Právní poradna serveru BP:
Jaký je rozdíl mezi SJM a podílovým spoluvlastnictvím?


20. 03. 2019  00:52     Miroslav Zeman     komentáře (1)

STŘEDEČNÍ SERIÁL - PRÁVNÍ PORADNA SERVERU BANKOVNÍ POPLATKY: Čtenář se dotazuje ve své otázce, zda je nějaký rozdíl mezi společným jměním manželů a podílovým spoluvlastnictvím. Rozdíl je podstatný. ČTĚTE ZDE!

Právní poradna serveru BP: Jaký je rozdíl mezi SJM a podílovým spoluvlastnictvím?
Společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví určitě nejí to samé. Oba instituty jsou dosti odlišné a také se s nimi úplně jinak zachází. Společné jmění manželů je určeno pouze manželům, zatímco podílové spoluvlastnictví může realizovat kdokoliv. K převodu majetku ve společném jmění manželů musí vystupovat vždy oba manželé společně, zatím v případě podílového spoluvlastnictví může každý vlastník podílu převést svůj podíl samostatně.

Dotaz čtenáře:

Mám takovou otázku. Řešíme požadavek banky, abychom měli s manželkou jako společní žadatelé o úvěr a také společní dlužníci, pořizovaný pozemek ve spoluvlastnictví. Našli jsme si, že je možné pořídit pozemek do dvou druhů spoluvlastnictví. Buď do společného jmění manželů, nebo do podílového spoluvlastnictví. Obě možnosti jsou ale prý v podstatě stejné a je tudíž jedno co si vybereme. Rozdíly jsou prý jen spíše formální, ale jinak se jedná u obou způsobů o spoluvlastnictví. Snad jen v případě společného jmění manželů je to zvláštní pouze v tom, že v tomto spoluvlastnictví mohou být jen manželé, zatím u jiných případů i cizí lidé. Jak to je?

Odpověď právníka:

Dobrý den, musím odmítnout názor, že se jedná v podstatě o stejné instituty. Rozdíl mezi společným jměním manželů a podílovým spoluvlastnictvím je skutečně velký. Ano, máte pravdu, že ve společném jmění manželů mohou být pouze manželé. Nicméně v tomto případě mají manželé společný majetek vzniklý v době manželství a pořízený ze společných prostředků. Nejsou přitom definovány podíly u tohoto majetku, i když se předpokládá, že tyto podíly mají být stejné. Nevýhodou je,  že ze společného jmění manželů nemohou manželé darovat například jednomu z nich, nebo si majetek sami rozdělit, pokud nepoužijí způsoby notářského zápisu. Naopak v případě podílového spoluvlastnictví mají jak cizí osoby, tak i manželé jasně určené podíly (1/2, 1/4 apod.) a tyto podíly jsou samostatným předmětem právních vztahů. Manžel či manželka se tak mohou i v průběhu manželství rozhodnout převést svůj podíl na jinou osobu, mohou si podíly převádět mezi sebou apod.

Zjistěte si tedy u banky jaký druh spoluvlastnictví má banka na mysli, nebo zda je to z hlediska cíle banky jedno. A podle toho pak také při pořízení nemovitosti postupujte.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI V NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ NALEZNETE ZDE!Právní poradna serveru BP: Jaký je rozdíl mezi SJM a podílovým spoluvlastnictvím?

Prodej podílu
Dotaz: může při podílovém spoluvlastnictví vzniklém v době trvání manželství jeden z manželů bez sou...
Diskutovat (1)