Právní poradna BP:
Zdravotní problémy? Máte právo na náhradu mzdy


14. 08. 2019  00:21     Miroslav Zeman     komentáře (0)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY. Čtenář se dostal do sporu se zaměstnavatelem o výplatu náhrady mzdy za dva měsíce. Kdo má pravdu? ČTĚTE DÁLE!

Právní poradna BP: Zdravotní problémy? Máte právo na náhradu mzdy
Pokud zaměstnanec nemůže na základě lékařského posudku vykonávat svou dosavadní práci u zaměstnavatele a zaměstnavatel mu nenabídne jiné odpovídající zařazení, které by mohl bez újmy na zdraví vykonávat, má právo okamžitě ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů. V takovém případě pak má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy. Při splnění podmínek nároku, může zaměstnanec zaměstnavatele vyzvat k úhradě dané částky a v případě nesplnění povinnosti, požádat o rozhodnutí soud.

Dotaz čtenáře:

Dobrý den, ukončil jsem pracovní poměr okamžitě z důvodu nemoci, u které můj lékař konstatoval, že se neshoduje s mnou vykonávaným povoláním - svářeč. Toto jsem sdělil zaměstnavateli a požádal ho o přeřazení na jinou pozici. Zaměstnavatel se mi ale dva týdny nevyjádřil a tak jsem podal okamžité zrušení pracovního poměru, které bylo také zaměstnavateli doručeno. Asi po dvou měsících jsem se dozvěděl, že jsem měl při ukončení pracovního poměru i nárok na náhradu mzdy ve výši dvou průměrných platů za poslední rok. Požádal jsem tedy zaměstnavatele o vyplacení, ale ten mi napsal, že nemám nárok protože jsem podal výpověď já a tak mi nic platit nemusí. Ale já musel ukončit práci, protože mi to nařídil doktor a teď si těžko hledám práci novou. Mám tedy na náhradu mzdy za dva měsíce právo nebo ne? Jak to je?

Odpověď právníka:

Pokud dochází k ukončení pracovního poměrů ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů, které mu nedovolují dále tuto práci vykonávat a toto je prokázáno lékařským posudkem, nebo zprávou lékaře, pak má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, což uvádí a upravuje přesně zákoník práce. Podmínkou nároku na náhradu mzdy a okamžité ukončení pracovního poměru má zaměstnanec při splnění dvou podmínek. 

1) je prokázána lékařskou zprávou jeho zdravotní nezpůsobilost vykonávat dosavadní práci,

2) zaměstnavatel nenabídl v dané lhůtě zaměstnanci jiné pracovní zařazení, které by mu jeho zdravotní stav umožnil vykonávat,

pokud byly obě podmínky splněny, pak má zaměstnanec nárok nejen na okamžité ukončení pracovního poměru bez sankcí, ale také na náhradu mzdy stanovenou zákoníkem práce.

Pokud ve věci neexistují další okolnosti o nichž nevíme, jste v právu jako zaměstnanec Vy, a na náhradu mzdy tedy máte nárok. Pokud Vám ji zaměstnavatel odmítá vyplatit, můžete na něj podat žalobu a o věci nechat rozhodnout soud.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI V NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ NALEZNETE ZDE!Právní poradna BP: Zdravotní problémy? Máte právo na náhradu mzdy

Diskutovat (0)