Průměrný výnos otevřených fondů ČSOB dosáhl v minulém roce téměř 10 %


15. 01. 2013  15:00     tz     komentáře (0)

Klienti ČSOB se mohou radovat ze správné investiční volby. V uplynulém roce dosáhl průměrný výnos korunových otevřených podílových fondů ČSOB 9,69 % p.a. Tři nejvýkonnější fondy dokonce dosáhly za posledních 12 měsíců zhodnocení více než 20 % p.a. Nejúspěšnější byl s výnosem 28,81 % p.a. ČSOB Akciový fond - Střední a východní Evropa, který byl ve své skupině (peers) absolutně nejlepší. Výborných výsledků dosahoval i ČSOB Realitní mix, jehož zhodnocení dosáhlo na 21,67 % a ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství – KBC ECO Fund CSOB Water s výnosem 23,96 %.

Průměrný výnos otevřených fondů ČSOB dosáhl v minulém roce téměř 10 %
ČSOB Akciový fond – Střední a východní Evropa směřuje finanční prostředky do trhů v regionu Střední a Východní Evropy – především do Ruska, Turecka, ČR, Polska, Maďarska, Slovinska, Rumunska a Chorvatska, a to při zachování široce rozložené sektorové alokace portfolia. Je vhodný jako doplnění akciové složky v portfoliu investora, který vyhledává možnost vysokého zhodnocení a rovněž akceptuje větší kolísání cen cenných papírů. V případě investice do nástrojů v jiné měně než CZK (s výjimkou EUR) není měnové riziko zajištěno. Nabízí se tak možnost výnosu plynoucí z posilování měn vůči koruně. Tomuto fondu se v minulém roce dařilo nadmíru dobře. Od jeho výrazného poklesu před pěti lety (viz přiložená tabulka) má jeho výkon vzestupnou tendenci a v roce 2012 dosáhl výnosu 28,81 %. Byly to investice do Turecka, které táhly výnosovou dynamiku fondu.
Manažer portfolia fondu Pavel Kopeček, CFA  o turecké ekonomice říká: „Myslím si, že Turecko je země, jejíž potenciál převyšuje možnosti většiny evropských zemí. Je to dáno především příznivou demografií, geografickou polohou a současnou ekonomickou situací. Turecko je složením obyvatelstva velmi mladá země, průměrný věk cca 29 let (oproti zhruba 41 lety v ČR). Veřejné finance nejsou zatíženy vysokým zadlužením (vládní dluh činí 40 % HDP), které se navíc v posledním desetiletí podařilo výrazně snížit. Hospodářský růst byl v minulých letech založen zejména na silné domácí poptávce, dnes se však začíná ukazovat i exportní síla tureckých firem a výhoda geografické polohy.“
ČSOB Realitní mix investuje do cenných papírů, jejichž emitent zaměřuje své aktivity na oblasti realit a developmentu (výstavba, správa, provozování nemovitostí či obchodování s nimi). Fond ukládá své prostředky do společností působících na evropském a americkém realitním trhu. Převážná část aktiv fondu je zajištěna proti měnovému riziku a díky tomu se do výkonnosti fondu plně nepromítá vliv změny měnových kurzů. Výkonnost fondu byla stejně jako u předešlého poznamenána vývojem před pěti lety (viz přiložená tabulka). V průběhu let si však svou pozici napravoval a v posledních dvanácti měsících dosáhl vynikajícího výsledku 23,96 %.

ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství – KBC ECO Fund CSOB Water je akciový fond orientující se na odvětví vázaná na vodu. Investuje do firem, které se zabývají například čištěním, odsolováním, obnovou infrastruktury, dodávkami kvalitní vody a podobně. Tyto akcie jsou vybírány po konzultaci s nezávislým výborem pro životní prostředí. Minimální podíl těchto akcií v portfoliu je 75 %. Jedná se o výkonnostně velmi stabilní fond, který zaznamenal vysoké zhodnocení v posledních čtyřech letech. Pouze v době krize, před 5 lety, se kvůli nepříznivé ekonomické situaci dostal do záporných čísel (viz přiložená tabulka). V posledních 12 měsících zaznamenal výnos 23,96 %.

„Voda je komodita, která začíná hrát v globální ekonomice stále důležitější úlohu, a to v souvislosti s klimatickou změnou a silnou vlnou nové spotřeby a urbanizace v Asii. Většina megaměst s populací nad 5 milionů obyvatel bude do poloviny století tam. Zanedbatelná není ani potřeba obnovy a inovace vodní infrastruktury v rozvinutých společnostech. To vše, spolu s ostatními faktory, ospravedlňuje zařazení tohoto fondu do akciové části portfolia,“ říká Jan Barta, generální ředitel společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.
Vývoj těchto fondů potvrzuje investiční zkušenost, která říká, že to, co trhy během krize či korekce vezmou, dokážou fondy vrátit za předpokladu, že jsou profesionálně spravovány a investoři jsou ochotni dodržovat racionální investiční disciplínu. Je to právě nedostatek investiční disciplíny, který může poškodit investory stejným dílem jako negativní vývoj trhu.

Rok 2012 posílil růstovou trajektorii vývoje fondů ČSOB. Celkově 9 fondů ČSOB mělo za poslední rok výnos vyšší než 10 %. Celkově 19 fondů mělo výnos v minulém roce vyšší než 4 % a pouze 4 fondy měly v posledním roce výnos nižší než 3 %. Jediný fond měl záporný výnos.

.

Nejvýkonnější otevřené fondy roku 2012 v CZK jsou uvedeny v následující tabulce:


Zdroj: ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Fondy

Aktuální hodnota

Změna od začátku roku

Změna za 5 let

Změna za 5 let (ročně)

Datum

ČSOB Akciový fond – S a V Evropa

0,6166

28,81 %

-30,21 %

-8,6 %

31. 12. 2012

ČSOB Realitní mix

0,5794

21,67 %

-30,18 %

-8,59 %

31. 12. 2012

ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství

838,5200

23,96 %

-1,99 %

-0,50 %

2. 1. 2013

 

.

.

.Průměrný výnos otevřených fondů ČSOB dosáhl v minulém roce téměř 10 %

Diskutovat (0)