Vzniká první etická finanční instituce v ČR


19. 09. 2013  07:56     tz     komentáře (0)

V České republice roste zájem lidí o možnosti nakládat se svými penězi odpovědně a sociálně i environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Etické banky v zahraničí přitom už od 70. let umožňují lidem investovat vlastní peníze v souladu s jejich hodnotami, poskytují dostupné úvěry drobným podnikatelům, neziskovým organizacím i sociálním podnikům a podporují rozvoj v místě, kde působí. Pracujeme na tom, aby se podobná možnost otevřela do dvou let i v rámci ČR.

Vzniká první etická finanční instituce v ČR
Rozvoj etického finančnictví probíhá v západním světě již několik desetiletí. Banky jako německá GLS, švédská JAK Medlemsbank, britská Charity Bank či italská Banca Etica dnes mají desítky tisíc členů a klientů a investují do projektů a podnikatelských záměrů z oblasti ekologické, sociální i kulturní sféry. Studie Global Alliance for Banking on Values navíc ukázala, že banky podnikající eticky byly v dlouhodobém srovnání ekonomicky úspěšnější, než mnohé konvenční banky. [1] V dohledné době však nelze očekávat vstup zahraniční etické banky na český trh.

.

PRO VAŠE AUTO NEBO MOTOCYKL JEN TO NEJLEPŠÍ!

.

V České republice však můžeme navázat na bohatou historii úvěrních družstev - záložen a kampeliček - které vznikaly v předválečném Československu z iniciativy místních komunit, financovaly místní projekty a často fungovaly na převážně dobrovolnické bázi.  V současné době může takováto lokální etická finanční instituce fungovat také, ovšem bez oficiální licence a tedy i bez možnosti státního pojištění vkladů. Jelikož je v současné době kvůli vysokým kapitálovým a administrativním požadavkům České národní banky prakticky nemožné založit zcela novou banku či družstevní záložnu, jeví se tato cesta jako nejschůdnější. Paralelní snaha bude zároveň rozvíjena na internetové platformě – s cílem vytvoření vzájemného elektronického úvěrního systému.

.

POTŘEBUJETE PŮJČKU NEBO ÚVĚR? NEPADNĚTE DO PASTI PODVODNÍKŮM!

.

Tisková zpráva shrnuje závěry z první konference o etickém bankovnictví v ČR „…aby peníze dávaly smysl“, která se uskutečnila v Brně 12. a 13. září. Konference se zúčastnili významní představitelé evropských etických finančních institucí, včetně Uga Biggeriho, prezidenta italské Banca Etica. Společně s domácími odborníky a účastníky hledali způsob, jak založit etickou finanční instituci i v České republice. Konference byla prvním vykročením, na které budou navazovat další aktivity.

Konferenci organizovali: Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Trastem pro ekonomiku a společnostVzniká první etická finanční instituce v ČR

Diskutovat (0)