Skupina UniCredit a organizace UNI Global Union podepsaly mezinárodní dohodu na posílení dialogu o lidských právech a základních pracovních právech


23. 01. 2019  07:06          komentáře (0)

Skupina UniCredit dnes oznámila podepsání globální rámcové dohody (Global Framework Agreement – GFA) s organizací UNI Global Union. Tato dohoda posílí dialog mezi těmito dvěma stranami o lidských právech a základních pracovních právech, přičemž potvrzuje závazek skupiny dodržovat ty nejpřísnější mezinárodní normy v dané oblasti. Tato dohoda vychází z předcházejících prohlášení, která banka podepsala s Evropskou zaměstnaneckou radou skupiny UniCredit (UniCredit European Works Council – UEWC).

Skupina UniCredit a organizace UNI Global Union podepsaly mezinárodní dohodu na posílení dialogu o lidských právech a základních pracovních právech
Globální rámcovou dohodu podepsal generální ředitel UniCredit Jean Pierre Mustier a předsedkyně organizace UNI Global Union Christy Hoffmanová na řádném zasedání organizace UniCredit European Works Council dne 22. ledna 2019.

Generální ředitel UniCredit Jean Pierre Mustier uvedl: „Ve skupině UniCredit jsme přesvědčeni, že k tomu, aby se nám dařilo, musíme rovněž konat dobro. A základem toho je neustále jednat v souladu s etickými pravidly. Náš úspěch závisí na respektu, tedy na otevřené kultuře, která každému zaměstnanci umožní aktivně přidávat hodnotu naší společnosti.“

Christy Hoffmanová, předsedkyně organizace UNI Global Union, prohlásila: „Tato dohoda zavádí nový standard chování pro naše finanční instituce, přičemž podporuje práva zaměstnanců a klientů. Skupina UniCredit má dlouhodobé vedoucí postavení v oblasti finančních služeb a v současnosti získala vedoucí postavení také jako zaměstnavatel se závazkem vůči svým zaměstnancům na celém světě.“

Rámcová dohoda představuje další důležitý krok na cestě transformace banky, která začala před dvěma lety. Její principy budou rozšiřovány a implementovány prostřednictvím všech právnických subjektů skupiny UniCredit.

Tento dokument zahrnuje několik oblastí včetně konkrétních závazků:

    • chránit lidská práva: v souladu se skupinovým kodexem chování a všeobecnými environmentálními a sociálními zásadami a v souladu se směrnicemi OSN v oblasti podnikových a lidských práv;

 

  • bojovat proti nevhodnému sexuálnímu chování, obtěžování a šikanování včetně trvalého závazku přijmout potřebná opatření na řešení rizika sexuálního obtěžování na pracovišti;
  • bojovat proti diskriminaci a podporovat přijímání rozmanitosti: závazek dodržovat společnou podporu skupiny UniCredit a organizace UNI v oblasti rozmanitosti a inkluze, a to bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ, schopnost nebo sexuální orientaci – bojovat proti diskriminaci a podporovat zaměstnance se zdravotním postižením během jejich celého pracovního života.

 

Globální rámcová dohoda zahrnuje rovněž práva odborové organizace, přičemž zdůrazňuje závazek skupiny UniCredit zajistit pozitivní pracovní prostředí, společně s právem na svobodu sdružování se, jakož i zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v souladu se společnými prohlášeními, která již podepsala s organizací UEWC. V této dohodě se rovněž nachází část věnovaná trvalé podpoře zdravého a bezpečného pracovního prostředí, jakož i závazku skupiny UniCredit uskutečňovat zodpovědný prodej.

Tato dohoda je v souladu s přesvědčením skupiny UniCredit, že respekt a striktní dodržování etických pravidel jsou klíčové pro zajištění udržitelnosti podnikání.

Realizaci dohody bude monitorovat ústřední vedení skupiny UniCredit společně s organizací UNI, které se za tímto účelem setkají jednou ročně, aby prodiskutovaly pokrok v této oblasti.Skupina UniCredit a organizace UNI Global Union podepsaly mezinárodní dohodu na posílení dialogu o lidských právech a základních pracovních právech

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16776050508

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

1,5


ČÍSLO TÝDNE - 1,5 právět tolik procent dosahuje aktuálně nejvyšší zhodnocení na spořících účtech. Tuto sazbu nabízí Moneta Money Bank a Wüstenrot hypoteční banka. Ostatní banky pak převážně úročení vkladů snižují.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více