Výsledky průzkumu mezi bankami - část 3:
Jak je to s platbami do a ze zahraničí?


24. 07. 2014  00:20     Miroslav Zeman     komentáře (0)

3. část průzkumu: Problém naší čtenářky nás přivedl k záměru provést průzkum u bank, který by ukázal na výši poplatků spojených s platbou do zahraničí či ze zahraničí. Pokud totiž plátce při platbě zaškrtne možnost SHA (Share) dosáhne toho, že se na poplatcích podílí i ten kdo má obnos obdržet. Ten tak získá o tyto poplatky méně. Je možné tuto věc ošetřit a jak?

Výsledky průzkumu mezi bankami - část 3: Jak je to s platbami do a ze zahraničí?
Sberbank, Hana Drápalová

V závislosti na zvoleném způsobu zpoplatnění klientem banka postupuje v následujících případech takto:
• Platba typu SHA (sdílené poplatky) - plátce hradí poplatek banky plátce, příjemce hradí poplatek banky příjemce a případně poplatek korespondenční banky.

• Platba typu BEN - veškeré poplatky hradí příjemce, tzn. z banky plátce odchází platba již snížená o poplatek banky plátce, a ostatní banky, tj. banka příjemce a případně korespondenční banka si také strhávají poplatek z částky platby.

• Platba typu OUR - veškeré poplatky hradí plátce, příjemce obdrží částku platby v plné výši.

Toto pravidlo ale neplatí pro platby typu OUR v USD - garance připsání platby v plné výši je podmíněna smlouvou o garantovaném OUR-poplatku mezi bankou plátce a jejím USD korespondentem. Pokud tato smlouva neexistuje, potom korespondenční banka v USA postupuje platbu na banku příjemce se změnou dispozice na SHA, což v důsledku znamená, že banka příjemce si zúčtuje poplatek za připsání došlé platby. Příplatek za platbu typu OUR účtuje naše banka v okamžiku zpracování odchozí platby dle platného sazebníku Sberbank, a to z důvodu eliminace dodatečného účtování jednoho či více poplatků (banky příjemce i korespondenční banky), aby nedocházelo k zatížení účetnictví klientů.

Sberbank.JPG

Air Bank, Vladimír Komjati

Pokud banka klienta podporuje SEPA platby a k platbě dochází v rámci EU/EHP v měnách těchto zemí, je nejlepší použít poplatky SHA. V praxi pak odesílatel platby zaplatí pouze poplatky své banky, také příjemce zaplatí pouze poplatky své banky a banky zpracovávající platbu jsou povinny převést celou částku platby bez jakýchkoliv srážek. Výjimku mohou tvořit jen platby ve švýcarských francích do Švýcarska.

Air Bank chystá zavedení SEPA plateb letos v létě. U plateb mimo EU/EHP může klient použít poplatky SHA nebo OUR. Pokud použije poplatek typu SHA, hradí odesílatel platby poplatky své banky a příjemce jak poplatky své banky, tak i případné poplatky dalších zprostředkujících bank. Tyto poplatky jsou zúčastněnými bankami zpravidla strženy z převáděné částky, na účet příjemce může tedy dojít částka transakce ponížená o tyto poplatky. Pokud klient použije poplatek typu OUR, hradí sám všechny poplatky zúčastněných bank, to znamená poplatky u své banky, poplatky banky příjemce platby i případné poplatky dalších zúčastněných bank.

Air Bank nabízí službu takzvaného garantovaného poplatku OUR. Pokud klient zvolí tento typ poplatku, již při zadání platby se v internetovém bankovnictví dozví přesnou výši celkových nákladů na transakci, která je garantovaná. Klient tak má jistotu, že na účet příjemce dorazí jím odeslaná částka. Pro platby mimo EU/EHP proto doporučujeme využití právě garantovaného poplatku OUR.

Air Bank za zahraniční platbu mimo země EU/EPH účtuje jednorázový poplatek 100 Kč. Při použití poplatku OUR však ještě dojde k navýšení o případné poplatky banky příjemce platby a dalších zúčastněných bank.

Air Bank

První část průzkumu o zahraničních platbách bank naleznete ZDE!

 Výsledky průzkumu mezi bankami - část 3: Jak je to s platbami do a ze zahraničí?

Diskutovat (0)