výpověď smlouvy Raiffeisen

Dotaz: Obdržel jsem v dubnu 2016 výpověď od Raiffeisen st. spoř. k smlouvě o stavebním spoření z důvodů § 2675 a 3077 NOZ. Žádné jiné odůvodnění ani rozebírání důvodů v dopise není obsaženo. Jinou předchozí komunikace se spořitelnou jsme neměl. Je vůbec takovýto konstrukt použití NOZ u smlouvy o st. spoření z roku 2000 možný? Je možné ze strany st. spoř. upřednostnit obecný předpis (NOZ) před ujednáním ve smlouvě, která má taxativně uvedené důvody pro jednostrannou výpověď St. spořitelny (v tomto případě VOP v době uzavření sml.)? Lze vůbec připustit retrospektivitu § 3077 NOZ na smlouvu o st. spoření z r. 2000? Není to zneužití právního rámce? Proč se domníváte ve své odpovědi tazateli na výpověď ČMSS z 22.5.2015, že FA není příslušný pro řešení takového sporu? Domnívám se, že právě pro tento důvod sporů s finančními institucemi existuje a proto byl zřízen, aby chránil pozičně slabší klienty finančních institucí? Děkuji MMOdpověď:

Dobrý den,

kompetence finančího arbitra jsou dány zákonem a on je nemůže překročit. Prozatím tam není v jeho kompetenci řešit spory se smluv se spotřebitelem, s výjimkou spotřebitelských úvěrů, životního pojištění a kolektivního investování. Ideální je navštívit danou banku a vše si to "vyříkat" s Vašim přiděleným obchodním zástupcem.

Ustanovení § 3077 právě říká, že se NOZ vztahuje i na smlouvy o účtu uzavřené před jeho účinností. Tím však ale nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, které byly stanoveny podle původních právních předpisů. Obecný § 2675 hovoří o tom, že ten, kdo vede účet, jej může kdykoliv vypovědět bez udání důvodů.

Takže možné to je, ale proč to banka učinila, to Vám já nepovím. Pokud by Vám banka nereagovala na Vaši stížnost k výpovědi, příp. Vás neuspokojila odpověď při osobní návštěvě, můžete podat podnět vůči Samostatnému odboru ochrany spotřebiele ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, pokud budete mít pocit, že banka porušila zákon.Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy