TEST:
Více než třetina bank neinformuje o právech klientů


08. 07. 2010  14:49     Občanské sdružení spotřebitelů TEST     komentáře (0)

Ani po půl roce platnosti Kodexu mobility klientů pět bank neplní základní předpoklad informovanosti klientů o jejich právech, a to zveřejnění relevantních informací o Kodexu na svých internetových stránkách.

. Vyplývá to z průzkumu nezávislého spotřebitelského časopisu TEST. Banky v Evropské unii se zavázaly pomáhat klientům při změně banky, aby předešly možné regulaci bankovních poplatků. Právě složitost změny banky totiž pomáhá držet bankovní poplatky vysoko.   „Většina spotřebitelů o svých právech vyplývajících z Kodexu mobility klienta neví. Proto se časopis TEST zaměřil na srovnání, zda o něm informují samy banky. U většiny bank byl problém tyto informace na jejich webových stránkách najít, u pěti nebyly nalezeny vůbec. Konkrétně se jedná o Citibank Europe, GE Money Bank, Poštovní spořitelnu, Raiffeisenbank a UniCredit Bank CR,“ rekapituluje výsledky průzkumu Karel Pavlík místopředseda správní rady občanského sdružení vydávajícího časopis TEST.   Na základě sílící diskuse o možné regulaci bankovních poplatků a otázce přenositelnosti čísla účtu, podobně jako již funguje přenositelnost telefonního čísla, zavázaly se banky v celé EU spotřebitelům změnu ulehčit. V ČR platí Kodex mobility klienta od 1. listopadu 2009. Podle něj stačí spotřebiteli přijít do nové banky, která pro něj vyřídí nejen zrušení účtu v původní bance, ale i zastavení všech trvalých příkazů a inkas a jejich obnovení v bance nové. Již to je velkým zjednodušením pro spotřebitele.   Bankovní poplatky u běžného účtu trápí spotřebitele nejen v ČR, přesto se jen málokdo doposud odhodlával ke změně banky. Spotřebitelé se obávali významných nákladů za rušení jednotlivých příkazů, inkas a účtu a jejich opětovné zřizování v nové bance. A samozřejmě i administrativních komplikací při ohlašování nového čísla účtu zaměstnavateli a všem dalším subjektům.   V současné době spotřebitelské organizace v celé Evropě zastřešené v asociaci BEUC (www.beuc.eu) vyhodnocují, zda praktická pomoc, ke které se banky zavázaly, je spotřebitelům vůbec poskytována. „Na internetových stránkách Občanského sdružení spotřebitelů TEST www.dtest.cz je zveřejněn dotazník společný pro spotřebitele v celé Evropě, kteří v nedávné době měnili banku. Získané zkušenosti následně vyhodnotíme,“ upozorňuje Pavlík.  

Výsledky průzkumu časopisu TEST o šíření informací o Kodexu mobility klientů

 
Název banky Zveřejňuje informace o Kodexu mobility klientů na webu
Banco Popolare ČR ano
Citibank Europe nenalezeno
Česká spořitelna ano
Československá obchodní banka ano
GE Money Bank nenalezeno
J & T Banka ano
LBBW Bank CZ ano
Komerční banka ano
Oberbank AG ano
Poštovní spořitelna (hodnocena nezávisle na ČSOB) nenalezeno
Raiffeisenbank nenalezeno
UniCredit Bank CR nenalezeno
Volksbank CZ ano
Waldviertler Sparkasse von 1842 ano
Do průzkumu byly zahrnuty banky, podnikající v ČR na základě licence vydané ČNB, aktivně nabízející běžné účty pro občany. Při nenalezení do 10 minut, označeno jako nenalezené. Zdroj: Časopis TEST (www.dtest.cz)  


TEST: Více než třetina bank neinformuje o právech klientů

Diskutovat (0)