Dotaz

Dotaz: Dobrý den pane doktore, dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem ohledně předčasného splacení úvěru. V roce 2005 naše s.r.o. uzavřela Smlouvu o úvěru (Hypotéční úvěr) s Českou spořitelnou a.s., kde jsme sjednali fixní úrokovou sazbu na 15 let. Nyní jsme požádali banku o možnost předčasného splacení celého zůstatku úvěru. Pracovník banky nám mailem odpověděl, že podmínkou předčasného splacení je současně úhrada poplatku ve výši 3% z předčasné splátky (což je v pořádku, takto je to sjednáno ve smlouvě)a dále také úhrada veškerých nákladů a výdajů, v souladu se Všeobecnými úvěrovými podmínkami, které bance vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Výši těchto "nákladů" vyčíslili jednoduše tak, že sečetli všechny úroky podle splátkového kalendáře,které zbývají uhradit do konce fixní sazby. Jinými slovy, banka si nárokuje stejnou výši úroků, jako kdybychom nic nesplatili a využívali úvěr ještě dalších 5 let. Takový požadavek se nám jeví jako absurdní, ale náš právník nám nedokázal odpovědět a doporučil vyčkat na novou právní úpravu, která má začít platit v letošním roce a tyto vztahy nově upravovat. Můžu poprosit o Váš názor? Předem velmi děkujiOdpověď:

Pokud smlouva obsahovala sankci a k tomu úhradu nákladů a výdajů, tak ušlý úrok, podle mého názoru, není náklad a výdaj související se zrušením smlouvy o hoyptéčním úvěru. Jde o ušlý výnos pro banku (protože nebudete platit úrok z úvěru). Výše sankce by v sobě měla zahrnovat i tento úrok. Není to však nikde stanoveno. Pokud by vycházela částka jako neúměrně vysoká z Vašeho subjektivního pohledu, můžete požádat soud o rozhodnutí v této věci. Sankce se stanovena proto, že svou předčasnou splátkou úvru narušíte bance likviditu - dáte ji peníze dříve a ona musí hledat nové cesty, jak tyto prostředky zhodnotit.

Co se týká nové právní úpravy úvěrů na bydlení, bude se týkat jen spotřebitelů, nikoliv firem. Předpokládá se podobná právní úprava jako u spotřebitelského úvěru. Ale může to být také i jinak.Nicméně se nová úprava bude týkat jen úvěrů sjednaných od okamžiku účinnosti normy, pokud nebude obsahovat klauzuli, že se toto vztahuje i na smlouvy uzavřené před účiností nového zákona. To ale, bohužel, nevím. Pokud by se to vzthaovlo i na podmínky předchozích smluv vč. jejich výpovědi, byla by to poměrně silná retroaktivita. Píšete všek, že jste s. r. o., takže asi by se nová úprava na Vás nevztahovla.Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy