Rozhodci v úvěrové smlouvě

Dotaz: Vážení, rádi bychom se zeptali na Váš názor na ustanovení jednoho bodu v návrhu smlouvy o úvěru, kterou jsme dostali od FIO banky a.s. V tomto bodě je navrženo, že se jako klient vzdáváme práva rozhodování o sporech u soudu. Někde jsem slyšel, že již bylo vrchním nebo ústavním soudem rozhodnuto o neplatnosti takových bodů smlouvy... prosím ještě jednou o Váš názor. Přikládám znění předmětného bodu smlouvy: 3. Klient a Banka se dohodli, že všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy, nebo ze smluv uzavřených na základě Smlouvy, budou rozhodovány s konečnou platností (tj. s vyloučením pravomoci obecných soudů) v rozhodčím řízení před jedním rozhodcem, kterým bude JUDr. Jaroslav Tvrdík, bytem U Pergamenky 1471/8, Praha 7, r.č. 600104/1365. Případné spory budou vždy rozhodovány na základě listinných podkladů předložených stranami a rozhodčí nález bude vydán bez nařízení jednání. Smluvní strany též výslovně rozhodce pověřují, aby spor rozhodl podle zásad spravedlnosti. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Klient a Banka se dohodli, že rozhodci po provedení rozhodčího řízení náleží odměna ve výši 50 % z částky, jež by jinak, pokud by se konalo soudní řízení, byla uhrazena jako soudní poplatek za řízení před soudy České republiky podle zvláštního právního předpisu, zejména podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Náhrada nákladů rozhodčího řízení (včetně vlastních výloh smluvních stran a odměny rozhodce) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Klient a Banka se dále dohodli, že nebude-li uvedený rozhodce v době zahájení řízení schopen rozhodčí řízení provést a ve věci rozhodnout, rozhodne spor mezi stranami rozhodce JUDr. Lubomír Procházka, bytem Puškinovo nám. 8/518, Praha 6, r.č. 540913/0705. Nebude-li ani tento rozhodce v době zahájení řízení schopen rozhodčí řízení provést a ve věci rozhodnout, rozhodne spor mezi stranami rozhodce Ing. Kamil Olšar, r.č.: 690103/5207, Na Vyhlídce 360, Český Krumlov. Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem Pavel Hanuš SUNNYTECH s.r.o.Odpověď:

Pokud by se jednalo o spotřebitele, tak by to mohl být problém. Pokud jste právnická osoba (s. r. o. ), tak je otázkou dohody, jaké řešení v případě sporu bude dojednáno. Pokud nesouhlasíte s rozhodčí doložkou, tak je to OK. Banka by měla hledat řešení. Nechce-li ho hledat, najděte si jinou banku. Já bych to určitě udělal. Smlouva není diktát, smlouva je o tom, že se dvě strany dohodnou na podmínkách.Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy