jde uplatnit Darovací smlouva při vyrovnávání SJM?Z roku 1999? Smlouva byla vyu...
Diskutovat (1)