Přechod mezi bankami se stal jednodušším


03. 11. 2009  09:14     ČBA     komentáře (0)

Přechod od jedné banky k druhé se pro klienty z řad fyzických osob stal podstatně jednodušším. K 1. listopadu totiž vstoupil v platnost Kodex České bankovní asociace (ČBA) vztahující se k mobilitě klientů.

Kodex mobility klientů, k němuž do dnešního dne přistoupilo 12 bank, se týká běžných účtů v České republice. Upravuje postup, kterým banky usnadní klientům – fyzickým osobám změnu peněžního ústavu. „Standard jsme zpracovali na základě dokumentu, připraveného evropskými úvěrovými institucemi. Banky k němu přistupují dobrovolně, následně se však jeho dodržování pro ně stává závazným,“ uvedl náměstek výkonného ředitele ČBA Jan Matoušek. Klíčová pravidla jsou následující: ·                Klientovi stačí navštívit banku, u které se rozhodl otevřít nový účet; pokud o to požádá, nová banka za něj sama vyřídí vše potřebné v jeho původním peněžním ústavu. ·                Podkladem pro zahájení procedury je vyplnění a podepsání žádosti o změnu banky. ·                Nová banka zašle té původní žádost o převod trvalých platebních dispozic, případně o zrušení účtu. Původní banka jí následně předá všechny potřebné údaje. ·                Celý proces by měl trvat max. 15 pracovních dnů. ·                Datum, k němuž se příkazy a inkasa v jednom peněžním ústavu zruší a v druhém nově zavedou, si však určí sám klient. ·                Na konci celé akce zruší původní banka účet – samozřejmě pokud o to klient požádal a nebrání tomu žádné překážky (např. nedostatek prostředků na účtu či jiná forma nevyrovnaných závazků klienta). „Nejlepší ochranou klienta bankovního domu je fungující tržní prostředí. To je zároveň i základem pro dobré fungování celého sektoru, protože nastavuje ceny a nutí účastníky trhu k inovacím i zlepšování služeb. Nový Kodex považujeme z tohoto hlediska za významný příspěvek k ochraně klientů a podporu tržního prostředí v České republice,“ zdůraznil Jan Matoušek. Ke Standardu doposud přistoupily následující banky: ·                Banco Popolare ČR, a.s. ·                Citibank Europe plc, organizační složka ·                Česká spořitelna, a.s. ·                Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ·                Československá obchodní banka, a.s. ·                HSBC Bank plc-pobočka Praha ·                J&T Banka, a.s. ·                Komerční banka, a.s. ·                PPF banka, a.s. ·                UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ·                Volksbank CZ, a.s. ·                Waldviertler Sparkasse von 1842 Kodex mobility klientů a aktuální seznam bank, které k němu přistoupily, je k dispozici na stránkách ČBA www.czech-ba.cz. Kodex i žádost klienta najdete na: https://www.bankovnipoplatky.com/kodex---mobilita-klientu-9125.html


Přechod mezi bankami se stal jednodušším

Diskutovat (0)