Skupina PPF:
Čistý zisk za rok 2009 dosáhl částky 271 milionů eur


26. 06. 2010  09:02     BP.com, PPF     komentáře (0)

V týdnu oznámila PPF Group N.V. své auditované konsolidované finanční výsledky k 31. 12. 2009. Skupina, do které spadá i bankovní nováček na českém trhu, PPF banka, dosáhla čistého zisku 271 milionů eur.

Shrnutí roku 2009  ·         Skupina PPF dosáhla čistého zisku z pokračujících operací ve výši 271 milionů eur; úspěšně přitom zvládla náročné období ekonomické krize. ·         PPF potvrdila své postavení jedné z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě; skupina je dnes lépe diverzifikována a je silnější než kdykoli předtím. ·         Skupina PPF uzavřela ve sledovaném období nové transakce s Generali, s p. Danielem Křetínským a skupinou J&T (EP Holding) a s p. Igorem Jakovlevem (Eldorado). „Během roku 2009 jsme upevnili naši pozici na hlavních trzích, což jsou Česká republika a Rusko. Posílili jsme také náš zkušený mezinárodní tým jak v ústředí PPF, tak i na jednotlivých trzích, abychom řídili naše aktiva co nejefektivnějším způsobem. Když se díváme dopředu, vnímáme naše investice do nových aktiv, které jsme oznámili na začátku roku, jako velmi slibné. Tyto investice poskytují příležitosti k restrukturalizaci a rozvoji byznysu, což je klíčová oblast, ve které jsme historicky nejsilnější. Jsem přesvědčen, že v budoucnu přinesou tyto investice zvýšenou hodnotu pro akcionáře.“ Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF Klíčové finanční ukazatele ·         Čistý zisk dosáhl rekordní částky 271 milionů eur1. ·         Celkový objem aktiv vzrostl o 0,7 %: z 10,730 miliardy eur na konci roku 2008 na 10,802 miliardy eur k datu 31. 12. 2009. ·         Celkový objem vlastního kapitálu vzrostl o 6,3 %: na 3,955 miliardy eur k datu 31. 12. 2009, v porovnání s 3,722 miliardy eur na konci roku 2008. ·         Konsolidovaný poměr vlastního kapitálu k celkovému objemu aktiv vzrostl na 36,6 % k datu 31. 12. 2009, v porovnání s 34,7 % na konci roku 2008. 1 Čistý zisk roku 2008 ve výši 2,491 miliardy eur byl významně ovlivněn jednorázovým ziskem z transakce s Generali, který dosáhl 2,697 miliardy eur a byl zaúčtován jako zisk z ukončených operací.    Čistý zisk skupiny PPF za rok 2009 z pokračujících operací představuje nejvyšší hodnotu dosaženou během posledních tří let. Meziroční nárůst zisku z pokračujících operací ve výši 476 milionů eur byl ovlivněn především radikální optimalizací podnikání a programem snižování nákladů, který byl ve Skupině zahájen na podzim roku 2008 jako odpověď na náročné ekonomické podmínky. Skupina PPF posílila svůj vlastní kapitál, který dosáhl téměř čtyř miliard eur, což je více než dvakrát tolik jako před dvěma lety (ke konci roku 2007 to bylo 1,432 miliardy eur). Klíčové události roku 2009   Během sledovaného období (rok 2009) uskutečnila skupina PPF několik významných transakcí, které rozšířily investiční zaměření Skupiny. PPF se soustřeďuje na příležitosti, které mají důležitý potenciál pro vytvoření hodnoty během přiměřeného období. ·         PPF Partners, zaměřující se na př&iacut


Skupina PPF: Čistý zisk za rok 2009 dosáhl částky 271 milionů eur

Diskutovat (0)