První květen. Slavíme svátek práce


01. 05. 2019  00:22     Miroslav Zeman     komentáře (0)

První květen známe velmi dobře jako svátek práce. Tento svátek byl mnohokrát kritizován, zatracován, nebo byl naopak některými režimy zneužíván. Oprosťme se však od předsudků a vnímejme svátek práce jako něco, co je pro většinu lidí velmi důležité. Práce je součástí našich životů na tomto faktu nikdo nic nezmění.

První květen. Slavíme svátek práce
Práce a zaměstnanost je velký fenomén. Přitom často platí, že ten kdo práci má, si jen těžko uvědomuje jak je práce důležitá a jak moc chybí tomu, kdo ji nemá. Práce totiž znamená zajištění, znamená lepší život i pokrok. Práce také stojí za naší životní úrovní i za tím co máme, co užíváme a jak jsme vyspělí.

Věnujme proto i tomuto poměrně modernímu svátku svoji pozornost. Zamysleme se na chvíli nad tímto svátkem, prací a co nám práce přináší, nebo naopak bere. Zkuste se vžít do dělníka počátku minulého století. Dělníka, který pracoval deset hodin denně a to velmi tvrdě. Dělníka, který za svůj měsíční plat zaplatil své bydlení v tmavém pavlačovém bytě, zaplatil skromné jídlo a našetřil několik korun, aby si mohl koupit dvakrát za rok něco na sebe. Pro tohoto člověka práce znamenala přežití. Důstojná práce navíc byla velké téma a týkalo se velké části společnosti. Svátek práce tak byl pro tohoto člověka velkou událostí, protože slavila v podstatě jeho přežití. 

Vzpomeňme si na stávky dělníků a dělnic v textilním průmyslu v USA na začátku 20. století, vzpomeňme na velké uhelné stávky na Mostecku ve 30. letech, vzpomeňme na velkou hospodářskou krizi. To vše byly skutečnosti, které také vedli dělníky a pracují lidi do náruče komunistických režimů. Práce a právo na práci jako na jedinou možnost přežití a naděje budoucího důstojného života byla pro tyto lidi zásadní.

Na významu prvního máje nic nemění ani využívání tohoto svátku ze strany komunistických vlád. Však také práce pro každého byla hlavním slibem tohoto režimu. Právo na práci však vedlo často k tomu, že si lidé práce přestali pomalu vážit a považovali ji za určitou samozřejmost. 

Práce a to hlavně práce, která člověka naplňuje, a která ho baví, je velká hodnota. Je to velká část našeho života, kdy sloužíme nejen sobě, ale i druhým. Práce a její význam je něco co nás všechny spojuje a proto se nestyďte svátek práce a práci samotnou oslavit a vzdát ji, když ne "čest", tak alespoň dík a zdar.

 První květen. Slavíme svátek práce

Diskutovat (0)