Výsledky průzkumu mezi bankami:
Jak je to s platbami do a ze zahraničí?


09. 07. 2014  00:20     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Problém naší čtenářky nás přivedl k záměru provést průzkum u bank, který by ukázal na výši poplatků spojených s platbou do zahraničí či ze zahraničí. Pokud totiž plátce při platbě zaškrtne možnost SHA (Share) dosáhne toho, že se na poplatcích podílí i ten kdo má obnos obdržet. Ten tak získá o tyto poplatky méně. Je možné tuto věc ošetřit a jak?

Výsledky průzkumu mezi bankami: Jak je to s platbami do a ze zahraničí?
Dotaz čtenářky:

Dobrý den, zajímalo by mě, kdo hradí poplatky v případě placení faktury do zahraničí. Podle mě by měl vystavovatel faktury obdržet celou fakturovanou částku. Jsou však firmy, které při platbě zaškrtávají SHA, sdílené poplatky. To znamená, že částka na účet přijde už o část poplatku nižší. To ale není možné, protože pokud jde například o menší částky cca 250 USD, rabat je 10 procent, a na účet přijde o 10 procent méně, díky odečtu poplatku. Navíc daně se platí z celé částky na faktuře vystavené. Jak je možné toto ošetřit. Dofakturovat poplatky? Nebo firmy musí zaškrtávat OUR, aby na účet přišla celá fakturovaná částka? I u tohoto způsobu si malý obnos, například 7 USD naše banka za připsání stejně odečte. Co s tím?

Raiffeisenbank, Tomáš Kofroň

Pokud chce dodavatel získat celou fakturovanou částku nesníženou o bankovní poplatky, měl by odesílatel platby zvolit typ poplatku OUR. V takovém případě platí plátce faktury veškeré výlohy spojené s úhradou - tzn. platí poplatky banky plátce i poplatky banky příjemce. Příjemce tak obdrží na účet celou částku. Poplatky jsou vždy odečítány z účtu zvlášť, nikoli přímo z platby.

Raiffeisenbank

LBBW, Alena Nováková

U příchozích plateb, kde nese poplatky spojené s platbou odesílatel, tedy zpoplatnění je odesílatelem nastaveno jako OUR, si vyžadujeme od banky odesílatele standardní poplatek za příchozí zahraniční platbu. Tento činí dle našeho aktuálního sazebníku 0,9%, min. 350,- Kč, max. 2.200,- Kč. Příjemce (náš klient) tedy obdrží zasílanou částku v plné výši bez jakéhokoliv dalšího poplatku.

V případě odchozích plateb, kdy způsob zpoplatnění OUR určil náš klient, zatížíme účet klienta v okamžik zpracování platby sjednaným poplatkem pro odchozí zahraniční platbu. Následně, na vyžádání banky příjemce, zatížíme účet klienta požadovaným poplatkem na straně banky příjemce, který v plné výši přepošleme. S přeposláním vyžádaného poplatku nejsou spojeny žádné další náklady pro klienta. Doba vyžádání poplatků se u různých bank liší – od několika desítek minut od odeslání platby až do dvou i tří týdnů v extrémních případech. V případě, že by banka příjemce vyžadovala neobvykle vysokou částku poplatku, tuto investigujeme, případně odmítneme uhradit v celé výši, čímž de facto ochraňujeme našeho klienta.

K připojenému dotazu klientky si dovolím ještě poznamenat následující:

Využívání poplatku SHA (tedy sdíleného), kdy každý hradí poplatky ve své bance, má silnou paralelu v tuzemském platebním styku, kde takto probíhá naprostá většina všech plateb. Tedy odesílatel zaplatí své bance (poplatek může mít v rámci balíčku zdarma) a stejně tak příjemce hradí poplatek za připsání tuzemské platby ve své bance (opět může mít součástí paušálu). Čili, že i s přijetím platby jsou spojeny nějaké náklady pro příjemce, je zcela standardní a v rámci domácího platebního styku žádné rozpory mezi stranami ohledně hrazení poplatků nepanují.

Samozřejmě, v rámci zahraničního platebního styku je celková úroveň poplatků vyšší a v případě využití služeb korespondenčních bank dochází i k odečtení poplatku přímo z částky, avšak vždy s uvedením kdo poplatek a v jaké výši zúčtoval. Nicméně forma sdílených poplatků SHA je nejčastější a v rámci SEPA plateb povinná, a tak bych obecně doporučila s výší poplatků za zahraniční platbu kalkulovat již fakturaci služby či zboží.

LBBW

UniCredit Bank, Petr Plocek

V  případě poplatkování OUR v rámci zahraničního platebního styku je cena 0,9% z celkové částky platebního příkazu (min. 250 Kč a max. 1500 Kč) v souladu s platným sazebníkem. V případě, kdy se klient rozhodne vzít veškeré poplatky na sebe, navyšujeme běžně účtovaný poplatek, který jsem zmínil ještě  o 800 Kč. Z této částky jsou následně hrazeny poplatky požadované bankou příjemce. Pokud by však klient zatrhnul sdílené poplatky. Bude mu účtován pouze poplatek ve výši 0,9% z celkové částky platebního příkazu (min. 250 Kč a max. 1500 Kč) v souladu s platným sazebníkem.

UniCredit Bank

Další díl průzkum s vyjádřením dalších bank vám příneseme přesně za týtden!Výsledky průzkumu mezi bankami: Jak je to s platbami do a ze zahraničí?

Diskutovat (0)