Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny


07. 02. 2013  13:20     tz     komentáře (0)

Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný portál Investujeme.cz dnes představily výsledky analýzy investičního trhu v České republice s názvem Investice roku 2012. Cílem analýzy, kterou zveřejňují partneři již třetím rokem, je přispět ke vzdělávání českých spotřebitelů, kteří při správě svých osobních financí dlouhodobě chybují, a zvýšit u nich zájem o sebevzdělávání v oblasti osobních financí. V rámci analýzy jsou zveřejněny nejlepší podílové fondy nabízené na českém trhu pro běžné spotřebitele za rok 2012.

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny
Hodnocení fondů je v rámci analýzy Investice roku založené na objektivních kritériích při respektování podmínky dostupnosti produktu pro běžného klienta. Analýza představuje spotřebitelům jednoduchou metodu, jak mohou srovnat jednotlivé fondy na trhu mezi sebou i napříč různými kategoriemi podle podkladových aktiv, do kterých fond investuje.

„Díky penzijní reformě mohou lidé od ledna mimo jiné vybírat investiční strategii také při spoření v penzijních fondech. Význam vzdělávání a osvětových akcí, jako je Investice roku, proto významně roste. Zájem o spoření na penzi se bude zvyšovat a logickou otázkou běžných střadatelů bude, jak své úspory co nejlépe zhodnotit. Investice roku je populární analýzou, která má ukázat běžným občanům nejen jaké možnosti spoření ve fondech trh nabízí, ale také to, že musí jednotlivé fondy porovnávat a případně si nechat se spořením poradit od proškolených a certifikovaných odborníků,“ uvádí Petr Stuchlík, předseda představenstva skupiny Fincentrum.

 

„Pro zachování objektivity je nutné fondy hodnotit na základě jejich minulých výsledků. Investor by se však neměl zapomínat dívat i dopředu. Fond by pro něho neměl představovat tajemnou skříňku na zbohatnutí, ale srozumitelný způsob zhodnocení peněz. Investovat by proto lidé měli jen do fondů, jejichž strategii rozumí, chápou, proč se očekává růst podkladových aktiv, a jsou srozuměni s jejich poplatky, rizikovostí a pravidly,“ říká Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb PwC Česká republika.

Výsledky analýzy Investice roku 2012

Nejlépe v analýze Investice roku 2012 obstál Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů.

 

Kategorie

Vítězný fond

Hrubý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos / riziko

Fond peněžního trhu 2012

KBC Multi Interest CASH CSOB CZK

1,1 %

záporný

n/a

Konzervativní dluhopisový fond 2012

KBC Multi Interest CSOB CZK Medium

6,2 %

4,7 %

6,49

Progresivní dluhopisový fond 2012

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

12,8 %

10,5 %

7,72

Akciový fond 2012

HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity

67,8 %

59,7 %

3,11

Zajištěný fond 2012

Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

8,6 %

5,5 %

2,55

Smíšený fond 2012

Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond

6,7 %

4,3 %

3,24

Investice roku 2012

(hlavní cena)

Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

12,8 %

10,5 %

7,72

Výsledky vychází z celkového ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota sazby 12-měsíční PRIBID platná ke konci roku 2011. Výsledkem je „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.

 

Pro drobné investory je velmi důležitá možnost srovnat bez problémů fondy v jednotlivých kategoriích. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, vydělí hodnotitelé před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.

 

Stejně jako v loňském roce byla představena také Divoká karta Investujeme.cz – zajímavý tip odborného partnera akce, jehož cílem není dát investiční doporučení, ale spíše rozšířit diskusi o možnostech investování. Divokou kartou pro rok 2013 se stal fond Templeton Africa Fund, který je relativně novým fondem a ve své investiční strategii sází na zajímavý region Afriky a jeho velký investiční potenciál.

 

„Afrika představuje více než desetinu světové populace, na světovém HDP se však podílí pouze ze dvou procent. Má velké zásoby nerostných surovin, ale růst nezávisí pouze na nich. Zajímavými odvětvími jsou například informační technologie, potravinářský průmysl, květiny nebo solární energie. Na růstu kupní síly pak mohou participovat například telekomunikace nebo bankovnictví. Afrika dnes také může těžit z velkého přílivu zahraničních investic,“ uvedla k výběru Divoké karty Monika Hrušová z odborného portálu Investujeme.cz

 

Metodiku pro hodnocení a porovnání jednotlivých fondů zpracoval analytický tým společnosti Fincentrum. Právě poměr čistého výnosu a rizika investice do fondu je vhodný pro srovnání jednotlivých fondů, které se drobným investorům nabízí.

 

Příloha tiskové zprávy:

Detailní metodika analýzy Investice roku 2011Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny

Diskutovat (0)