Vklady českých domácností? Největší podíl na běžných účtech, ale druhová skladba je pestřejší


22. 04. 2014  13:37     BP.com     komentáře (0)

V minulém týdnu jsme vás informovali o tom, jak se vyvíjí úvěrové portfolio českých domácností dle statistik České národní banky. Dnes jsme do statistik ČNB nahlédli znovu a udělali podobné srovnání i pro depozita. Jak a kde Češi spoří?

Vklady českých domácností? Největší podíl na běžných účtech, ale druhová skladba je pestřejší
Není překvapivé, že se vklady českých domácností v Kč agregátně zvyšují. To lze vidět na prvním grafu – od roku 2001 se klientské vklady zvyšují, jakkoliv drobné znaky stagnace či drobného poklesu jsou v datové řadě patrné. K únoru 2014 měly české domácnosti necelých 1,8 bilionu Kč.

.

111.PNG

.

Podívejme se na graf číslo dvě. Z něj vyplývá, jaké produkty hrají ve spoření tuzemských domácností prim. Slovo spoření by mohlo být uvedeno v uvozovkách, jelikož největší podíl (k únoru 2014 necelých 38 procent) tvořily vklady na běžných účtech. Z grafu je také patrný relativní pokles vkladů na stavebním spoření, které svůj vrchol zažily na konci roku 2005. K únoru 2014 činily zhruba 23,4 % všech vkladů. Rostoucí podíl složky ostatní (účelově vázané vklady, podřízené vklady, speciální vklady se splatností či výpovědní lhůtou) jsou dány rostoucí nabídkou těchto produktů, stejně jako poklesem tradičních termínovaných vkladů a také poklesem úsporných vkladů – ty tvoří především vkladní knížky a podobné produkty.

.

222.PNG

.Vklady českých domácností? Největší podíl na běžných účtech, ale druhová skladba je pestřejší

Diskutovat (0)