Ztracená karta, ztracené peníze? (Ekonom)


14. 02. 2008  06:06     Jitka Ziková     komentáře (0)

Další články

Při ztrátě platební karty je důležité vše okamžitě ohlásit bance. Ušetří vám to hodně starostí.

Příjemné posezení s kamarády v hospůdce může mít někdy velice nepříjemný konec. Ve chvíli, kdy máte zaplatit útratu, zjistíte, že vám chybí nezbytná věc - peněženka. V lepším případě přijdete o veškerou hotovost, v horším i o všechny osobní doklady a také platební karty. Jejich ztráta vás může přijít na docela slušné peníze.

KAŽDÁ BANKA MÁ SVOJE PODMÍNKY. Jste-li držitelem platební karty, měli byste se u své banky informovat o postupu při její ztrátě. Pod pojmem ztráta se rozumí odcizení, pohřešování a zničení karty. K eliminaci tohoto rizika vydala Česká národní banka směrnice o odpovědnosti plátce za neautorizované transakce. Jde ovšem pouze o doporučení, zákon č. 124/2002 Sb. o platebním styku ani žádný jiný zákon neobsahuje speciální úpravu této problematiky. Každá banka si tedy stanovuje své vlastní obchodní podmínky. Jedinou povinností je uvést v nich, zda a jak se od doporučení ČNB liší.
Podle vzorových obchodních podmínek ČNB nese odpovědnost za neautorizovanou platební transakci držitel karty do doby, než ztrátu oznámí bance. Od chvíle, kdy je učiněn záznam o ztrátě nebo odcizení karty, zodpovídá za její zneužití poskytovatel platební služby. Škoda však musí převýšit hodnotu 150 eur. Tím je držiteli platební karty určena spoluúčast. Toto omezení však neplatí v případě podvodného jednání držitele karty či při porušení smluvních podmínek. V takovém případě hradí ztrátu držitel karty v celé výši.
Od vzorových obchodních podmínek České národní banky se většina bank odchyluje. Snížení limitu odpovědnosti držitele karty nutí banky k zavedení dražších bezpečnostních prvků, což se samozřejmě promítá do ceny bankovních služeb, například poplatků za blokaci či za vystavení nového platebního prostředku. Spoluúčast má ovšem spíše psychologický efekt, který má vést klienty k zacházení s kartou s dostatečnou obezřetností, jak je tomu například u hotovosti.

CO DĚLAT PŘI ZTRÁTĚ PLATEBNÍ KARTY? Nejdůležitějším krokem k ochraně proti jejímu zneužití je okamžité ohlášení bance, která kartu vydala. K tomu jsou určeny buď klientské linky nebo speciální call centra. Fungují nepřetržitě a slouží k provedení blokace, popř. stoplistace platební karty po telefonu. Jejich telefonní číslo bývá uvedeno na zadní straně karty, což je v případě její ztráty bezpředmětné. Měli byste si je proto poznamenat na místo oddělené od platební karty, nejlépe do mobilního telefonu. Při oznámení o ztrátě je nutné sdělit osobní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě adresu trvalého bydliště), číslo karty (pokud jej klient zná, jinak druh karty) a datum, čas a místo ztráty či odcizení. Bude vám přidělen číselný kód, jenž bude sloužit k identifikaci případu.
Během krátkého času operátor zařídí, aby nebylo možné platební prostředek použít. U elektronických karet se provádí blokace, jež znemožňuje uskutečnit veškeré další on-line transakce. Embosované karty (s reliéfním písmem) jsou zapsány na tzv. stoplist, tedy mezinárodní seznam karet, které nesmějí být využívány k žádné operaci. Blokace i stoplistace jsou zpoplatněny, sazby jsou uvedeny ve smlouvě o platební kartě. Blokace se pohybuje ve stovkách korun, stoplistace je nákladnější. K tomu připočtěte cenu za hovor na klientské lince či call centru (vyjma České spořitelny, která má klientskou linku bezplatnou), jejichž minutový tarif je značně vysoký, a dostanete nezanedbatelnou sumu. A to zatím nevíte, zda si mezitím někdo nenakoupil na váš účet. Banka totiž odpovídá až za škody vzniklé po telefonickém ohlášení ztráty.

POJISTĚTE SE. Všechny bankovní instituce poskytují možnost pojištění se proti zneužití platební karty. Toto pojištění stojí řádově desítky korun měsíčně (liší se v závislosti na typu karty či výši krytí pojistné události) a poskytuje záruku náhrady finanční újmy při ztrátě pojištěné platební karty a mnoha dalších výdajů(viz tabulku). Další výhodou pojištění je krytí poplatku za blokaci/stoplistaci, poplatku za vystavení nové platební karty, snížení limitu spoluúčasti držitele, ochrana finančních prostředků až 72 hodin před nahlášením ztráty platební karty. Pojištění se může vztahovat i na hotovost vybranou v bankomatu či na přepážce banky a odcizenou pod pohrůžkou násilí. Některé varianty pojištění chrání hotovost až do dvou hodin od výběru.
Základní podmínkou pro náhradu škody je skutečnost, že platební kartu nezneužil její vlastník. Klient banky má právo na úhradu neautorizovaných transakcí, při kterých nebyl použit osobní kód PIN. V obchodních podmínkách každé banky je stanovena povinnost klienta tento kód přísně chránit. Napíšete-li si PIN do peněženky či přímo na kartu, podstupujete riziko zneužití. Navíc jste tím porušili smluvní podmínky a zaniká vám tak nárok na náhradu vzniklé škody.

REKLAMUJTE CO NEJDŘÍVE. Dostane-li se vaše platební karta do rukou podvodníka, můžete přijít i o velké peníze. Zjistíte-li, že došlo k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z vašeho účtu, proveďte bez zbytečných odkladů reklamaci v některé z poboček své banky, nejlépe v té, u které máte účet. Reklamace se postoupí šetření a pokud nedošlo k porušení smluvních podmínek, budou vám peníze připsány zpět na účet.
Pojistné produkty poskytují krytí do stanovené částky, tzv. limitu pojistného plnění. Tento limit zpravidla určuje výši pojistného: čím vyšší je limit, tím je pojištění dražší. Zvažte tedy, kolik peněz míváte na účtu a jaké omezení výběru peněz za týden je k vašemu účtu sjednáno. Můžete-li během jednoho týdne vybrat nejvýše 50 000 Kč, je zbytečné platit pojištění s limitem pojistného plnění do 200 000 Kč.
Pro banku je vždy rozhodující, zda šlo o neautorizovanou transakci s použitím PIN či bez něj. Drtivá většina bankovních institucí kryje pouze nepinové transakce. "Ke každému případu přistupujeme individuálně a po jeho detailním posouzení rozhodujeme o řešení. V případě transakcí, kdy byl použit správný PIN, nebo v případech prokazatelného podvodného jednání, nese odpovědnost klient. Pokud držitel karty nemá sjednáno pojištění zneužití platební karty v případě ztráty nebo odcizení, které se vztahuje i na transakce s použitím PIN, může podat na Policii ČR trestní oznámení na neznámého pachatele," sdělila Ekonomu Kristýna Havligerová z České spořitelny.

POMŮŽE I KAMERA. Jak lze dokázat, že výběr z vašeho účtu byl skutečně neoprávněný? Nejvíce prokazatelným materiálem je záznam z kamery umístěné u bankomatu. "Kamerový záznam je pouze jedním, ale pokud existuje, pak zásadním důkazním materiálem. V případě reklamace ze strany klienta se k jejímu posouzení používají i další materiály, z bezpečnostních důvodů však tento proces nezveřejňujeme," řekl Ekonomu Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Prokáže-li se, že karta byla opravdu zneužita, jsou klientovi reklamované částky připsány ve prospěch je účtu. Délka reklamačního cyklu je individuální, záleží na komplikovanosti dané události. Často jde o několik dní, drtivá většina případů je vyřešena do měsíce.

KARTU SEBRAL BANKOMAT. Významným ochranným prvkem proti zneužití platební karty je její zadržení v bankomatu, není-li po relativně delší dobu odebrána z výdejního podavače. "Naše bankomaty vyčkají přibližně 10 vteřin a potom kartu zadrží," potvrdil Ekonomu tiskový mluvčí UniCredit Bank Tomáš Pavlík. Bankomaty ČSOB čekají asi 30 vteřin, poté kartu "vcucnou" do svých útrob a získat zpět ji může jen pověřený pracovník. Zadržení karty lze nahlásit na klientské lince nepřetržitě, vyzvednout si ji můžete ovšem až následující pracovní den, a to v pobočce své banky, která je umístěna nejblíže k danému bankomatu. Pokud vám zadrží kartu bankomat v zahraničí, jste povinni si poznamenat datum a čas, umístění bankomatu a jeho provozovatele.
Možná vám toto opatření připadá zbytečné. Ale případů, kdy klient zapomněl kartu přímo v bankomatu, se stal již nespočet. Vzhledem k tomu, že pro nenechavce je taková situace doslova výzvou, je i toto opatření dobrou ochranou našeho bankovního účtu.

 
Varianty pojištění proti zneužití platební karty

 

Raiffeisenbank

UniCredit Bank

Komerční banka

Česká spořitelna

GE Money

ČSOB

Měsíční pojištění

v ceně karty

25-35 Kč

23 Kč

14-40 Kč (dle limitu

19-49 Kč

13-108 Kč

zneužití platební karty

 

 

 

pojistného plnění)

 

 

Varianty pojištění

jedna

dvě

jedna

tři

dvě

pět

Zpětné krytí

od 0:00 dne nahlášení

96 hodin

od doby

96 hodin

72 hodin

72 hodin

od nahlášení ztráty

(u karet Gold a Business 48 hodin)

před nahlášením

nahlášení

před nahlášením

před nahlášením

před nahlášením

Klientská linka

800 900 000 (pro ČR)

800 144 441

420 955 512 230 (MC, Visa)

800 207 207

420 272 771 111

420 495 800 111

 

+420 417 941 446

 

420 955 512 241

 

 

 

 

(ze zahraničí)

 

(AMEX) v ČR i v zahraničí

 

 

 

Pramen: Peněžní ústavyZtracená karta, ztracené peníze? (Ekonom)

Diskutovat (0)


Další články k tématu

Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20039463087

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

5740


ČÍSLO TÝDNE - 5740 korun. Právě tolik bude činit dle rozhodnutí vlády tzv. paušální daň. Každý živnostník s příjmem do 800 tisíc korun ročně tak bude moci hradit sociální, zdravotní i daň v jedné paušální částce. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více