Služby úschov a trezorů v bankách:
Cennosti v bezpečí již od pár stovek ročně


17. 07. 2012  15:08     BP.com     komentáře (4)

Co vás napadne, když slyšíte slovo BANKA? Pravděpodobně „peníze“, „karta“, nebo možná „poplatky“… Dříve však měli lidé se slovem banka spojeno hlavně slovo TREZOR, protože to byla klíčová služba, kterou bankéři svým klientům nabízeli. Ale pronajmout si trezor či bezpečností schránku v bance můžete téměř bez problémů i dnes.

Proč téměř? Jde o to, že zájem o bezpečnostní schránky je konstantně velmi vysoký, mluví se o 80 až 90 procentní zaplněné kapacitě bezpečnostních schránek. V některých bankách si dokonce na váš prostor počkáte až několik měsíců. Zajímá vás, jaká jsou pravidla a kolik to stojí, když se schránka uvolní a vy si ji můžete pronajmout?? To nám zodpoví tiskové a tiskoví mluvčí z vybraných bank, kterým jsme zaslali otázky vztahující se k dané problematice. Otázky, které jsme zaslali vybraným bankám:

 
  • Obecně se mluví o tom, že zájem o tyto služby roste (nejen u notářů či advokátů, ale i u fyzických osob). Pozorujete to i ve vaší bance?
  • Je služba úschovy k dispozici v každé pobočce? Případně je možné zajistit převoz cenností z menších měst či poboček?
  • Jakým způsobem funguje přístup k uloženým věcem – jak dlouho trvá dostat se k obsahu schránky od návštěvy pobočky? Je nutnost hlásit to dopředu?
  • Příklad: Chci si u vás uložit drahý obraz 100x100 cm. Kolik mě služba bude stát?
  • Kdyby se eventuálně stalo, že banka zkrachuje, je klientům majícím bezpečnostní schránky umožněno do těchto schránek vstoupit a věci si vyzvednout?
  • Můžete naznačit, jakou nejméně obvyklou věc vaše banka přechovávala?
 

Petr Podzimek (Česká spořitelna)

Otázka 1.

Zájem o bezpečnostní schránky se v posledních letech pohybuje na zhruba stejné úrovni.

Otázka 2.

Bezpečnostní schránku si lze pronajmout v našich cca 185 pobočkách (celkem máme 653 poboček). Převoz cenností mezi jednotlivými pobočkami nezajišťujeme.

Otázka 3.

Pro uzavření smluvního vztahu se musí klient dostavit do pobočky, ve které si chce nechat zřídit bezpečnostní schránku. V pobočce předloží průkaz totožnosti, uzavře smlouvu a uhradí nájemné na aktuální kalendářní rok, resp. poměrnou roční část. Poté obdrží klíče od bezpečnostní schránky a může ji ihned začít využívat. Při dalších návštěvách se klient prokazuje předložením klíče a vyznačením podpisu podle podpisového vzoru na návštěvní lístek.

Otázka 4.

Ceny za pronájem bezpečnostní schránky účtujeme ročně. Cena za pronájem se liší dle velikosti bezpečnostní schránky a také dle konkrétní pobočky. Jednotlivé pobočky nabízí různé rozměry bezpečnostních schránek.

Velikost bezpečnostní schránky Roční nájemné

0 - 5 000 cm 3

720 – 1 440

5 001 - 10 000 cm 3  

1 440 – 2 400

10 001 - 15 000 cm 3  

2 400 – 3 600

15 001 cm 3 a více

3 600 – 24 000
Ceny jsou včetně 20% DPH

Otázka 5.

Věci uložené v bezpečnostní schránce zůstávají majetkem klienta a banka je od klienta nepřejímá do úschovy. Klientovi je pronajímán prostor, do kterého si ukládá své věci. V případě krachu banky záleží na nuceném správci, kterého ustanoví ČNB, kdy klientům umožní přístup do bezpečnostní schránky.

Otázka 6.

V bezpečnostní schránce si mohou klienti uložit ty věci, jejichž povaha či užitné vlastnosti nevyžadují zvláštní režim bezpečného nakládání s nimi, tj. schránka není určena k uložení např. zbraní, střeliva, předmětů výbušných, snadno zápalných a hořlavých, předmětů ohrožujících zdraví (a to i pokud jsou uloženy v bezpečných obalech) nebo jinak nebezpečných a věcí podléhajících zkáze). Obsah bezpečnostních schránek neznáme, věci v nich uložené nepřebíráme od klienta do úschovy. Smluvní vztah je v tomto případě postaven na oboustranném dodržování smluvních podmínek.

 

Tomáš Kofroň (Raiffeisenbank)

Otázka 1.

Ano, zájem o schránky je velký, např. v Praze jsou prakticky všechny bezpečnostní stránky neustále zaplněny a čekací doba na uvolněné místo může dosáhnout až několika měsíců. V ostatních městech bývá většinou jednodušší místo v bezpečnostní schránce sehnat. Není to jen o bohatství, zákazníci si do bezpečnostních schránek často ukládají např. různé dokumenty.

Otázka 2.

 Bezpečnostní schránky nabízíme přibližně na třetině našich poboček, ne každá pobočka je pro umístění bezpečnostních schránek vhodná, a to především kvůli různým nutným stavebním úpravám.

Otázka 3.

Klient může na pobočku přijít kdykoli a přístup ke schránce není nijak omezen.

Otázka 4.

V tuto chvíli nabízíme jen malé bezpečnostní schránky, které umožňují uložit cennosti do velikosti formátu max. A4. Schránky se liší jen svou hloubkou, cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun v závislosti na hloubce této schránky.

Otázka 5.

Především je nutné říci, že to se opravdu pouštíme do roviny čiré spekulace, všechny české banky jsou zdravé a krach jim nehrozí. Pokud by z nějakého důvodu ke krachu banky došlo, tak majetek umístěný ve schránce není banky, ale klienta a tudíž krach banky nemá na dostupnost schránky žádný vliv a klient má možnost si své cennosti vyzvednout.

Otázka 6.

Bezpečnostní schránka je především o diskrétnosti, banka tak žádným způsobem nekontroluje, co tam má klient uloženo. Samozřejmě platí určitá pravidla, co ve schránkách nelze skladovat (zbraně, drogy, zboží podléhající zkažení, zapáchající věci apod.), ale banka nekontroluje, co klient do schránky ukládá.

 

Pavla Hávová (ČSOB)

Otázka 1.

Zájem o pronájem bezpečnostních schránek je dlouhodobě stabilní. Záleží na konkrétním regionu. Větší zájem pozorujeme v Praze a ve větších městech.

Otázka 2.

Ne, bezpečnostní schránky jsou klientům k dispozici na vybraných pobočkách.

ČSOB pronajímá bezpečnostní schránky na zhruba 90 pobočkách. Celkem ČSOB provozuje přes 21 tisíc schránek.

Otázka 3.

Pronájem bezpečnostních schránek je poskytován pouze našim klientům jako bonusový produkt. Stačí se dostavit na pobočku, která poskytuje pronájem bezpečnostních schránek, předložit platný doklad totožnosti a požádat o pronájem bezpečnostní schránky. Po uzavření smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky a zaplacení nájemného pak lze schránku užívat. Samotnou návštěvu schránky (v případě již uzavřené smlouvy) není potřeba dopředu hlásit. Nájemce schránky nebo oprávněné osoby, které předtím nájemce schránky písemně zmocnil k užívání bezpečnostní schránky na příslušném formuláři ČSOB, jsou povinny před návštěvou schránky předložit platný doklad totožnosti a podepsat návštěvní lístek podle podpisového vzoru. Po provedení všech potřebných kontrol ze strany ČSOB s kladným výsledkem je nájemci schránky, příp. oprávněným osobám umožněn přístup ke schránce.

Otázka 4.

Níže přikládám podrobný ceník:

Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000,- Kč. K poplatku bude připočítána DPH ve výši 20 %.

do 7 000 cm3 …… 1200 Kč/rok

do 15 000 cm3 …… 1800 Kč/rok

do 30 000 cm3 …… 2700 Kč/rok

do 100 000 cm3 …… 3900 Kč/rok

nad 100 000 cm3 …… 7200 Kč/rok

Nájemné za pronájem schránky se platí předem na daný kalendářní rok.

Otázka 5.

V případě úpadku banky (čistě hypotetická situace) se na vlastnických vztazích k obsahu bezpečnostní schránky nic nemění. Nájemce schránky užívá bezpečnostní schránku na základě smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky a je po celou dobu smluvního vztahu vlastníkem věcí uložených v bezpečnostní schránce, a to i za situace, že by došlo k jakékoliv nepříznivé situaci na straně banky.

  • 1. Případné závazky by v situaci, že by banku měl přebírat nějaký jiný subjekt (např. v rámci prodeje podniku, jako tomu bylo u IPB), převzal tento subjekt, a to samozřejmě jak závazky, tak práva vyplývající z předmětného smluvního vztahu.
  • 2. Pokud by samozřejmě čistě hypoteticky došlo k úpadku banku, kdy by banku žádný subjekt nepřebíral, pak by nájemci schránky zůstala jeho práva z pronájmu bezpečnostní schránky vůči bance (a to samozřejmě včetně práva přístupu k bezpečnostní schránce), ať již by byla v nucené správě či by došlo k nějaké podobné situaci.

Smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky by byla s největší pravděpodobností ukončena (ukončen pronájem), ale nájemcům schránek by mělo být umožněno vyzvednout si obsah bezpečnostních schránek - jak již výše uvedeno, vlastnická práva k obsahu bezpečnostní schránky nejsou takovouto situací dotčena.

Otázka 6.

Klient nesmí do bezpečnostní schránky ukládat chemikálie, zbraně, střelivo, hořlaviny nebo výbušniny, dále pak věci podléhající zkáze, apod. Banka obsah nezná, ani nekontroluje. Smluvní vztah je postaven na oboustranném dodržování podmínek. Kompletní informace o podmínkách pronájmu bezpečnostních schránek poskytnou pracovníci příslušných poboček. Informace týkající se ceny za pronájem schránek a pojištění schránek jsou k dispozici v Sazebníku ČSOB na www.csob.cz.

Martina Lambert (LBBW Bank CZ)

Otázka 1.

Zájem je konstantní, schránky jsou většinou klientem pronajaty dlouhodobě (tj. na více let). Jen bezprostředně po propuknutí finanční krize v roce 2008 a poté v 2009 jsme registrovali zvýšený zájem o pronájem bezpečnostních schránek, nicméně nyní je zájem opět na obvyklé frekvenci.

Otázka 2.

Bezpečnostní schránky nabízí LBBW Bank jen na vybraných pobočkách. Důvodem jsou i stavební či dispoziční parametry takovéto pobočky. Schránky nejsou k dispozici např. v pobočkách umístěných v nákupních centrech.

Počet a velikost schránek se liší, nejvíce schránek je samozřejmě v Praze (přímo v centrále na Vítězné ul., Praha 5 a na Václavském náměstí) a ve větších městech jako je Brno, Hradec Králové apod.

Obsazenost se liší podle města, cca 50-100%. Tuto službu nabízíme stávajícím klientům banky nebo novým klientum (vždy musí být uzavřena Smlouva o pronájmu, min. na 1 rok). Největší poptávka je po schránkách větších rozměrů. Velikost schránek se pohybuje od 6 000 cm3 (roční poplatek činí 900 Kč + DPH/rok) do 200 000 cm3 (roční poplatek za pronájem činí 4 600 Kč + DPH/rok).

A ano, klientům Private Banking jsme schopni tuto službu zajistit, podle jejich potřeb a požadavků.

Otázka 3.

Z bezpečnostních důvodů je do místnosti se schránkami umožněn klientovi, resp. jím zmocněným osobám, pouze v provozních hodinách pro bezpečnostní schránky, které se na každé pobočce liší.

Před vstupem do místnosti s bezpečnostní schránkou je klient (resp. jím zmocněná osoba) povinen vyplnit návštěvní lístek a podepsat jej způsobem uvedeným v Podpisovém vzoru. Současně je povinen předložit pracovníkovi banky ke kontrole klíč od schránky. Jiná osoba než klient, jím zmocněná osoba nebo oprávněný pracovník banky, nemá ke schránce přístup.

Otázka 4.

Co klient do schránky ukládá banka v žádném případě nekontroluje, co je ve schránce je odpovědností klienta. Klient je oprávněn do Schránky ukládat pouze cennosti, listiny a jiné vhodné předměty. Z uložení ve Schránce jsou vyloučeny zejména zbraně, střelivo, hořlavé, snadno zápalné či výbušné látky nebo jinak nebezpečné předměty, věci podléhající zkáze, popř. předměty, jejichž úschova by byla v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem.

Pokud byste si přál uložit předmět s výše uvedenými rozměry, zvolíte si bezpečnostní schránku odpovídajících rozměrů. Poplatek je stanoven podle velikosti objemu bezpečnostní schránky.

Ve Vašem případě by to byla schránka o objemu min. 10 000 cm3. Nejbližší vhodná schránka má objem 12 000 cm3 (před ní je schránka o objemu 9 000 cm3), roční poplatek u schránky 12 000 cm3 činí 1 300 Kč + DPH.

Otázka 5.

Samozřejmě. To co, je v bezpečnostních schránkách, je majetkem klienta, ne banky.

Klient by musel o vstup a vyzvednutí si věcí požádat nuceného správce, který by banku spravoval.

Otázka 6.

Nemůžeme, protože to nevíme. Co klient do schránky ukládá banka v žádném případě nekontroluje, co je ve schránce je odpovědností klienta.

Zuzana Kalátová (ERA Poštovní spořitelna)

Otázka 1.

Zájem je stabilní, výrazně větší zájem o pronájem bezpečnostních schránek jsme nezaznamenali.

Otázka 2.

Bezpečnostními schránkami jsou vybavena pouze 2 Era finanční centra v Olomouci a Brně. Převoz cenností mezi finančními centry pro klienty nenabízíme.

Otázka 3.

Návštěva se nemusí hlásit předem, klient přijde na Era finanční centrum v provozní době, nahlásí návštěvu bezpečnostní schránky, vyplní příslušný formulář, pracovník provede identifikaci klienta a následně dochází k odemčení schránky (jednu uzávěru ovládá klient, druhou uzávěru pracovník banky).

Otázka 4.

Bohužel pro rozměr 100x100 cm bezpečnostní schránky nemáme. Jinak je pronájem zpoplatněn dle níže uvedeného:

5.1

Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše  800 000 Kč

 Cena
5.1.1 do 7 000 cm3 1 200
5.1.2 do 15 000 cm3 1 800
5.1.3 do 30 000 cm3 2 700
5.1.4 do 100 000 cm3 3 900
5.1.5 nad 100 000 cm3 7 200

Otázka 5.

Ano, obsah schránky není majetkem banky, tzn. nelze použít obsah schránky jako úhradu pohledávky vůči bance. Obsah je pojištěn do výše 800 tis. Kč.

Otázka 6.

Toto nemůžeme bohužel říci. Ovšem ne proto, že by se jednalo o bankovní tajemství, ale proto, že klient bance obsah schránky nesděluje. Každý prostor vybavený bezpečnostními schránkami má svoji diskrétní zónu, kde klient manipuluje s obsahem schránky sám, bez dohledu pracovníka banky. S ním schránku pouze otevírá a zavírá. Schránka má dvířka, která se otevírají společně, uvnitř je vložena schránka, od které má klíč pouze klient a s jejím obsahem manipuluje výhradně sám.

 Lucie Hálová (Volksbank CZ)

Otázka 1.

Zájem klientů o využívání bezpečnostních schránek je především v největších městech stabilně vysoký. Výrazný nárůst zájmu v poslední době jsme nezaznamenali.

Otázka 2.

Bezpečnostní schránky jsou k dispozici na vybraných pobočkách Volksbank CZ – a to v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích a ve Zlíně.

Ve většině zmíněných lokalit jsou bezpečnostní schránky 100% vytíženy. Vzhledem k dostatečné kapacitě je zatím dostatečný počet volných schránek k dispozici pouze v Ostravě. Několik neobsazených boxů je také na pobočkách v krajských městech. Řada zájemců o využití bezpečnostní schránky je zařazena na čekací listiny.

Otázka 3.

Přístup k bezpečnostním schránkám je umožněn kdykoliv v otevírací době pobočky (nutná účast pracovníka banky k přístupu do schránky). Návštěvu není potřeba hlásit předem. Klienta ke schránce doprovází pracovník banky, který má druhý klíč. Po zpřístupnění schránky ponechá pracovník banky klientovi „diskrétní prostor“ pro uložení/vyzvednutí cenností.  

Klient je povinen před přístupem k bezpečnostní schránce předložit pracovníkovi banky příslušný klíč, vyplnit návštěvní lístek a podepsat jej dle podpisového vzoru. Celou proceduru klient vyřídí během několika minut.

Otázka 4.

Záleží na velikosti zvolené bezpečnostní schránky, cena za pronájem schránky začíná na 36 Kč měsíčně vč. DPH (dle pobočky a typu schránky). Největší schránka, která by odpovídala požadavku klienta pro uložení takto velkého obrazu, je nabízena za 1 170 Kč měsíčně vč. DPH.

Ceník pronájmů a přehled bezpečnostních schránek je klientům k dispozici na všech pobočkách banky. Informace (vč. ověření, zda je klientem vybraná schránka v určitém místě volná) klient obdrží také na bezplatné informační lince 800 133 444.

Bezpečnostní schránka je pojištěna standardně na 130.000,- Kč, tuto pojistnou částku je však možno v případě zájmu zvýšit.

Otázka 5.

V tomto případě by bylo nájemci schránky samozřejmě umožněno obsah schránky vyzvednout.

Otázka 6.

Takové informace nezveřejňujeme. Práva a povinnosti jak uživatele bezpečnostní schránky, tak i banky, jsou uvedena ve smlouvě, která je s klientem předem uzavřena. Klient nesmí ve schránce uchovávat zbraně, střelivo, předměty výbušné, snadno zápalné a hořlavé nebo jinak nebezpečné, předměty podléhající zkáze, popř. jejichž úschova by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo obecným zájmem.

Monika Klucová (Komerční banka)

Komerční banka nabízí pronájem safesových schránek na více než 150 pobočkách, kde je k dispozici přibližně 34 tisíc těchto schránek. V případě zájmu klienta o safesovou schránku doporučujeme kontaktovat nejbližší pobočku KB. Informace o safesových schránkách mohou zájemci získat také na na internetových stránkách www.kb.cz nebo na bezplatné infolince 800 111 055.

Banka uzavírá s klientem smlouvu na pronájem schránky na dobu neurčitou, pro klienty KB i na dobu určitou (1 - 12 měsíců). Cena za pronájem se odvíjí jednak od velikosti schránky a zároveň od limitu hodnot, které jsou do schránky ukládány. Poplatek je vybírán vždy předem, u smluv na dobu neurčitou je sazba roční. U smluv uzavřených na dobu určitou se poplatek hradí předem na konkrétní počet měsíců. 

 

.

Pokud je ale smlouva na dobu neurčitou uzavírána v průběhu roku, je účtována pouze poměrná část poplatku za počet měsíců do konce roku, kdy bude schránka pronajata. Stejné pravidlo platí pro ukončení smlouvy v průběhu roku, na který je uhrazen poplatek. Banka vrací poměrnou část za počet měsíců, ve kterých již schránka nebude využívána.

Pronájem safesových schránek je zpoplatněn následovně:

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně  

Objem do 15 000 cm3 vč. 1 020,- + 20 % DPH

Objem od 15 001 do 30 000 cm3 vč. 2 040,- + 20 % DPH

Objem od 30 001 do 50 000 cm3 vč. 3 060,- + 20 % DPH

Objem přesahující 50 000 cm3 4 080,- + 20 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně  

Objem do 15 000 cm3 vč. 3 060,- + 20 % DPH

Objem od 15 001 do 30 000 cm3 vč. 6 120,- + 20 % DPH

Objem od 30 001 do 50 000 cm3 vč. 9 180,- + 20 % DPH

Objem přesahující 50 000 cm3 12 240,- + 20 % DPH

 . Úschovu předmětů v hodnotě nad 10 mil. Kč banka poskytuje výhradně na základě individuální dohody a pouze pokud tento pronájem není v rozporu s pojistnými podmínkami banky. Schránku je možné používat k uložení movitých věcí s výjimkou investičních cenných papírů (ve smyslu zákona.č. 256/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zbraní, střeliva, výbušnin, věcí snadno zápalných, hořlavých nebo jinak nebezpečných, věcí podléhajících zkáze, věcí, jejichž úschova by byla v rozporu s právními předpisy a obecným zájmem a s výjimkou věcí, jejichž povaha uložení ve schránce vylučuje. Banka má právo zkontrolovat samotný obsah kazety či obalu a ověřit tak, že klient neporušuje smluvní podmínky a neukládá předměty, které jsou smluvně vyloučené. .

Safesové schránky jsou přístupné kdykoliv během otevírací doby pobočky, v které jsou umístěny. Uživatel schránky se musí podepsat v souladu s podpisovým vzorem a předložit klíč od schránky. Pokud má uživatel schránky ve smlouvě uzavřena zpřísněná pravidla pro manipulaci se schránkou, např. heslo, jsou tato pravidla požadována. Banka je dále oprávněna ověřit totožnost osoby žádající přístup ke schránce dle průkazu totožnosti. Uživatel schránky může k přístupu ke své schránce zmocnit další osoby. Zmocněné osoby se pak prokazují stejným způsobem jako uživatel schránky.Služby úschov a trezorů v bankách: Cennosti v bezpečí již od pár stovek ročně

JOSELUISLOANS@GMAIL.COM
Půjčka Jose luis, poskytujeme hotovostní úvěry od 5000 EUR do 50000 EUR a financujeme projekty od 50...
LBBW
uváděná banka není,prodali ji Němci Rusům,nyní Expobank!...
24safe
V bankách jsou sice cennosti v bezpečí, ale nemají volné boxy. Byla jsem se poptat v několika bankác...
Nekdo neumi matematiku
Viděl někdo obraz 100x100 cm ve schránce 12.000 cm3? A zapomněli uvést, ze to je všechno dlouhodobě ...
Diskutovat (4)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

8925360736

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

104


ČÍSLO TÝDNE 104 - právě tolik miliard vytvořily banky čistý zisk v roce 2022. Jedná se o rekordní výsledek po hladových letech v době koronavirové krize.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 23,7040
Kurz USD Americký dolar 1 USD 22,0260
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,0540
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 26,9350
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,9640
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,1500
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,8089
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více