Výpisy z účtu nevyhazujte nejméně rok, jinak vám zahýbou peněženkou


11. 10. 2007  15:46     Běla Fialová     komentáře (0)

Další články

Ještě předtím, než se výpisu z účtu definitivně zbavíte, pečlivě překontrolujte všechny zaúčtované transakce.

Většina klientů si tištěné výpisy z účtu neschovává a mnohdy ani jednotlivé transakce v nich nekontroluje. To je ale chyba, která se nemusí vyplatit. Kopie starších výpisů vás totiž v budoucnu mohou vyjít až na pár tisíc korun a počkáte si na ně i několik dnů.
Je papírový výpis z účtu nutný?
Přehled stavu a pohybu na vlastním bankovním účtu by měl sice zajímat každého, jednotlivé položky tištěného výpisu ovšem skutečně důsledně kontroluje jen málokdo. Důvodem není ani tak nezájem, jako spíše to, že v čase elektronického bankovnictví se klient všechno důležité o dění na svém účtu dozvídá už v průběhu měsíce. Tištěný výpis z účtu zasílaný bankou se proto mnoha lidem zdá už jako bezcenný starý dokument.
Výpisů z účtu se však zcela zbavit nelze. Bankám totiž povinnost informovat klienta o všech transakcích na účtu ukládá zákon, a to nejméně jednou ročně.
Pádné důvody, proč se vyplatí výpisy schovávat přinejmenším několik měsíců
Alespoň 3 měsíce
- neprodleně po obdržení výpisu banky doporučují transakce překontrolovat, případně pochybné transakce reklamovat (uschování výpisu lze pak doporučit přinejmenším do doby vyřízení reklamace);
- výpisy za poslední tři měsíce (zcela výjimečně za období delší) budete předkládat tam, kde žádáte o spotřebitelský úvěr či hypotéku, tedy mimo svou „domovskou“ banku;
- poslední tři měsíční výpisy budete potřebovat i v případě, kdy si budete vyřizovat například vízum.
Rok a déle
- starší výpisy z účtu se mohou hodit i v případě, že budete žádat o výplatu dávek sociální potřebnosti, můžete být totiž úřadem vyzváni k předložení výpisů i za celý poslední rok;
- výpis z bankovního účtu lze využít i jako daňový doklad, zahrnujete-li televizní a rozhlasové poplatky jako náklady do svého účetnictví;
- o uschování výpisů po dobu delší než je jeden rok je vhodné uvažovat i v případě, že splácíte úvěr, z účtu platíte výživné na dítě či vypořádáváte rozličné majetkové záležitosti (obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je přitom tři roky, podle obchodního zákoníku čtyři roky).
Uchováním výpisů z účtu můžete tedy předejít mnoha nepříjemnostem, a dokonce i soudním sporům. Ovšem obecné doporučení prakticky neexistuje. Většina bank nechává rozhodnutí o době úschovy výpisů z účtu pouze na klientově uvážení. Vždy totiž záleží na tom, jaké transakce se na účtu odehrávají, a také na různých specifických potřebách.
Internetové bankovnictví není vždy řešením
Zcela se spolehnout na internetové bankovnictví také není rozumné. I to má totiž svá omezení a potřebné informace se musí přinejmenším několikrát za rok zálohovat. Většina bank umožňuje totiž klientovi nahlížet pouze rok nazpět.
Podle informací získaných od bank nejkratší pohled do historie účtu nabízí Citibank - jen poslední tři měsíce, nejdelší naopak eBanka, která poskytuje pohled do celé historie účtu (tj. od jeho založení). Druhou nejdelší lhůtu pro kontrolu transakcí na účtu zpětně umožňuje Komerční banka, a to čtyři roky. Takřka nadstandardně – dva roky zpětně mohou své transakce kontrolovat také klienti GE Money Bank, klienti ČSOB a Poštovní spořitelny pak 18 měsíců.
A pokud vám už ani roční historie nepomůže a potřebujete výpisy ještě starší – budete muset sáhnout do kapsy přeci jen o něco hlouběji. Poplatky za tyto výpisy se totiž pohybují od 40 do 500 korun za jediný kus. Je pak na každém, zda si raději vymezí místo na výpisy ve skříni či v počítači (v případě výpisů elektronických), nebo zda dá přednost vyššímu jednorázovému poplatku za ty výpisy, které bude doopravdy potřebovat a nechá si bankou vyhotovit jejich kopie.
Příklady poplatků za duplikáty starších výpisů
Banka                          Stáří výpisu       Cena v Kč/ks
BAWAG Bank              po 1 roce          500
Citibank                       kopie výpisu        90
Česká spořitelna           do 1 roku            75

                       starší                300
ČSOB                          do 3 měsíců      100

                       starší                150

eBanka                        mimořádný          40 + cena za komunikační kanál
Komerční banka           na vyžádání       100 + 5 za každou další str.
Poštovní spořitelna        po 6 měsících   200
Raiffeisenbank              na požádání      100
UniCredit Bank             po 1 roce          300

                                   po 2 letech        500
WSPK                         po 2 letech        100Výpisy z účtu nevyhazujte nejméně rok, jinak vám zahýbou peněženkou

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20045432849

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více