Studie:
Elektronické platby snižují šedou ekonomiku


09. 05. 2013  15:12     Lenka Ginther     komentáře (0)

Výsledky studie Visa Europe – Šedá ekonomika v Evropě 2013 dokládají, že v boji proti stínové ekonomice může výrazně pomoci používání elektronických plateb. Cílené používání elektronických plateb by podle studie pomohlo snížit stínovou ekonomiku v Evropě o 200 miliard euro ročně.

Studie: Elektronické platby snižují šedou ekonomiku
Celkový objem šedé ekonomiky v Evropě se pohybuje okolo 2,1 bilionů euro, tedy 18,5% HDP. Úroveň sice představuje desetileté minimum stínové ekonomiky, studie Visa Europe však  dokládá, že “práce načerno” a vyplácení mimo účetní evidenci napříč Evropou jsou stále spojovány s platbou v hotovosti. Naopak, země s vyšším počtem elektronických transakcí mají také nižší objemy šedé ekonomiky.

"Podhoubí pro šedou ekonomiku vzniká zejména v období výraznějšího poklesu ekonomiky, kdy narůstá nezaměstnanost a mezi lidmi panují obavy z budoucnosti. Šedá ekonomika funguje v celé Evropě na bázi peněžních toků, které jsou poháněny prací načerno a platbami bez účetních dokladů” potvrzuje Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa Europe pro Českou a Slovenskou republiku, a dodává: “Celé dvě třetiny stínové ekonomiky v Evropě představuje práce bez platné pracovní smlouvy, zbývající jedna třetina tvoří platby v hotovosti bez vystaveného dokladu.”

V České republice – jak dokládají výsledky studie  - činí objem šedé ekonomiky v poměru k hrubému domácímu produktu 16%, tedy přes 600 miliard korun. Je to méně než evropský průměr (18,5%), nicméně stále o 100% více než například v sousedním Rakousku (8%).

Závěry studie také ukazují, jak země v regionu střední a východní Evropy ve srovnání
se západoevropskými zeměmi z hlediska objemu šedé ekonomiky výrazně zaostávají.  Nejlépe si vede Slovensko (15%), ukazatele šedé ekonomiky jsou však výrazně vyšší
v Polsku (24%), Maďarsku (22%), Chorvatsku (28%) a ve Slovinsku (23%). S nejvyššími hodnotami v Evropě se umístilo Bulharsko (31% HDP).

Studie dále zmiňuje mezinárodní zkušenosti, které ukazují na jasnou propojenost mezi velikostí stínové ekonomiky a počtem elektronických plateb. Například v zemích, kde jsou elektronické platby široce používány (např. Velká Británie), je velikost stínové ekonomiky  podstatně nižší než v zemi, kde elektronické platby nejsou rozšířené – viz již zmíněné Bulharsko s 31%.

Mezi sektory, kde se stínová ekonomika vyskytuje nejčastěji, patří stavebnictví, maloobchod, výroba, cestovní ruch a doprava. Studie Visa Europe zmiňuje, že online nakupování je jedním z nástrojů proti stínové ekonomice, neboť omezuje možnost platby bez dokladu.

Podle studie společnosti Visa Europe byla ekonomická krize v Evropě silným impulsem
pro většinu evropských vlád k přijetí opatření proti stínové ekonomice a konsolidaci rozpočtů.

I česká vláda podnikla kroky ke snížení úrovně stínové ekonomiky a řešení problému zaměstnavání osob “načerno”. Pozměňovací návrh legislativy byl schválen v roce 2012. Osobám pracujícím v rámci tzv. „švarcsystému“ může být podle nové legislativy uložena pokuta až do výše 100 000 Kč a společnostem až do výše 10 000 000 Kč.

Studii Visa Europe si můžete stáhout zde:

www.visaeurope.com/en/about_us/industry_insights.aspxStudie: Elektronické platby snižují šedou ekonomiku

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20825055810

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více