Raiffeisenbank v obtížných podmínkách dále zvýšila zisk


14. 08. 2009  07:00     Tomáš Kofroň     komentáře (0)

HLAVNÍ UKAZATELE V MEZIROČNÍM SROVNÁNÍ: Čistý zisk +25% na 995,1 mil. Kč. Celková aktiva +4% na 175,5 miliardy Kč. Vklady klientů +13% na 112,1 miliardy Kč. Poskytnuté úvěry +8% na 140,6 miliardy Kč. Pokles provozních nákladů o 2,5% na 2,16 miliardy Kč. Nárůst kapitálové přiměřenosti na 11,76 %. Nárůst ztrát ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek o 82% na 1,03 miliardy Kč.

„První polovina roku byla pro banku náročná, ale navzdory výraznému ekonomickému propadu se nám podařilo pokračovat v růstu. Na velmi dobrých výsledcích se společně podílejí retailové i firemní bankovnictví, což je opětovné potvrzení úspěchu loni dokončené integrace a jejích synergických efektů. Chci poděkovat nejen zaměstnancům za jejich pracovní výkony, ale také klientům za jejich důvěru, které si zejména v tomto období mimořádně vážíme,“ shrnul výsledky člen představenstva a výkonný ředitel pro retailové bankovnictví Mário Drosc. „Kromě vývoje a prodeje nových produktů jsme se v prvním pololetí výrazněji zaměřili na tři priority: efektivní řízení rizik, rigorózní vymáhaní dluhů a snižování provozních nákladů. Tyto priority zůstávají v platnosti i pro druhou polovinu roku,“ dodalMário Drosc. „Navzdory přetrvávající ekonomické krizi nebudeme nijak měnit dosavadní strategii a předpokládáme i nadále zachování růstu, byť o něco nižším tempem než v minulých letech. V prognózách jsme spíše opatrní, v příštích měsících čekáme další zhoršení dopadů ekonomické krize a zvýšení nákladů na úvěrové riziko napříč trhem,“ uzavřel Mário Drosc.   PODROBNOSTI K VÝSLEDKŮM ZA 1.POLOLETÍ ČISTÝ ZISK V prvním pololetí čistý zisk banky vzrostl o 25 procent na 995,1 milionu korun. Celková aktiva se meziročně zvýšila o 4 procenta na 175,5 miliardy korun. VKLADY A ÚVĚRY Raiffeisenbank nadále pokračuje v růstu jak v oblasti vkladů, tak i u úvěrů. Vklady klientů v bance se meziročně zvýšily o 13 procent na 112,1 miliardy korun, ve 2. čtvrtletí přitom došlo k nárůstu o dvě miliardy korun. Poskytnuté úvěry meziročně vzrostly o 8 procent na 140,6 miliardy. V samotném druhém čtvrtletí se objem poskytnutých úvěrů zvýšil o jednu miliardu korun. NÁKLADY Snižování nákladů je jednou z hlavních priorit letošního roku. Celkové náklady banky tak přes pokračující výrazný růst a mírný nárůst počtu zaměstnanců meziročně klesly o 2,5 procenta na 2,16 miliardy. KAPITÁL Po připsání loňského nerozděleného zisku dále vzrostla kapitálová přiměřenost banky. Meziročně tak došlo k nárůstu z 8,7 na 11,76 procenta.  ŘÍZENÍ RIZIK V prvním pololetí banka vykázala ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek ve výši 1 028,4 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 82 procent. Nárůst kromě zhoršené ekonomické situace odráží i konzervativní přístup banky k tvorbě opravných položek a řízení úvěrových rizik. STRUKTURA VÝNOSŮ Nárůst ztrát ze špatných úvěrů byl v prvním pololetí kompenzován růstem úrokových výnosů o více než 22 procent na 3,1 miliardy korun To je dáno především rostoucím počtem klientů a souvisejícím nárůstem depozit a úvěrů. Naopak příjmy z poplatků meziročně klesly o deset procent na 756 milionů korun, za poklesem je pokračující snižování poplatků.   HLAVNÍ UDÁLOSTI ZA 1. POLOLETÍ ·         Prestižní mezinárodní magazín Global Finance vyhlásil Raiffeisenbank „Nejlepší bankou v České republice“. Rozhodování časopisu je založeno na následujících kritériích: růst aktiv, klientský servis, cenová politika a inovace v produktech. ·         Pokračující zavádění nových produktů a služeb. Ve druhém čtvrtletí banka mj. zavedla nový typ podnikatelského účtu eKonto Mikro Prémium, kde podnikatelé kromě vedení účtu a dalších služeb mohou získat zdarma i transakce. Novinkou jsou rovněž zvýhodněné „zelené“ úvěry pro žadatele o dotace z programu „Zelená úsporám“. U depozit banka pokračuje ve vydávání nových emisí zajištěných cenných papírů, prémiových vkladů a dluhopisů, představila rovněž nový spořicí účet Efektkonto. ·         Pokračující snižování či rušení některých poplatků. V únoru banka např. zrušila poplatek za informační zprávy zasílané emailem, tedy např. zprávy o pohybech na účtu či provedení transakce. K dalším výrazným změnám došlo od 1. července, kdy banka zrušila některé velmi citlivé poplatky, jako je např. poplatek za nadměrný vklad hotovosti či poplatek za blokaci karty. Banka rovněž navýšila bonus placený klientům eKonta na 20 Kč měsíčně.

Raiffeisenbank pokračuje ve svých aktivitách v oblasti společenské prospěšnosti. Nejvýznamnějším počinem bylo zahájení bankovního partnerství se sbírkovým projektem Pomozte dětem! a pořádající Nadací pro rozvoj občanské společnosti. V rámci 11. sbírkového ročníku věnovala banka společně se svými zaměstnanci více než půl milionu korun. Majitelé eKonta se mohou vzdát zasílané dvacetikoruny ve prospěch jedné ze tří charitativních subjektů (Pomozte dětem!, Konto bariéry a Český červený kříž).Raiffeisenbank v obtížných podmínkách dále zvýšila zisk

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20110935710

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více