Podání odporu

Dotaz:

Dobrý den.

Měl jsem dluh u Severomor. plynárenské a.s. včera mi bylo doručeno rozhodnutí a  platební rozkaz od soudu. Dluh jsem ihned zaplatil. Dále mám platit úroky z prodlení a to 9% ročně od14.8. 06 do 31.12.06, 9,5% ročně od 1.1. 07 do30.6.07, 9,75%ročně od1.7.07 do 18.12.07 a od 19. 12. 07 do zaplacení (tj. 23.1.08) z částky ve výši, která v každém jednotlivém kal. pololetí trvání prodlení  odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB a platné pro den příslušného kal. pololetí zvýšené o 7 procentních bodů. Dále mám platit 8454,- tj. SOP 600,- paušál odměna advokáta 6000,- 2x RP po 300,- a DPH 1254,-. Táži se prosím zda mám šanci tyto částky snížit v případě že podám odpor? A kolik mne bude podání odporu stát peněz? Děkuji Lubomír Franc  

Odpověď:

Dobrý den, pane Franci,

pokud jste skutečně dlužil, což asi ano, protože jste pak dluh po vynesení platebního rozkazu uhradil, tak věřitel má ze zákona (tedy následně z nařízení vlády) právo na úroky z prodlení, o které si řekl. Pokud podáte odpor coby opravný prostředek proti části platebníhí rozkazu, soud posoudí Vámi uvedené důvody. Moc velkou šanci však tomu nedávám. Nevím totiž, co byste na svou obrahu do odporu mohl uvést pro změnu rohododnutí soudu o platebním rozkazu. Pokud odpor vydáte, nastane normální řízení ve věci......Ale protože jste dluh zaplatil, tak jste rozhodnutí soudu akceptoval. 

 Kolik to stojí, tak to nevím. Pokud jste však skuteně dlužil, tak bych se asi v odvolacím řízení "nesoudil". 

 Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy