Raiffeisenbank do března zvýšila zisk o 35% na 580 milionů korun


01. 06. 2011  14:52     Tomáš Kofroň     komentáře (0)

HLAVNÍ UKAZATELE V MEZIROČNÍM SROVNÁNÍ:

·         Čistý zisk vzrostl o 34,7 %  na 580 milionů Kč ·         Celková aktiva +6,3 % na 193,5 miliardy Kč ·         Vklady klientů  +3,1 % na 126,3 miliardy Kč ·         Úvěry klientům +8,2 % na 157,5 miliardy Kč ·         Pokles ztrát ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek o 28 % na 390 milionů Kč. „Daří se nám růst v úvěrech i vkladech. U úvěrů vidíme nárůst poptávky ze strany firemních klientů, a to nejen o provozní financování, ale dochází už i k prvnímu oživení investiční aktivity firem. V oblasti vkladů se pak zvyšuje zájem především o spořicí účty. To vše přispělo k nárůstu k našich výnosů i čistého zisku,“ komentoval výsledky za 1. čtvrtletí generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Lubor Žalman. „Kromě toho nárůst čistého zisku pozitivně ovlivňuje rovněž pokles tvorby opravných položek. Situace se zlepšuje především ve firemním sektoru, u domácností ke zlepšení zatím nedochází, stav už se ale ani nezhoršuje,“ dodal. „V letošním roce nás čeká největší expanze pobočkové sítě v historii, chceme letos a příští rok otevřít asi 40 nových poboček a nabrat několik set nových lidí. Už v posledním roce se počet našich zaměstnanců přitom zvýšil o více než 350. Kromě prémiových klientů budeme více rozvíjet rovněž služby pro privátní klienty pod značkou Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Chceme dále posilovat náš tržní podíl v úvěrové oblasti a velkou prioritou pro letošní rok jsou práce na novém IT systému, který chceme spustit v příštím roce,“ nastínil Lubor Žalman priority pro letošní rok.   BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA 1. ČTVRTLETÍ 2011 ČISTÝ ZISK A VÝNOSY Čistý zisk banky meziročně vzrostl o 34,7% na 580 milionů korun. Za nárůstem zisku je především nárůst obchodování a s tím související růst výnosů a rovněž pokles tvorby opravných položek. Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 4,3 % na 1,76 miliardy korun, příjmy z poplatků (především díky oživení obchodování ve firemním sektoru) vzrostly o 19,1 % na 510 milionů korun. Příjmy z poplatků tak tvoří zhruba dvacet procent celkových příjmů banky. ŘÍZENÍ RIZIK Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek klesly meziročně o 28 %
na 390 milionů korun.
Pokles o 152 milionů korun je způsoben především nižší tvorbou opravných položek ve firemním sektoru, naopak stále vysoká nezaměstnanost nadále nesnižuje objem nesplácených úvěrů domácností. Ani u domácnosti však už nedochází ke zhoršování situace. NÁKLADY Provozní náklady meziročně vzrostly o 20,7 % na 1,29 miliardy korun. Nárůst je způsoben především růstem počtu poboček a s tím souvisejícím nárůstem počtu zaměstnanců (náklady na zaměstnance vzrostly o 27 %). Pokračující rychlý růst IT investic souvisí s přípravami na nový IT systém, který banka spustí v příštím roce. VKLADY A ÚVĚRY Celková aktiva vzrostla meziročně o 6,3 % na 193,5 miliardy korun. Objem úvěrů meziročně vzrostl o 8,2% na 157,5 miliardy korun, jen v samotném prvním čtvrtletí vzrostl
o pět miliard korun. K nárůstu dochází především ve firemním sektoru. Objem vkladů se zvýšil o 3,1 procenta na 126,3 miliardy Kč. U domácností dochází hlavně k nárůstu vkladů na spořicích účtech. KAPITÁL Vlastní jmění banky meziročně vzrostlo o téměř miliardu na 14,5 miliardy Kč, k dalšímu nárůstu došlo ve 2. čtvrtletí po navýšení základního kapitálu a připsání nerozděleného loňského zisku. Kapitálová přiměřenost banky zůstala stabilně vysoká na úrovni 10,6 %. Poměr nákladů a výnosů se dostal na 52,5 % a návratnost kapitálu (ROE) dosáhla 16,29 %.   Detaily najdete v příloze:  


Raiffeisenbank do března zvýšila zisk o 35% na 580 milionů korun

Diskutovat (0)