Výnosy z poplatků a provizí se u našich bank v roce 2015 opět snížily


23. 06. 2015  00:20     Redakce BP     komentáře (0)

Výnosy z poplatků a provizí se u tuzemských bank dlouhodobě snižují. Naopak se zvyšují náklady na dosažení těchto výnosů. Tento trend potvrzuje pokles objemu poplatků pro klienty bank i v prvním čtvrtletí roku 2015.

Výnosy z poplatků a provizí se u našich bank v roce 2015 opět snížily
Pokles poplatků je sice mírný, ale prokazuje trend, který pozorujeme již několik let. Banky své poplatky snižují a to se projevuje i ve výsledcích za jednotlivá čtvrtletí roku. I první čtvrtletí roku 2015 prokázalo pokles poplatků proti roku předešlému.

Porovnání výsledků zisků a ztrát bankovního sektoru za jednotlivá čtvrtletí

 

1.q. 2012

1.q. 2013

1.q. 2014

1.q. 2015

1. Zisk z finanční a provozní činnosti

40 401

39 140

39 472

41 028

1.1 Úrokové výnosy

43 419

38 871

39 194

38 202

1.2 Úrokové náklady

15 786

12 948

11 965

10 848

1.3 Výnosy z dividend

1

224

72

1

1.4 Výnosy z poplatků a provizí

11 740

11 793

11 881

11 650

1.5 Náklady na poplatky a provize

2 556

2 698

2 915

3 210

10. Zisk (ztráta) po zdanění

15 895

14 373

14 628

16 535

 zdroj: ČNB 

V prvním čtvrtletí roku 2015 jsme proti stejnému čtvrtletí loni ušetřili 281 milionů korun na poplatcích. Naopak se zvýšily náklady na dosažení těchto příjmů o 95 milionů korun. Tento trend svědčí o tom, že příjem z poplatků už nezískávají banky tak snadno a levně jako tomu bylo v minulých letech.

Výrazně se také zvýšila celková ziskovost bank. I to svědčí o tom, že podíl poplatků a zisku z poplatků dlouhodobě ve vztahu k ziskům jako celku klesá. Banky tak jsou nuceny pokles poplatků nahrazovat jinými příjmy. I to je pro klienty bank velmi pozitivní zpráva.

Výsledky za druhé čtvrtletí 2015 vám přineseme na podzim.Výnosy z poplatků a provizí se u našich bank v roce 2015 opět snížily

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více