Bankovní poplatek pro obchodníka

Dotaz: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda byl přijat návrh o snížení bankovních poplatků pro obchodníka při platbě kartou, případně kdy by měl začít platit. Máme v naší malé firmě bankovní terminál od ČSOB a v současnosti máme poplatek 1,2% z každé transakce. Předem děkuji za odpověď s pozdravem Michal KučeraOdpověď:

Dobrý den,

ano bylo a to pro stanovení výše provize placené obchodníkem s účinností (platností, neboť se jedná o přímo účinný předpis EU - Nařízení č. 2015/751) od 9. prosince 2015.

Podle vyjádření MF ČR se uplatňuje následovně:

Nařízení zavádí mj. regulaci výše mezibankovních poplatků (multilateral interchange fees, MIF), což jsou poplatky, které za každou karetní transakci hradí banka obchodníka bance majitele karty. V současné době je výše mezibankovních poplatků zpravidla sjednávána mnohostrannou dohodou bank, nebo je určována karetními schématy. Nařízení nově stanoví, že od 9. prosince 2015 budou moci být uplatňovány mezibankovní poplatky maximálně do výše 0,2 % hodnoty transakce při platbě debetní kartou a 0,3 % hodnoty transakce při platbě kreditní kartou. Tyto poplatky hradí banka obchodníka a jsou příjmem banky, jež vydala platební kartu použitou při provedení transakce. Stanovení maximální výše poplatku se týká takzvaných čtyřstranných karetních schémat. Čistě trojstranná karetní schémata jsou z regulace mezibankovního poplatku vyňata.

Transakční poplatky, které účtuje zúčtovací banka obchodníkovi, ani poplatky účtované vydavatelskou bankou držiteli karty nejsou nařízením regulovány a jejich výše je nadále odrazem cenové politiky jednotlivých bank.

Nařízení dále opravňuje vydavatelské banky k tomu, aby na jednu platební kartu umístily platební značky více karetních schémat.

Nově také nebudou obchodníci povinni přijímat veškeré platební karty vydané v rámci jednoho schématu, s výjimkou karet, na něž se uplatní stejný regulovaný mezibankovní poplatek. Rozhodne-li se tedy obchodník přijímat debetní platební karty určitého schématu, nebude automaticky povinen přijímat například komerční platební karty téhož schématu.

Z tohoto tedy vyplývá, že Vy budete své bance stále platit to, co máte ve smlouvě, ale Vaše banka bude bance vydavatele platit poplatky výše regulované......Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy