Základní rozdíly mezi leasingem a úvěrem.


26. 09. 2007  15:23          komentáře (0)

Další články

Hlavní rozdíl mezi leasingem a úvěrem je ve formě vlastnictví.


Plánujete pořízení finančně náročnější věci. Máte dvě legální možnosti. Použít svou hotovost nebo si předmět pořídit bezhotovostně. V druhém případě máte (ostatně jako obvykle), zase dvě možnosti, a to použít úvěr anebo leasing (a aby to bylo ještě trochu složitější, tak leasingů existuje několik druhů). Každá z možností má své výhody i nevýhody. Budeme-li se nyní zabývat jen leasingem a úvěrem, pak je potřeba hned na počátku říct, že obě varianty jsou oproti použití vlastní hotovosti dražší. Zapomeneme-li pro tuto chvíli na různé vstupní, udržovací či jiné poplatky, budou to vždy úroky, tedy cena za půjčení peněz, které cenu pořizovaného předmětu zvýší oproti ceně placené v hotovosti. A nyní tedy k rozdílům mezi leasingem a úvěrem. U leasingu je po dobu trvání smlouvy (v případě operativního leasingu i po ukončení splácení) automobil majetkem leasingové společnosti. V případě úvěru je po uzavření smlouvy majetkem vaším. Nevýhodou úvěru pro podniky je fakt, že jeho přijmutím dochází k účetnímu zadlužení podniku. Jeho výše se v rozvaze podniku objeví jako položka cizích zdrojů. To samozřejmě zhoršuje pozici podniku v případě hodnocení rizikovosti investory, obchodními partnery atd. V tom je výhodnější leasing. Kromě toho, že také nepotřebujete velké množství finančních prostředků najednou, leasing (na rozdíl od úvěru) nepředstavuje účetně zvýšení zadluženosti podniku (byť z ekonomického hlediska o zadlužení bezesporu jde), neboť fakticky vzniklý závazek z leasingové smlouvy se neprojeví v rozvaze podniku jako položka zvyšující cizí zdroje. Nejvýstižnější jednoslovná definice pro leasing je pronájem. Automobil na základě smlouvy zůstává v majetku pronajímatele (leasingová společnost) a nájemce (společnost či osoba užívající auto) mu za možnost využívat tento majetek pravidelně platí nájemné. A jak již výše uvedeno u leasingu existuje více druhů. U finančního leasingu musí po ukončení splácení dojít k převodu předmětu leasingové smlouvy na nájemce Rozsah služeb je na rozdíl od operativního leasingu méně obsáhlý. Nájemné v sobě obsahuje splátku z ceny vozu, finanční službu, DPH, eventuálně pojistné. U operativního leasingu zůstává automobil i po skončení nájmu v majetku pronajímatele. Ten za to poskytuje služby mnohem bohatší. V nájemném je zahrnuto nejen například pojištění, asistenční službu, silniční daň, dálniční známku, ale i servis, poskytnutí náhradního vozu apod. Operativní leasing je také výhodnější po stránce daní. Toto se ovšem týká spíše firem a podnikatelů, kteří jsou plátci DPH. Existují i další formy leasingu jako např. zpětný leasing (půjčka na váš vlastní vůz), subleasing (předmět leasingu je se souhlasem společnosti pronajatý třetí osobě), apod. Vrátíme-li se k leasingu pak jednou z dalších nevýhod oproti úvěru bývá, že i když zůstává pronajatý majetek ve vlastnictví leasingové společnosti přenáší tato na nájemce rizika vyplývající z vlastnictví majetku, jako by vlastníkem byl skutečně nájemce, tedy vy. Často je tak například vyžadováno pojištění pronajatého majetku nájemcem, na nájemce jsou přenášeny náklady spojené s opravami pronajatého majetku a podobně. Pokud nájemce potřebuje provést na pronajatém majetku jakékoliv úpravy, je nutno žádat o souhlas pronajímatele. V případě technického zhodnocení je nutno dopředu dohodnout, kdo jej bude hradit. V souvislosti s leasingovou smlouvou bývá k nevýhodám řazena také obtížná vypověditelnost leasingové smlouvy ze strany nájemce a také možné problémy, které nájemci vznikají v případě, kdy je pronajatý majetek například odcizen. Leasing má ovšem i své výhody. Patří k nim rychlost, dostupnost, variabilní splátky a minimální zajištění na rozdíl od úvěru, kdy zejména doložení příjmu, ručitelů nebo jiné formy záruky je mnohdy časově i finančně náročné. Úvěr na koupi auta vám nemusí nabídnout pouze banka, ale také leasingová společnost. Zde ale budete mít situaci o něco složitější. Na internetových stránkách společností se toho totiž o úvěru příliš nedočtete. Rozhodně nečekejte přehled úrokových sazeb. Leasingové společnosti v rámci „šití“ produktu na míru totiž většinou poskytují kalkulaci na určitý typ automobilu. Obecně se však dá říci, že propracovanější podmínky pro získání úvěru rozhodně nabízejí banky, na jejichž internetových stránkách nebo na infolinkách naleznete daleko více údajů o konkrétním spotřebitelském úvěru než u leasingových společností. Bance je ale většinou nutné prozradit poměrně velké množství dat, než je žadateli příslušný úvěr poskytnut. V případě bank musíte také počítat s poplatky za vedení úvěrového někdy i běžného účtu, který u leasingové společnosti odpadá. Pokud přeci jen chcete využít úvěru od leasingové společnosti, nezbude vám nic jiného než obtelefonovat nebo obejít jednotlivé firmy a údaje zjistit přímo. Rozhodně by však nebylo úplnou ztrátou času podívat se i na úvěrové nabídky bank a splátkových společností. Jejich akční nebo i běžné nabídky mohou být výhodnější než nabídky leasingových společností.


Základní rozdíly mezi leasingem a úvěrem.

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20750718295

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více