Slavíme státní svátek. Příchod Cyrila a Metoděje. Přinesli nám vzdělanost a identitu


05. 07. 2017  00:12     Miroslav Zeman     komentáře (0)

5. červenec je významným státním svátkem. Připomíná nám příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Tito učenci, a bezesporu velmi zajímavé osobnosti, k nám přišly až z Konstantinopole.

Slavíme státní svátek. Příchod Cyrila a Metoděje. Přinesli nám vzdělanost a identitu
Byzantská říše byla v 9. století skutečnou velmocí. Jednalo se o pokračovatele Římské říše. Byzance oplývala bohatstvím, kulturou, mocí a vzdělaností. Díky příchodu těchto významných učenců došlo k výrazné emancipaci Velkomoravské říše a Slovanů na českém území vůbec. Díky nové kultuře, písmu a vzdělanosti se Moravané a Češi vymanili na dlouhou dobu ze závislosti na Bavorsku a tedy německého vlivu.

Náš stát získal příchodem těchto učenců skutečné osobnosti celoevropského významu, kteří na dlouhá staletí zanechaly svůj vliv na život našich předků. Pod výrazným vlivem Cyrila a Metoděje se také výrazným způsobem zvětšila moc Velkomoravské říše. I díky rozvoji kultury a náboženské nezávislosti se stal náš stát skutečnou velmocí Evropy.

S tímto státním svátkem slavíme i naši identitu, vyjímečnost i naši jedinečnou kulturu.

Pokud jde o finance a ekonomiku, tento svátek nejsou uzavřeny obchody a můžete si tak i ve velkých obchodech a řetězcích nakoupit jako v kterýkoliv jiný den.Slavíme státní svátek. Příchod Cyrila a Metoděje. Přinesli nám vzdělanost a identitu

Diskutovat (0)