Vstřícná banka z pohledu poplatků - I. čtvrtletí 2014


05. 08. 2014  00:32     Patrik Nacher (www.bankovnipoplatky.com)     komentáře (0)

Přinášíme vám pravidelné hodnocení bank z pohledu bankovních poplatků a přehlednosti sazebníků. Hodnocení zpracovává náš server www.BANKOVNIPOPLATKY.COM a je součástí celkového čtvrtletního hodnocení našich bank v projektu Vstřícná banka.

Vstřícná banka z pohledu poplatků - I. čtvrtletí 2014
Kritéria:

1) Výše bankovních poplatků a jejich struktura.
2) Vývoj poplatkové politiky banky v posledním čtvrtletí.
3) Přehlednost sazebníku banky.
4) Analýza na základě výsledků kalkulátoru či jiných porovnání na www.bankovnipoplatky.com.

Podklady:

- Vývoj poplatkové politiky za poslední čtvrtletí.
- Výsledky analýzy kalkulátoru.
- Podklady od společnosti Scott & Rose

Červeně označené jsou změny hodnocení oproti IV. čtvrtletí.

Air Bank (8.5, 7, 9, 8.5) = 8,25
IV. čtvrtletí - (8.5, 7.5, 9, 8.5) = 8,38
Druhá retailová banka s českými vlastníky (vedle Fio banky). Air Bank razantně vstoupila na český trh s několika poplatkovými a nabídkovými unikáty. V aktuálním I. čtvrtletí nedošlo po minulých převratných změnách, k žádným pohybům, takže naše hodnocení neměníme.

Pokud jde o vývoj v poplatkové politice banky, nedošlo v I. čtvrtletí k žádným změnám. Poslední změny jsme u Air Bank zaznamenali k 1. 4. 2013, kdy zrušila několik bankovních poplatků. Toto čtvrtletí tedy navázalo na předešlé kvartály a bylo naprosto klidné. Z důvodu, že dlouhodobě nedochází k žádným poplatkovým změnám, vracíme hodnocení banky v této části na původní úroveň, tedy o 0,5 bodu níže.

Sazebník patří stále mezi ty nejjednodušší a nejpřehlednější. Včetně vysvětlujících textů se vešel pouze na jednu A4. Jednoduchý sazebník se v prvních měsících působení nové banky stal její předností. Je srozumitelný, nenajdete v něm žádné hvězdičky, písmenka ani vysvětlivky pod čarou. Bankovní klient jistě ocení informaci, že ceny v sazebníku jsou stejné pro všechny druhy kanálů – ať už klient využije služeb pobočky, internetbankingu či telebankingu. Sazebník se nezměnil ani v I. čtvrtletí a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose logicky vyplývá, že se postavení banky proti IV. čtvrtletí nezměnilo, takže roční náklady standardního klienta zůstaly na úrovni 429 Kč, čímž se banka stále drží na 3. místě. Hodnocení neměníme.

Air Bank

Citibank (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25
IV. čtvrtletí - (5.5, 7, 7.5, 5) = 6,25
Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv Citibank přišla v poslední době s rozšířením nabídky i pro další kategorie. Po těchto strukturálních změnách došlo k uklidnění, i přesto v aktuálním čtvrtletí došlo k několika poplatkovým, byť doslova kosmetickým změnám. Nicméně strukturálně se ani ve I. čtvrtletí 2014 poplatková politika banky nezměnila a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.

Citibank se v aktuálním 1. kvartále soustředila z hlediska poplatků na zarovnání částek a opuštění Baťovských cen. Takže například poplatek za odchozí platbu přes internetbanking (dříve 10 zdarma, další 2,90 Kč) bude nově stát 10 zdarma, další 3 Kč, za odchozí platbu přes telebanking z původních 13,90 Kč zaplatí klient nově 14 Kč, za výběr z bankomatu nově zaplatí po prvních čtyřech zdarma 30 Kč (dříve 29,90 Kč), v zahraničí 30 Kč (dříve 29,90 Kč). V balíčku Citi Premium se pak ruší poplatek (dříve 29 Kč) za službu CitiAlert. Vzhledem k těmto změnám nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální I. čtvrtletí neměníme.
Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (5.050 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu stavu, není důvod měnit hodnocení banky v této části.

Citibank

Česká spořitelna (6, 8, 5.5, 5) = 6,13
IV. čtvrtletí - (6, 8, 5.5, 5) = 6,13
Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. ČS pravidelně přichází s poplatkovými změnami či novými službami. V poslední době však mění i celou strukturu své retailové nabídky. V předminulém čtvrtletí přišla banka s novým účtem - Osobní účet České spořitelny II. Minule zase ČS představila nový internetový účt – iÚčet (pro podnikatele pak nové Podnikatelské konto Klasik, za jehož vedení se platí 149 Kč měsíčně a Podnikatelské konto Maxi za 299 Kč měsíčně). A i v tomto kvartále udělala banka několik poplatkových změn. Zároveň oznámila velkou poplatkovou revoluci od srpna. Té se budeme podrobně věnovat ve třetím čtvrtletí. Jinak tentokrát nedošlo ke strukturálním změnám a tudíž ani my, po minulém zvýšení, neměníme hodnocení banky v této části.

Po minulých významných poplatkových, respektive produktových změnách, pokračuje Česká spořitelna v nastaveném trendu a i v 1. kvartále nabídla řadu cenových změn. Banka v tomto roce mění svůj sazebník doslova každý měsíc a pokračovat to bude i ve druhém a třetím čtvrtletí. Hned od 1. 1. 2014 zrušila některé poplatky, které souvisejí s vkladními knížkami, a to za zřízení vinkulace vkladu (původně 100 Kč), za provedení výplaty vkladu ze ztracené vkladní knížky (původně 50 Kč). Banka také zrušila poplatek za vklad hotovosti přes vkladový bankomat ČS, za změnu PINu přes bankomat ČS, za změnu transakčních limitů ke kartám či odemknutí/zamknutí karty přes internetbanking (původně 6 Kč). Na druhé straně ČS zdražila výběr z bankomatu kreditní kartou – přes bankomaty vlastní banky z 19 Kč na 39 Kč, z bankomatu cizích bank z 40 Kč na 49 Kč. Zdarma je také nově sjednání kontokorentu na sporožirovém účtu (dříve 200 Kč) či změna limitu kontokorentu (dříve 150 Kč). Dalším zrušeným poplatkem je ten za potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (původně 500 Kč). Banka změnila svůj sazebník i k 1. 2. 2014, kdy se v něm například nově objevily položky – zaslání informační SMS přes SERVIS 24 ve výši 1,50 Kč, poplatek za vklad hotovosti třetí osobou ve výši 6 Kč. Vzhledem ke změnám, které jdou oběma směry a vzhledem k celkem vysokému hodnocení banky v této části, nebudeme prozatím měnit její hodnocení.

Banka změnila podobu sazebníku v předminulém kvartále s novým balíčkovým účtem, což jsme kvitovali zvýšením hodnocení banky v této části. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak není důvod měnit naše hodnocení v této části. Zajímavé je, jak se banka na velkém prostoru v sekci Ceník věnuje novým poplatkovým změnám od 15. 8. 2014.
Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS ani u standardního klienta - 2.295 Kč ročně, ani u aktivního - 4.006 Kč ročně vůbec nezměnilo. Proto pro aktuální čtvrtletí necháváme naše bodování z minula beze změn.

Česká spořitelna

ČSOB (6, 7, 7, 6) = 6,5
IV. čtvrtletí - (6, 7, 7, 6) = 6,5
Banka, která je v posledních letech aktivní. I v aktuálním kvartále byla banka vidět a provedla několik zajímavých změn a to hned dvakrát. Od 1. 1. 2014 a od 1. 3. 2014. Nicméně celková poplatková struktura a filozofie banky zůstala beze změn. Proto ani v I. kvartále 2014 nebudeme měnit hodnocení banky v této části.

Největší změna se týká jednorázového i trvalého příkazu k úhradě či svolení k inkasu, včetně SIPO přes Linku 24, internetbanking a smartbanking, které je nově zdarma (původně 6 Kč). Stejně tak je od nového roku zdarma změna limitu platební karty prostřednictvím internetbankingu či smartbankingu. Hodnocení v této části zatím ponecháme na stejné úrovni jako minule s pozitivním výhledem do dalšího kvartálu.

Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Hodnocení pro aktuální I. čtvrtletí neměníme.

Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose proti minulému kvartálu mírně posunulo směrem dolů. Standardní klient zaplatí nově 1.900 Kč (minule 1.907 Kč) za rok a aktivní klient 7.209 Kč (minule 7.231 Kč). Vzhledem k těmto drobným posunům, nemáme důvod měnit hodnocení ani v této části.

ČSOB

Equa Bank (8, 9, 8.5, 9) = 8,63
IV. čtvrtletí - (8, 8.5, 8.5, 9) = 8,5
Jedna z novějších bank. Původně Banco Popolare, kterou koupil britský fond AnaCap. V I. čtvrtletí sice nedošlo vysloveně ke strukturálním poplatkovým změnám, ale banka přišla s několika aktivitami, které se týkaly zrušení a vrácení bankovních poplatků. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule, ale s výrazně pozitivním výhledem do dalšího čtvrtletí.

Equa bank se v tomto kvartále výrazně zapsala tím, že rozjela několik kampaní na vrácení poplatků svým, ale především nově příchozím klientům. Nejprve u spotřebitelských úvěrů jako lákadlo pro klienty jiných bank (1500 Kč), pak banka oznámila vrácení poplatků za vedení hypotečního úvěru i u vlastních klientů (jinak banka tento poplatek zrušila loni v dubnu) a nakonec Equa bank nabídla klientům jiných bank, že jim vrátí poplatky, pokud si hypotéku převedou k nim. K tomu přišla banka s dalšími změnami - expresní doručení nové debetní karty bude stát nově od 156,50 Kč do 340,50 Kč (dříve 199 Kč), banka do sazebníku zařadila novou sekci Pojištění ke spotřebitelským půjčkám. Jinak Equa bank do svého sazebníku nově zařadila položky, které se týkají advokátních účtů, notářských úschov či vázaných účtů a v oblasti úvěrových obchodů změnila pro segment podnikatelů část poplatků vyjádřených konkrétními hodnotami či procentem a to na individuálním základě. Vzhledem k výrazným poplatkovým změnám, logicky zvyšujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný a jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na čtyřech stranách (minule na třech) budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.

Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí stále na 2. místo (za Fio banku). V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.

Equa Bank

Fio banka (9, 9, 8, 9.5) = 8,88
IV. čtvrtletí - (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
Fio banka se stala Nejvstřícnější bankou i pro rok 2013. Uvidíme, jak si v souboji bank povede v novém roce 2014. V aktuálním I. čtvrtletí banka připravila změny, které se týkaly především zahraničního platebního styku, nicméně nedošlo k žádným strukturálním poplatkovým změnám a tak hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

V I. kvartále se Fio banka věnovala z hlediska poplatků mezinárodním platbám a to v několika vlnách. Nejprve od 3. 2. 2014 zrušila poplatek za příchozí mezinárodní platbu v měnách nepodporovaných pro vedení účtů (dříve 400 Kč) a poplatek za jednorázovou zrychlenou odchozí platbu v EUR ve prospěch účtu na Slovensku (dříve 1,50 Kč). Poté od 10. 2. 2014 zavedla do sazebníku poplatky za nově vydávané platební karty (VISA). A nakonec od 3. 3. 2014 zařadila Fio do sazebníku poplatky za SEPA platby (místo plateb TARGET 2) - standardní europlatba za 50 Kč a prioritní europlatba 250 Kč. S tím pak souvisí další změny – zdarma jsou nově - odeslání a přijetí platby na základě trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v libovolné měně ve prospěch účtu ve Fio bance a odeslání a přijetí platby na základě trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v měně EUR v rámci SEPA ve prospěch účtu vedeného na Slovensku. Do ostatních zemí stojí odeslání 50 Kč a přijetí platby pak 25 Kč. Vzhledem k těmto změnám, zvyšujeme hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Poté, co v předminulém čtvrtletí zmodernizovala Fio banka svůj sazebník a my to ohodnotili zvýšeným hodnocením, v aktuálním kvartále k žádným grafickým úpravám nedošlo. Aktuálně se sazebník rozkládá na devíti stranách (minule osm). V sazebníku i nadále najdeme na relativně malém prostoru množství doprovodných a vysvětlujících textů. V I. čtvrtletí nemáme důvod naše hodnocení v této části měnit.
Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje i v I. čtvrtletí se svým běžným účtem na prvním nebo druhém místě. První místo v Q Reportu Scott & Rose obhájila banka i pro aktuální I. čtvrtletí a to se stejnou částkou jako minule - roční náklady standardního klienta jsou 158 Kč. Hodnocení proto v této části nemáme důvod měnit.

Fio banka

GE Money Bank (7, 7.5, 6.5, 7) = 7
IV. čtvrtletí - (7, 7, 7, 7) = 7
Jedna z nejaktivnějších bank v poslední době. I v aktuálním I. kvartále GE nezahálela a představila několik poplatkových změn a jeden nový balíčkový účet – Genius Free & Flexi. Na analýzu tohoto účtu je brzy, tudíž ani my zatím neměníme hodnocení.

Po klidnějším posledním kvartále roku přichází obvykle u této banky aktivní 1. čtvrtletí. A tak se stalo i letos. GE nejprve v lednu přišla s nabídkou kreditních karet na rok zdarma bez poplatků. Týkalo se to klientů, kteří si do konce března pořídili kreditní kartu MoneyCard Plus. Dále banka zlevnila spotřebitelské úvěry pro klienty, kteří řádné a včas splácí Expres půjčku a Konsolidaci půjček - za každý rok řádného splácení banka vždy po 12 měsících sníží úrokovou sazbu o jeden procentní bod. V aktuálním čtvrtletí (od 17. 3. 2014) přišla banka i novým účtem Genius Free & Flexi. Zdarma jsou k účtu všechny příchozí a odchozí tuzemské platby, zadané přes internetbanking. Vzhledem k těmto změnám, vracíme přesně po roce hodnocení banky na 7,5, tedy o 0,5 bodu více než v předchozím kvartále.

Banka změnila logiku rozvrstvení sazebníku. Od 1. 1. 2014 je již sazebník k dispozici nikoliv celý v jednom souboru, ale je rozdělen podle druhů služeb (hypotéky, spotřebitelské úvěry, kreditní karty, platební styk atd.). Klient tak musí mezi jednotlivými pdf soubory proklikávat, což je podle nás cesta zpátky. Na druhé straně opakovaně kvitujeme, že veškeré chystané změny (tzv. Změnový list), banka vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci přímo u nové verze sazebníku, kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby. Nicméně hodnocení pro I. čtvrtletí snižujeme o 0,5 bodu, jak jsme avizovali již v minulém hodnocení.

Postavení banky se v Q Reportu Scott & Rose za 1. kvartál změnilo vlivem nástupu nového balíčkového účtu. Takže standardní klient nově zaplatí 2.316 Kč (původně 2.802 Kč), ale aktivního klienta se tato změna nedotkla, tudíž i nadále zaplatí 5.333 Kč ročně. Čerstvou změnu u standardního klienta budeme důkladně pozorovat s výhledem možného zvýšení hodnocení v této části. Zatím jej ponecháme na stejné úrovni jako minule.

GE Money

Komerční banka (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
IV. čtvrtletí - (7.5, 8, 8.5, 5) = 7,25
Komerční banka dlouhodobě patří mezi aktivní banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. Loni v I. čtvrtletí 2013 se ji tato aktivita vyplatila, když získala titul nejvstřícnější banky za tento kvartál. V aktuálním I. čtvrtletí 2014 došlo k určitému uklidnění, jakkoliv jsme byli opět svědky několika poplatkových změn. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke strukturálním změnám, nebudeme v této části hodnocení měnit.

V aktuálním I. čtvrtletí, jak již bylo napsáno, došlo k několika poplatkovým posunům. Banka nově upřesňuje způsoby předávání příkazu k úhradě na pobočce a k tomu související poplatek. U Dětského konta se například položka samoobslužný box zlevňuje ze 45 Kč na 39 Kč. Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu KB je nově od 1. 1. 2014 zdarma (dříve 9 Kč). Naopak za předání výpisu z platební karty na pobočce si klient nově zaplatí 5 Kč (pro Prima kartu a kartu Platinum i nadále zdarma). Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku kreditní kartou VISA Electron bude stát nově 1 %, min. 50 Kč (dříve 1 %, min. 100 Kč). SEPA platby ze zahraničí nad 50 000 EUR stojí nově 1.095 Kč (dříve 0,9 %, min. 225 Kč, max. 1.095 Kč) a SEPA platby do zahraničí nad 50 000 EUR stojí nově 1.500 Kč (dříve 0,9 %, min. 250 Kč, max. 1.500 Kč). KB dále od 1. 2. 2014 nově zavedla poplatek za odchozí platbu na základě SEPA inkasa ve výši 195 Kč a snížila měsíční poplatek za vedení účtu pro podniky a municipality – balíček 500 transakcí na 930 Kč (dříve 1.125 Kč), balíček 800 transakcí na 1.390 Kč (dříve 1.760 Kč) a balíček 1000 transakcí na 1.690 Kč (dříve 2.100 Kč). Změny jdou oběma směry a tak po minulém zvýšení, ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení proto ponecháváme na stejné vysoké úrovni.

V Q Reportu Scott & Rose zatím nedošlo k žádným posunům. Standardní klient tak i nadále zaplatí 1.988 Kč ročně a aktivní klient pak vysokých 7.334 Kč. Hodnocení v této části tedy nemáme důvod měnit.

KB

mBank (9, 8.5, 8, 9.5) = 8,75
IV. čtvrtletí - (9, 8, 8, 9.5) = 8,63
Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V aktuálním I. čtvrtletí došlo k oznámené změně poplatků a to od 9. 2. 2014, ale především banka změnila logo, image, název a internetového bankovnictví. Poplatková struktura zůstala zachována, takže i my zatím ponecháváme hodnocení v této části beze změny.

Banka příliš poplatkových změn nedělá, protože není moc kde. I přesto, jak již bylo zmíněno, mBank od 9. 2. 2014 zrušila poplatek za vedení kontokorentu mRezerva, který se dříve pohyboval v rozmezí od 19 Kč do 150 Kč podle tarifu. Ze sazebníku dále vypadly poplatky, které byly zdarma, ale i poplatek za změnu osobních údajů ve smlouvě (dříve 300 Kč). Do sazebníku banka nově doplnila sankce při předčasném splacení hypotéky a pokuty za různá porušení smlouvy o hypotečním úvěru. Klient tak tyto údaje najde přehledně v sazebníku a nikoliv až v samotné smlouvě. Vzhledem k pozitivním poplatkovým změnám, jsme se rozhodli zvýšit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí drobně změnila z hlediska nového loga, grafiky apod.. Nicméně v principu zůstal sazebník stejný. Sazebník mBank je stále snadno k nalezení hned na homepage. Dále v něm klient najde přehlednou tabulku s archívem změn, a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly (jednotlivé minulé sazebníky jsou stáhnutelné v pdf formátu). Bohužel jednotlivé změny nejsou nijak zvlášť označeny a tak je třeba sazebníky porovnávat. Hodnocení pro aktuální I. kvartál neměníme.

V Q Reportu Scott & Rose zatím nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále standardní klient zaplatí 634 Kč ročně. I přesto je v tomto průzkumu banka překvapivě až na 4. místě (za Fio bankou, Equa bank a Air Bank). Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným posunům, hodnocení v této části neměníme.

mBank nová

LBBW Bank (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
IV. čtvrtletí - (7.5, 5, 5.5, 7) = 6,25
Struktura bankovních poplatků se u této banky ani ve I. čtvrtletí nezměnila a aktuální kvartál byl velmi klidný. Vzhledem k nedávnému snížení hodnocení v této části, tentokrát není důvod naše hodnocení měnit.

Nezaznamenali jsme žádné znatelné poplatkové změny ani jinou významnější aktivitu a tak nemáme důvod měnit hodnocení ani v této části.
Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá dokument, kde jsou změny popsány, takže klient ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako minule.

Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k pohybům ani jedním směrem a tak standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.603 Kč a aktivní klient 8.315 Kč. Vzhledem k tomu není důvod měnit naše hodnocení v této části.

LBBW

Poštovní spořitelna (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
IV. čtvrtletí - (7.5, 6, 6.5, 8) = 7
V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí společně s ČSOB. V aktuálním I. čtvrtletí tomu ale tak nebylo. PS/Era v zásadě zavedla jen úpravy vyplývající z nového Občanského zákoníku. Takže základní architektura bankovních poplatků se nezměnila a tak ani my neměníme hodnocení v této části pro aktuální kvartál.

V I. čtvrtletí, jak už bylo řečeno, nedošlo k žádným významným poplatkovým změnám. Proto nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.
Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu sice je celkem ucelená tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní verze sazebníku PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám a tak náklady standardního klienta činí stále 1.626 Kč ročně. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části i pro I. kvartál na stejné úrovni.

Poštovní spořitelna

Raiffeisenbank (7, 7, 7.5, 7) = 7,13
IV. čtvrtletí - (7, 6.5, 7.5, 7) = 7
Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání vždy aktuální verze eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody. Loni v I. čtvrtletí 2013 přišla banka s rozšířením konceptu eKonta a nabídla dvě jeho varianty eKonto Mini a eKonto Komplet. Aktuálně banka nabízí již jen tyto dvě varianty a původní verze eKonta (Prémium a Extra) jsou minulostí. Banka pak v každém čtvrtletí mění svoji poplatkovou politiku směrem k maximálnímu využívání nabízených kont a to zdražováním všech minulých a již nenabízených balíčkových účtů. Tato strategie banky je v posledních letech neměnná a tak zatím ponecháváme hodnocení v této části na stejné hodnotě jako v minulém čtvrtletí, jakkoliv banka přišla s několika jednotlivými sympatickými změnami.

Banka například od 1. 1. 2014 zavádí pro spořicí účty eKonto Plus a eKonto Flexi novou položku, a to výběr hotovosti na pobočce ve výši 60 Kč, dále došlo ke zlevnění odemknutí debetní karty na pobočce pro majitele eKonta MINI na 54 Kč (původně 59 Kč). Raiffeisenbank také v tomto kvartále začala nabízet nový účet pro živnostníky - Podnikatelské eKonto ŽIVNOST. K tomuto kontu získá podnikatel navíc zdarma osobní účet. Banka také v novém roce pokračuje v odměňování klientů za řádné splácení úvěru. Vzhledem k těmto pozitivním změnám jsme se rozhodli po více než roce zvýšit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.

Sazebník nedoznal žádných výraznějších grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. Od 1. 7. 2013 banka rozděluje sazebník do dvou částí (v pdf formátu) – aktivní a nenabízené služby. Tím se sazebník stal ještě přehlednějším. Pro aktuální I. čtvrtletí jsme se rozhodli hodnocení v této části neměnit.
Q Report Scott & Rose nezaznamenal ve srovnání s minulým kvartálem žádný pohyb a tak zůstávají roční náklady u standardního klienta 1.856 Kč a u aktivního klienta 2.664 Kč. Proto nebudeme v aktuálním I. čtvrtletí v této části naše hodnocení měnit.

Raiffeisenbank

UniCredit Bank (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
IV. čtvrtletí - (7.5, 7.5, 8, 7.5) = 7,63
UniCredit výrazně měnila svůj sazebník loni. V aktuálním I. čtvrtletí banka na svou předchozí aktivitu nenavázala. Tudíž nedošlo ke změně základní poplatkové struktury a strategie banky. Proto ponecháváme hodnocení v této části na stejné úrovni jako minule.

UniCredit tentokrát žádnou poplatkovou revoluci neuskutečnila. Představila ale odměnu za řádné splácení úvěru (až 18 měsíčních splátek). Vzhledem ke klidnému kvartálu, nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

UniCredit měnila významně podobu svého sazebníku už v roce 2012. Banka rozšířila možnost prezentace sazebníku - dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 14 kapitol, které je možné ovládat samostatně. Zároveň ale umožňuje sazebník stáhnout v jednom pdf formátu (aktuálně na 24 stranách), kde je hlavní tabulka se všemi nabízenými konty a podobně jako u KB i s cenou služby mimo balíčkový účet. V aktuálním I. kvartále vysoké hodnocení z minula nemáme důvod měnit.

V Q Reportu Scott & Rose tentokrát vzhledem ke klidnému průběhu čtvrtletí nedošlo k žádným pohybům a tak i nadále standardní klient zaplatí ročně 1.503 Kč a aktivní klient 6.175 Kč. Vzhledem k tomu nemáme důvod měnit naše hodnocení z minula.

UniCredit Bank

Sberbank (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
IV. čtvrtletí - (7.5, 7, 7.5, 8) =7,5
Banka, která je v posledním roce velmi aktivní, nejprve změnila název a poté i strukturu nabízených balíčkových účtů. Nicméně v I. čtvrtletí navázala na zklidnění z konce loňského roku. Vzhledem k tomu, nemáme důvod měnit hodnocení banky v této části.

Pokud jde o poplatkové změny, nestalo se v tomto čtvrtletí nic zásadního. Banka v zásadě jen přišla s novými položkami do svého sazebníku – odchozí platba prostřednictvím platby PayU za 5 Kč a dotaz na zůstatek v bankomatech cizích bank (kromě ČSOB) v ČR a v zahraničí pomocí debetní či kreditní karty za 9 Kč. Jinak u vlastních bankomatů a bankomatů ČSOB je tato služba zdarma. V aktuálním I. čtvrtletí tedy nemáme důvod v této části měnit naše hodnocení z minulého kvartálu.

Sberbank přejala podobu sazebníku Volksbank a tak i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Nicméně je možné celý sazebník stáhnout v pdf formátu, stejně jako jeho jednotlivé kapitoly. Hodnocení banky v této části jsme se rozhodli ponechat na stejné hodnotě, nicméně v příštích čtvrtletích budeme zřejmě naše hodnocení revidovat vzhledem k chystaným změnám podoby sazebníku.

V Q Reportu Scott & Rose logicky nedošlo k žádnému pohybu, tudíž standardní klient i nadále zaplatí ročně 1.527 Kč a aktivní klient pak 3.478 Kč. Proto nemáme důvod měnit naše hodnocení v této části.

Sberbank.JPG

Zuno Bank (8, 8, 8.5, 8) = 8,13
IV. čtvrtletí - (8, 8, 8.5, 8) = 8,13
Zuno Bank patří jako jedna z novějších bank do bankovní skupiny Raiffeisen Bank International. V aktuálním I. čtvrtletí připravila banka několik poplatkových změn, které se týkaly především výběrů z bankomatů. Nicméně se nezměnila základní poplatková filosofie banky, takže hodnocení v této části ponecháme na stejné úrovni jako v minulém kvartále.

Zuno Bank změnila poplatky v souvislosti s výběry z bankomatu od 1. 2. 2014 a to oběma směry – u Účtu se za výběr z bankomatu Raiffeisenbank nově zaplatí 28 Kč (dříve první výběr v měsíci zdarma a každý další za 18 Kč). Naopak u Účtu Plus se nově nebude za výběry nad 1.000 Kč z cizích bankomatů platit nic, do 1.000 Kč pak 18 Kč (dříve 28 Kč). Navíc se mění parametr Účtu Plus - nově nebudou klienti platit za jeho vedení nic, pokud bezhotovostní transakce kartou v daném měsíci dosáhnou minimálně 3.000 Kč (dříve byla hranice 5.000 Kč). Dále banka přišla s pojištěním karty nebo kreditky u Účtu Plus zdarma a zlevnila měsíční vedení Platinové kreditky u Účtu Plus ze 128 Kč na 64 Kč. Více změn sice bylo směrem dolů, ale zaregistrovali jsme i zdražení. Hodnocení v této části proto zatím ponecháváme na stejné úrovni jako minule s pozitivním výhledem do dalších kvartálů.

Sazebník je podobně jako u Air Bank či Equa bank přehledný a celkem jednoduchý. Všechny tři nové banky vyslyšely volání klientů po srozumitelnosti na první přečtení. Sazebník Zuno Bank se i po rozšíření služeb vešel na dvě A4. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.

V Q Reportu Scott & Rose došlo vzhledem k poplatkovým změnám k pohybu ve výši bankovních poplatků překvapivě směrem nahoru a to u standardního klienta na novou hodnotu 1.028 Kč (minule 908 Kč). Hodnocení zatím ponecháme na stejné úrovni jako minule.

Zuno Bank - modrá

Minulá hodnocení poplatkové politiky bank za jednotlivá čtvrtletí naleznete ZDE!Vstřícná banka z pohledu poplatků - I. čtvrtletí 2014

Diskutovat (0)