Dům bez pozemku a pozemek bez domu už darováním nepřevedete


14. 09. 2023  00:21     Miroslav Zeman     komentáře (0)

PRÁVNÍ RADY A TIPY: Lidé dělají ve smlouvách, které si svépomocí nebo dle vzorů píšou, pořád velkou chybu. Převádějí často samostatně dům, akčoliv je podle ustanovení nového občanského zákoníku dům a jiné stavby součástí pozemku na němž jsou postaveny. Jednoduše řečeno je dům i pozemek jednou právní věcí. 

 Dům bez pozemku a pozemek bez domu už darováním nepřevedete
Vyjádření tohoto spojení ve smlouvě musí být vždy označením pozemku. Předmětem darování je totiž primárně pozemek, na němž ostatní nemovitosti stojí. Ve zpracovávaných smlouvách doporučujeme však označovat nejen pozemek, ale i dům na něm postavený jako součást tohoto pozemku.

Ačkoliv to není povinností, je vždy vhodné v darovací smlouvě uvést a definovat, že na pozemku je něco postaveno a tedy i tato součást pozemku je předmětem převodu dle darovací smlouvy. Nijak by pak dárce ani obdarovaného nemělo mást to, že dům pak nebude uveden v návrhu na vklad, kde se zobrazí pouze označení pozemku. Vše je takto v pořádku.

U darování samotné stavby existuje jedna výjimka

Dům se může stát samostatným převodem dle darovací smlouvy bez pozemku pouze v jediném případě. Pokud má pozemek jiného vlastníka, než je vlastník domu na pozemku postaveném. Pokud jsou dva odlišní vlastníci, pak pozemek a dům netvoří jednu věc a lze s nimi nakládat samostatně. Zde však platí zákonné předkupní právo vlastníka pozemku na němž dům stojí, nebo naopak vlastníka domu pod kterým je pozemek jiného vlastníka. Pokud tedy chcete prodat dům, který stojí na pozemku jiného vlastníka, je vaší povinností nabídnout tento dům primárně k odkupu vlastníkovi pozemku na němž dům stojí.

Je tak tedy vždy nutné zkontrolovat z výpisu z katastru nemovitostí, zda má pozemek i dům stejného vlastníka, nebo vlasntníky odlišné. Následně je pak nutné použít správnou definici a označení nemovitosti, jako předmět daru v darovací smlouvě.

logo profipravnik GARANTEM A PARTNEREM OBSAHU JE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PROFIPRAVNIK.CZDům bez pozemku a pozemek bez domu už darováním nepřevedete

Diskutovat (0)