UŽITEČNÉ:
Vymáhací kalkulačka spočítá, kolik dlužíte


21. 09. 2011  12:07     Daniel Hůle     komentáře (0)

Člověk v tísni, o.p.s. představuje vymáhací kalkulačku, která lidem spočítá, na kolik se mohou vyšplhat náklady na vymáhací proces, který následuje, pokud včas nezaplatí své dluhy. Stačí zadat pouze výši dluhu a kalkulačka ukáže případné náklady na advokáta a exekutora.

Zadlužení českých domácností již překročilo podle údajů České národní banky hranici 1 bilionu korun. Jen za poslední rok navýšily české rodiny svůj dluh o 67 miliard korun. Příčiny tohoto stavu lze většinou hledat v nezodpovědném chování pozdějších dlužníků či v neetických praktikách některých poskytovatelů úvěrů a oddlužovacích agentur.

.

NEMÁTE DOST INFORMACÍ? NAJDETE JE V SEKCI FINANČNÍ GRAMOTNOST!

.

Všechny tyto argumenty jsou relevantní, avšak nejsou jediné. Další podstatný důvod nalezneme při podrobnější analýze nákladů na proces vymáhání, který je dán legislativně,“ říká Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Jak tento proces vypadá? Pokud například dlužíte 100 Kč a nezaplatíte tuto částku včas, mohou následovat tyto kroky:

1) Věřitel předá kauzu advokátovi, který vystaví návrh na platební rozkaz: odměna 6120 Kč

2) Následuje tzv. nalézací řízení před soudem: 800 Kč

3) Advokát následně předá soudní rozhodnutí exekutorovi: 3420 Kč

4) Exekutor vymáhá dlužnou částku: 7800 Kč

.

Z dlužné stokoruny se tak rázem může stát závazek ve výši 17 880 (včetně původních 100 Kč). Tento systém tak aktivně motivuje advokáty k navyšování dlužníkových závazků, a to například tím, že jim umožňuje posílat jednotlivé návrhy odděleně, místo toho, aby je sloučili do jednoho. „Zajímavé na tom je, že na celém procesu u oné stokoruny vydělá stát na DPH přes 2800 Kč. Pokud bychom teoreticky přepočetli výdělek advokáta ve vztahu k reálně strávenému času, tak zjistíme, že hypotetická hodinová odměna se pohybuje v řádu několika desítek tisíc korun,“ doplňuje autor kalkulačky Daniel Hůle. Výsledkem tohoto postupu je však, kromě nadstandardního výdělku advokátů, především neúměrné zadlužování jednotlivce a celých rodin, které může v konečném důsledku vést až k pádu na sociální dno.

.

ZKONTROLUJTE SI, JESTLI VÁS NEBEROU NA HŮL – KALKULAČKA ÚROKŮ A SPLÁTEK

.

Domníváme se, že trest ve smyslu pokuty má sloužit k nápravě minulých nesrovnalostí či prohřešků, nikoliv k celkové finanční devastaci dlužníka. Náklady na advokáta či exekutora mají sloužit pouze k zaplacení procesů vedoucích k vymožení dluhu a neměly by být pro dlužníka dalším nadbytečným trestem.  Chceme proto apelovat na soudce, kteří mají možnost nepřiznávat advokátům požadované náklady v plné výši, aby brali na zřetel také životní situaci člověka,“ dodává Martin Kovalčík ze společnosti Člověk v tísni.

Vymáhací kalkulačka byla spuštěna 6. 9. 2011 a je k nalezení na webové adrese:

www.rozhodnene.czUŽITEČNÉ: Vymáhací kalkulačka spočítá, kolik dlužíte

Diskutovat (0)