zruseni fir. uctu bez udani duvodu

Dotaz: Dobrý den, manžel je Francouz a má již několik let firemní účet u pražské pobočky UniCreditBank. Před týdnem mu přestala fungovat karta a po vstupu na internetové bankovnictví zjistil, že jeho firemní účet z něj "zmizel." Po několika telefonátech s různými zástupci této banky (kteří si mě přehazovali jako horký brambor) jsem se dozvěděla (manžel nemluví česky), že účet byl bankou zrušen a že banka nemusí udávat důvod. Nikdo manžela nijak (ani emailem ani poštou) o tomto předem neinformoval. Pokud prý chce manžel převést peníze jinam, musí se osobně dostavit (opakuji, že žijeme ve Francii) do banky a předložit výpis z francouzského obchodního rejstříku. Podotýkám, že účet byl aktivní, jeho firma ve Francii řádně platí daně, nikdy neměl problém se zákonem, nikde nic nedluží. Má na tohle banka právo a může eventuelně nějak blokovat výběr či převod peněz z tohoto jí svévolně zrušeného účtu? Děkuji za odpověď, BlankaOdpověď:

Dobrý den,

bohužel neznám podmínky banky, za kterých vede klientům účty. Ale zrušit bezdůvodně účet jen tak, aniž by to banka klientovi oznámila, považuji za tristní. Proto bych radil se této bance raději vyhnout a najít si jinou banku. Pokud působíte mimo území ČR, tak bych si účty zde, tedy v ČR. nezřizoval. Pokud se však jedná o účet v CZK, pak asi jinou možnost nemáte. Ale najděte si banku jinou.

Pokud došlo ke zrušení účtu, banka by měla vysvětlit, proč k tomu došlo - je nějaká výpovědní lhůta apod., což podléhá zákonu o platebním styku, resp. občanskému zákoníku.  Podle § 2675 občanského zákoníku může ten, kdo vede účet závazek ze smlouvy o účtu vypovědět s účinností ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla majiteli účtu. Z toho vyplývá, že zde banka jednoznačně porušila svou povinnost účet vypovědět. To, že to může udělat, je jasné a nemusí to zdůvodňovat. Proto bych požadoval vysvětlení, proč to banka, aniž by Vám to oznámila, udělala. Zákon vyžaduje dokonce skutečnost, že výpověď "dojde" majiteli účtu. Důkazní bžemeno "dojití" je na bance, nikoliv na Vás.

Na účtu se určitě dělal platební styk, proto pak lze použít i zákon o platenbím styku (zákon č. 370/2017 Sb.). K tomtuo byla banka povinna s manželem uzavřít smouvu o poskytování platebních služeb (povětšinou je to součástí smlouvy o zřízení a vedení platebního či podobného účtu). Pokud banka vypoví závazek z rámcové smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, poku to bylo předem dohodnuto a přitom výpovědní lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce (§ 154 tohoto zákona). Přitom výpověď musí být uživateli poskytnuta, tj. musí sdělit majiteli (uživateli služeb) tuto informaci zachycenou na trvalém nosiči dat. (§ 131 tohoto zákona).

Doporučuji upozornit na postup banky orgán dohledu, kterým je Česká národní banka. Kontakty naleznete na www.cnb.cz

 Otakar SchlossbergerZobrazit všechny dotazy