Průzkum OVB Vstřícná banka:
nejvíce bankomatů má ČS, nejvíce poboček Poštovní spořitelna


09. 07. 2013  11:31     Miroslav Zeman     komentáře (0)

Dle průzkumu OVB Vstřícná banka má k červenci 2013 nejvíce bankomatů v České republice Česká spořitelna. 1496 bankomatů zajistilo této bance první pozici mezi konkurenčními bankami. Nejvíce "poboček" má Poštovní spořitelna, která má pobočku téměř na každé poště.

Průzkum OVB Vstřícná banka: nejvíce bankomatů má ČS, nejvíce poboček Poštovní spořitelna
Počet bankomatů a poboček je výrazným indikátorem dostupnosti banky pro klienty. Zejména u tradičních, velkých bank je rozvoj bankomatové a pobočkové sítě velmi důležitým prostředkem pro udržení stabilní pozice na bankovním trhu. Velká část klientů stále řeší vyřizování svých potřeb na pobočkách. Typickou skupinou, která existenci poboček využívá, jsou staří lidé a lidé s nízkým vzděláním.
Dalším faktorem je, že některé služby ani jinak než na pobočce nelze vyřídit. Takovými službami s vyšší přidanou hodnotou jsou hypoteční úvěry, podnikatelské úvěry, nyní aktuálně i penzijní pojištění, kde je třeba podpisy smluv či doložení dalších podkladů pro rozhodnutí v dané věci.
Právě dobrá dostupnost banky a jejího bankomatu je pro mnoho lidí podstatná otázka pro rozhodování o své bance. I touto skutečností si lze vysvětlit stálou oblibu velkých bank, které se vyznačují i vyššími poplatky. Na druhou stranu velká pobočková a bankomatová síť něco stojí a lidé jsou ochotni uhradit vyšší cenu za dostupnost své banky.

Česká spořitelna má největší počet bankomatů

Česká spořitelna je lídrem v dostupnosti svých bankomatů. O jejich vysoké koncentraci svědčí nejen jejich umístění na pobočkách, ale také v obchodních centrech, metru, ale často i v menších městech či vsích. Pro obyvatele těchto menších měst je Česká spořitelna často jedinou dostupnou bankou.
Česká spořitelna má dle průzkumu instalováno 1496 bankomatů. Druhá v pořadí Poštovní spořitelna spolu s ČSOB, s níž tvoří skupinu, disponuje 921 bankomaty. Za těmito bankami následuje Komerční banka se 703 bankomaty a GE Money Bank, která disponuje 707 bankomaty.
U Oberbank, mBank, Zuno, LBBW, EquaBank bankomaty nenajdeme vůbec. Některé z bank však zajišťují výběr hotovosti prostřednictvím bankomatů jiných bank. Například u Zuno mohou klienti za standardních podmínek vybírat hotovost v bankomatové síti Raiffeisenbank.
Neplatí však, že pokud nemá banka své vlastní bankomaty, zejména nové, nízkonákladové banky, jako například mBank, Air Bank, Equa Bank apod. že by jejich klienti neměli možnost výběru hotovosti, nebo ji měli omezenou. Tyto banky nabízejí možnost výběru hotovosti s bankomatů jiných bank za zvýhodněnou cenu, nebo zdarma, dle svého sazebníku.

Největší počet "poboček" má Poštovní spořitelna

O tom, že se s Poštovní spořitelnou můžete setkat téměř na každé poště, ví každý, kdo poštu navštíví. Z uvedeného hlediska by tak největšího počtu poboček, tedy více než 3 300 poboček nabídla svým klientům právě Poštovní spořitelna. Bohužel pro uvedené srovnání není tento počet bez výhrad použitelný, protože služby vyřizované na jedné přepážce PS na poštách jsou velmi omezené. Na těchto přepážkách nevyřídíte například složitější či náročnější služby nabízené bankou a je pak nutno navštívit přímo klasickou pobočku Poštovní spořitelny či ČSOB.
Pokud bychom porovnávali počet plnohodnotných poboček bank, pak by i v tomto ohledu byla nejúspěšnější bankou Česká spořitelna, která nabízí svým klientům 653 poboček. Následuje pak se svými 397 pobočkami Komerční banka, teprve na třetím místě by byla Poštovní spořitelna spolu s ČSOB, které by dohromady daly 325 plnohodnotných poboček. Na opačném konci žebříčku pak jsou logicky nízkonákladové a nové banky, jako Zuno, Air Bank, Equa Bank či Citibank.

Informace na veřejných webech bank nejsou vždy úplné a aktuální

Některým, především velkým bankám je třeba vytknout nelogické a složité vyhledávání v internetových databázích bankomatů či poboček. Informace jsou také často neúplné, neporovnatelné a často i v rozporu se skutečností. U některých velkých bank také byly také na jejich webu zjištěny vady, kdy chyběly celé stránky poboček či bankomatů, nebo úplně vypadl jejich seznam.
Klienti tak mohou být velmi často uvedeni v omyl, nebo nejsou schopni si vyhledat relevantní informace o pobočkách a bankomatech těchto bank.

 

tabulka pobočky

* Poštovní spořitelna disponuje také přepážkami na Českých poštách, které ale nejsou
plnohodnotnými pobočkami
* Banky, které nemají své vlastní bankomaty nebo jich mají méně (např. mBank, Equa Bank, Air Bank) poskytují možnost výběru z bankomatů ostatních bank za zvýhodněnou cenu nebo zdarma
Zdroj: webové stránky bank
Zpracování: www.bankovnipoplatky.com


Nejnovější vyhledavač poboček a bankomatů naleznete zde:
https://www.bankovnipoplatky.com/pobocky-bank.html
https://www.bankovnipoplatky.com/bankomatyPrůzkum OVB Vstřícná banka: nejvíce bankomatů má ČS, nejvíce poboček Poštovní spořitelna

Diskutovat (0)