SEPA a EUROPLATBY – kolik stojí v tuzemských bankách?


10. 06. 2011  11:34     Redakce BankovniPoplatky.com     komentáře (0)

Platby do zahraničí se u nás stávají čím dál častějším jevem, zejména v sektoru podnikatelů a firem. Není se čemu divit, jsme malá otevřená ekonomika uprostřed Evropského hospodářského prostoru s výrazným podílem exportu a importu na produkci, tj. s čilým obchodním kontaktem za hranicemi. Jenže byznys v zahraničí může znamenat i vysoké poplatky za mezinárodní platby…

V tuzemských bankách se obecně používají dva typy plateb. Jedním je takzvaná SEPA platba, druhým transakce s názvem Europlatba.

SEPA (Single Euro Payments Area) platba je převod v měně EUR ve prospěch příjemce z Evropského hospodářského prostoru nebo ze Švýcarska, který se provádí prostřednictvím evropského clearingu. Číslo účtu příjemce musí být zadáno ve formátu IBAN (více o IBAN v boxu 1), platba musí obsahovat BIC kód banky příjemce (co je BIC? Podívejte se zde). Existuje možnost uvést další doplňující údaje identifikující platbu (např. reference platby, identifikační kód plátce, identifikační kód příjemce). Výlohy bank na SEPA jsou hrazené děleným způsobem. Důležitou informací je i to, že  SEPA převody mohou být prováděny pouze do těch bank, které přizpůsobily svůj platební styk SEPA standardům.

Box 1 – IBAN:

Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu IBAN takto:

IBAN může obsahovat číslice a velká písmena, má následující strukturu:

·         2 znaky - kód země (CZ pro Českou republiku)

·         2 znaky - kontrolní číslice - umožňuje programovou kontrolu čísla - ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)

·         Max. 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci bank

Číslo účtu ve formátu IBAN má dvě podoby - elektronickou (bez mezer) a písemnou (s mezerou za každou čtveřicí znaků pro lepší orientaci)


Každá země si určuje vlastní strukturu s tím, že
* pevně stanoví pozice, na kterých je kód banky, popř. pobočky banky
* pevně stanoví pozice, na kterých je uvedeno číslo účtu

Příklad čísla účtu v různých formátech pro Českou republiku
- Tuzemské bankovní spojení …….  178124-4159/0710
- IBAN - elektronická forma ……….  CZ6907101781240000004159
- IBAN - písemná forma …………….  CZ69 0710 1781 2400 0000 4159

Europlatba je platební příkaz v měně EUR (do výše 50.000 EUR), který směřuje do státu Evropského hospodářského prostoru. Je zpoplatněn metodou SHA (více v boxu 2). Číslo účtu je opět vyžadováno ve formátu IBAN a transakce musí obsahovat údaj o BIC instituce příjemce.

Box 2 – Metody zpoplatnění SHA, BEN, OUR:

Možnosti zpoplatnění převodu z ČR do zahraničí:

1) SHA = příkazce hradí poplatky své banky, stejně tak jako své poplatky hradí příjemce, který navíc hradí i případné poplatky zprostředkujících bank
2) BEN = všechny poplatky hradí příjemce (tzn. poplatky banky příkazce, poplatky své banky i případné poplatky zprostředkujících bank)
3) OUR = všechny poplatky hradí příkazce

Záleží na bance, které platby na svých produktech poskytuje.

A jak si tedy platby do nebo ze zahraničí stojí cenově? V následující tabulce naleznete přehled poplatků dle cílové destinace v jednotlivých bankách. Na Slovensko se nejlevněji platí ve FIO bance (zdarma) a také v CITFIN, kde jsou bez poplatku první tři transakce v měsíci, další stojí příjemných 20,60 Kč. Proč příjemných? V ostatních bankách je totiž služba mnohonásobně dražší a pohybuje se od 195 Kč (KB) do 250 Kč (UniCredit Bank a ČSOB). Do Polska již zaplatíte mnohem více, nejlevněji u CITFIN (190 Kč), u ostatních bank se, s výjimkou FIO (250 Kč á platba), můžete dostat až na 1500 Kč – banky totiž mají platbu navázánu na objem transakce. Do ostatních zemí v EUR zaplatíte nejlevněji u CITFIN (máte nárok na 3 platby zdarma, další stojí 20,60 Kč) v závěsu s FIO (50 Kč). V jiných bankách se opět připravte zhruba na 200 Kč a více.

V příchozích platbách do ČR jasně kraluje společnost CITFIN, protože je má jako jediná nezpoplatněné.

Všechny poplatky naleznete v následující tabulce.

TABULKA: zaslání/přijetí max. 50 000 eur nebo ekvivalentu při využití

elektronického bankovnictví, SHA platba

Společnost

do SK EUR

do Polska PLN

ostatní země EU EUR

ostatní země

USD

příchozí platba v EUR

příchozí platba ostatní měny

FIO 0,-

250,-

50,- (europlatba)

250,- 25,-

100,- (USD, GBP, PLN, HUF, CZK)/ 400,- (ostatní měny)

CITFIN

3 platby v měsíci zdarma, další za 20,60 Kč

190,-

1. tři platby v měsíci zdarma, další za 20,60 Kč

190,- 0,- 0,-
ČS

220,- (SEPA)

1% (min. 220,- max. 1500,-)

220,-

1% (min. 220,-

max. 1500,-)

100,- (SEPA)

1% (min. 100,- max. 950,-)

ČSOB

250,- (SEPA)

1% (min. 250,- max. 1500)

250,- (europlatba)

1% (min. 250,-

max. 1500)

150,- (SEPA)

1% (min. 150,- max. 1000,-)

Komerční banka

195,- (europlatba)

0,9 % (min. 250,- max. 1500,-)

195,- (europlatba)

0,9 % (min. 250,-

max. 1500,-)

145,- (SEPA)

0,9 % (min. 225,- max. 1095,-)

Raiffeisenbank

220,- (europlatba)

1 % (min. 500,- max. 1500,-)

220,- (europlatba)

1 % (min. 500,-

max. 1500,-)

200,- (SEPA)

1 % (min. 300,- max. 1200,-)

UniCredit Bank

250,- (europlatba)

0,9 % (min. 250,- max. 1500,-)

250,- (europlatba)

0,9 % (min. 250,-

max. 1500,-)

200,- (SEPA)

0,9 % (min. 200,- max. 1500,-)

www.bankovnipoplatky.comSEPA a EUROPLATBY – kolik stojí v tuzemských bankách?

Diskutovat (0)