Zajímavý poplatek - klient banky píše ombudsmanovi


21. 07. 2007  09:47     Petr H.     komentáře (0)

Je to typický socialistický komplot dvou úřadů, které si mezi sebou po občanovi posílají naprosto zbytečný dopis.

Dobrý den, i já přidám svoji trošku do mlýna. Nejprve přikládám výpis z ceníku Poštovní spořitelny: 3.9  Potvrzení tiskopisu ČSSZ "Žádost o výplatu důchodu na účet příjemce u banky v ČR"    3.9.1  -  při osobním vyřízení na poštách a pobočkách Poštovní spořitelny  10,--  Protože takový úkon absolvuje většina lidí jen jednou za život (já právě dnes), uniká absurdita tohoto poplatku pozornosti. Formulář ČSSZ vydá Správa sociálního zabezpečení při žádosti o přiznání starobního důchodu a posílání peněz na bankovní účet. Na formuláři je pouze jméno a adresa klienta, číslo toho bankovního účtu, dodací pošta klienta (nevím proč). V bance mají za úkol potvrdit, že číslo účtu je reálné. Když odhlédnu od faktu, že ČSSZ je jediná instituce, která vyžaduje potvrzení reálnosti účtu před tím, než na něj pošle peníze (samozřejmě na riziko klienta), tak je to typický socialistický komplot dvou úřadů, které si mezi sebou po občanovi posílají naprosto zbytečný dopis a jeden z těch úřadů (v tomto případě je to Poštovní spořitelna) si za to nechá zaplatit 130% normální sazby za dopis. Na jejich omluvu musím uvést, že vedle razítka a podpisu nalepili 10,- Kč poštovní známku (nikoliv kolek!). Jestli v tomto počínání najde někdo ždibec logiky, okamžitě mu zaplatím na místě dalších 10 Kč.   Autor těchto řádků nám také poslal dopis, který adresoval ombudsmanovi Poštovní spořitelny:   Vážený pane Zrzavecký,   domnívám se, že Vy jste ta nejvhodnější osoba, na kterou je třeba se obrátit s touto stížností. Vlastně se to nedá nazvat pravou stížností, protože nečekám, že by v případě jejímu vyhovění došlo ke vrácení poplatku, který jsem již uhradil. Samotná výše poplatku také není nic, co by běžného občana - nastávajícího důchodce - uvrhlo do bídy. Důvodem mé stížnosti je spíše ohromná ostuda, které je vystavena Poštovní spořitelna, tedy peněžní ústav, jehož jsem dlouholetým klientem a s jehož službami jsem až na tuto výjimku celkem spokojen. V souvislosti s mým vstupem mezi starobní důchodce od 1.8.2007 jsem absolvoval tzv. přípravné důchodové řízení na Pražské správě sociálního zabezpečení. Samotné toto řízení je zorganizováno celkem obstojně, většinu úředních úkonů a sepsání žádosti obstará pracovník PSSZ. Jedním z těchto úkonů je vystavení "Žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet". Samotná žádost je již pořádnou absurditou, protože adresátem je ČSSZ a cílem žádosti je sdělit ČSSZ, aby důchod posílala prostě na bankovní účet namísto posílání poštou. Každý, kdo má poslat peníze na nějaký bankovní účet, potřebuje znát číslo toho účtu (bankovní spojení) a víc NIC. ČSSZ ale potřebuje mít písemně od cílové banky potvrzeno, že dotyčný bankovní účet a jeho majitel skutečně existují a také potřebuje spolu s těmito údaji znát název dodávací pošty trvalého bydliště majitele účtu = klienta důchodového pojištění. To vše je samo o sobě dost absurdní (dodávací pošta je přece dána adresou), ale prosím, když se bez toho nelze obejít, je to nanejvýš ostuda ČSSZ. Kladem je, že za tuto ostudu si ČSSZ nenechá platit, pouze dotyčného kandidáta na důchodce trochu prožene po Praze. Skutečná ostuda a hrůza teprve nastala, když jsem tuto absurdní žádost přinesl do pobočky Poštovní spořitelny Praha 4 - Na Strži k potvrzení. Ochotná pracovnice nejprve zatelefonovala na jakousi centrálu (přitom postžirový účet, o který jde, je spravován právě na této pobočce a jeho majitel stál živ a zdráv za oknem přepážky a jeho občanka ležela před touto pracovnicí na stole), kde se dozvěděla, že je vše OK, na žádost připsala datum, podepsala se, připojila razítko a NALEPILA POŠTOVNÍ ZNÁMKU 10 KČ, ZA KTEROU ONĚCH 10 KČ NA MÍSTĚ VYBRALA !!! Myslel jsem, že mám mámení smyslů, když jsem to vše pozoroval. Samozřejmě jsem způsobně zaplatil a vzájemně jsme si s pracovnicí formálně postěžovali, jak je to nespravedlivé, ona mě ujistila, že se mě to bohatě vrátí, protože ušetřím na poplatku za vedení účtu, který teď AUTOMATICKY přejde na formu Konto Senior. Já jsem jí sdělil, že změna účtu na Senior je ale inzerována jako bezplatná, že osobně vůči ní nic nemám, ale protože je pro mne momentálně jediný dostupný zástupce Poštovní spořitelny, že se může za Poštovní spořitelnu stydět (ona se skutečně trochu styděla). Ihned po této příhodě jsem zkontroloval, zda i ostatní banky, ve kterých mám nějaký účet (jsou celkem 4) si za tuto operaci na přepážce účtují nějaký poplatek a zjistil jsem, že žádná. Je pravda, že jsem si mohl předem zkontrolovat sazebník poplatků PS, kde je tato položka jasně uvedena a zvolit si jinou banku, ale snad sám uznáte, že tohle mě prostě nemohlo předem napadnout. Navíc, 10 Kč mě za to nestojí a tuhle trapnou událost již nebudu muset opakovat. Takže jediným stínem, který celá událost vrhá, je skutečně pouze pošpiněné dobré jméno banky. Za toto dobré jméno se u Vás, pane Zrzavecký, přimlouvám a prosím, abyste využil veškerého svého vlivu na to, aby tento poplatek byl zrušen a Poštovní spořitelna tak přestala parazitovat na absurditě, kterou vymyslela ČSSZ.   S pozdravem Petr H.  


Zajímavý poplatek - klient banky píše ombudsmanovi

Diskutovat (0)