TÉMA TÝDNE:
ČNB se zastala spotřebitelů. Zkrotila pokuty bank při předčasném splacení


01. 04. 2019  00:53     Miroslav Zeman     komentáře (1)

AKTUALIZOVÁNO: Česká národní banka se razantně zastala spotřebitelů. Po letech nejistoty a nejednoznačného výkladu jasně řekla co to jsou účelně vynaložené náklady nárokované při předčasném splacení hypotéky.

TÉMA TÝDNE: ČNB se zastala spotřebitelů. Zkrotila pokuty bank při předčasném splacení
Co jsou to účelně vynaložené náklady banky při předčasném splacení hypotéky? Každá banka si o tom rozhodovala v podstatě sama. Banky musely pouze dodržovat limity, které přinesl zákon o spotřebitelském úvěru, který začal platit v roce 2016. Sankce za předčasné splacení hypotéky tak nesměla překročit 1 procento, maximálně však 50 000 korun. Tyto hodnoty jsou však pouze maximálními limity, reálně by banky měly svým klientům účtovat výrazně méně a svůj nárok údůvodnit právě účelně vynaloženými náklady spojenými s předčasně splaceným úvěrem.

Co jsou podle ČNB účelně vynaložené náklady?

Účelně vynaložené náklady rozhodně nejsou náhrada škody, nebo ušlý zisk, které banky uplatňovaly u starých hypoték. Účelně vynaloženými náklady jsou reálné a skutečné náklady, které bankám vzniknou v souvislosti s ukončením smlouvy a jejichž výše i potřebnost je ze strany bank odůvodněná. Naopak za nepřípustné náklady ČNB označila vyplacenou provizi zprostředkovateli hypotéky, snížení úrokových výnosů finanční instituce nebo její úrokové náklady z dluhů. 

Účelně vynaloženými náklady tak budou logicky zejména administrativní náklady banky spojené s vystavením potvzení o zůstatku úvěru a předčasném splacení, tisk, kopírování či například náklad na zaměstnance vykonávající konkrétní úkon. Nákladem mohou být i další položky, pokud je banka odůvodní jako účelně vynaložené.

Hlavním smyslem opatření ČNB přitom není vyjmenovávat striktně účelně vynaložené náklady banky, ale zejména vymezení, co takovými náklady rozhodně být nemůže. Dopad na spotřebitele by měl být tedy pozitivní a lidé by v případě  předčasného splacení hypotéky měly výrazně ušetřit.

"Je užitečné, že ČNB definuje a vymezuje co jsou, a co nejsou nebo nemohou být účelně vynaložené náklady u předčasného splácení hypotéky. Každé zpřesnění může být vodítkem a to zejména s ohledem vůči těm méně seriózním finančním institucím, které si mohou pojem "účelně vynaložené náklady" vykládat po svém, tedy jaksi extenzívně ve svůj prospěch a logicky v neprospěch spotřebitele," komentuje opatření banky Patrik Nacher, poslanec a předseda podvýboru na ochranu spotřebitele.

Opatření prý povede ke zvýšení úroků

Dle vyjádření zástupců bankovní asociace a některých poradenských společností může vést opatření ČNB a vymezení, resp. zúžení pojmu účelně vynaložených nákladů nikoliv k prospěchu spotřebitelů. Banky prý budou na zvýšené náklady, resp. ztráty způsobené předčasným splacením hypoték přenášet tyto náklady na všechny své klienty v podobě vyšších úrokových sazeb. V praxi se tak může stát zejména zvýšením úrokových sazeb u úroků z hypoték, nebo zpřísněním parametrů u dlouhodobějších fixací.

Kdy lze splatit hypotéku úplně bez sankcí

Zákon přímo určuje a vyjmenovává situace, kdy je možné splatit hypotéku i v době splatnosti fixace zcela bez sankcí a dalších poplatků. Takovými případy jsou vyjímečné a náročné životní situace, které se mohou párkrát v životě člověka vyskytnout. Takovými případy jsou například dlouhodobé onemocnění, vypořádání v rámci dědického řízení,nebo vypořádání při rozvodu manželství.

Lidé, kteří se dostanou nezaviněně do takto těžké životní situace jsou tak zákonem chráněni před jakýmikoliv nároky bank pro případ předčasně splacené hypotéky.


 TÉMA TÝDNE: ČNB se zastala spotřebitelů. Zkrotila pokuty bank při předčasném splacení

Nedodrzuji
Nevím tedy, 3/4 roku po té a z Wustenrot mám vyčíslení na něco kolem 80t... To nebudou účelně vynalo...
Diskutovat (1)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více