U akcií se dívejte kromě ceny také na dividendu


19. 11. 2007  16:56     HN     komentáře (0)

Další články

Hlavním cílem většiny investorů je získat především kapitálový zisk, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Akcie ale poskytují ještě jeden druh zisku, kterým je dividenda.

Je to částka, kterou společnost může vyplatit akcionářům z dosaženého zisku. Dividenda je nenároková položka. Záleží tedy vždy na rozhodnutí valné hromady, zda bude navržená dividenda schválena k výplatě. Růstové společnosti nevyplácejí většinou buď žádné dividendy, nebo jen dividendy velmi malé, protože zatím zisk vůbec nedosahují nebo jej používají k dalšímu rozvoji či akvizicím. Existuje ovšem také skupina společností, které mají stabilně definovanou dividendovou politiku. Tyto firmy mají zájem rozdělovat svůj zisk mezi akcionáře, protože dočasně nevidí efektivnější způsob využití volných prostředků, nebo je to v souladu s jejich záměry.

Pro jednodušší orientaci v atraktivitě těchto titulů je vhodné sledovat dividendový výnos - DY. Tento ukazatel udává procentuální podíl dividendy na ceně akcie. S tím úzce souvisí další údaj, a tím je dividendový výplatní poměr - PO, který definuje v procentech podíl vyplacené dividendy na celkovém zisku společnosti.

Při letmé analýze hlavních průmyslových odvětví lze vypozorovat, že k dlouhodobě nejatraktivnějším titulům patří telekomunikační a energetické společnosti, u kterých dosahuje dividendový výnos v průměru asi šest procent, respektive pět procent při dividendovém výplatním poměru obvykle blízko 80 procent. Z domácího prostředí lze jmenovat například akcie Telefóniky O2 ČR, kde se dividendový výnos blíží osmi procentům.

Z výše uvedeného lze vyvodit, že tyto tituly svými stabilními dividendami převyšují úroky z termínových vkladů či výnosy většiny dluhopisů a vzhledem ke své další charakteristice, kterou je obvykle nižší kolísavost ceny akcie, tvoří vhodný stabilizační doplněk dynamického portfolia. Kromě stabilizačního faktoru mohou vysoké dividendy sloužit také jako prostředek k daňové optimalizaci díky rozdílu ve zdanění dividend a kapitálového zisku.

Ani v případě dividendových titulů se proto nelze soustředit jen na výše uvedené ukazatele. Před investicí je nutné analyzovat vývoj ceny akcie a další dostupné informace, protože dividendový výnos může být jednorázově zvýšen například výrazným poklesem ceny akcie. Ačkoli se tedy DY zdá být velmi atraktivní, obvykle je pokles ceny akcie indikátorem budoucího snížení dividendového výnosu, protože, jak již bylo uvedeno výše, zisk je jedním z faktorů, které určují velikost dividendy. Nižší cena akcie se obvykle rovná nižším očekávaným ziskům, a to bývá rovno nižší dividendě.U akcií se dívejte kromě ceny také na dividendu

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20044653539

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více