Dvouciferný růst v klíčových ukazatelích, zisk pátý kvartál v řadě


29. 02. 2012  15:07     tz     komentáře (0)

WPB Capital, spořitelní družstvo, v roce 2011 pokračovalo v dvouciferném růstu v klíčových ukazatelích. Zisk po zdanění je 56,52 milionů korun. Zisku bylo dosaženo díky významnému růstu objemu poskytnutých úvěrů při zachování dobré platební morálky klientů.

Bilanční suma vzrostla v roce 2011 o 16,8 % na 5 401 milionů korun, základní kapitál o 21,4 % na 464,5 milionů korun, bilanční stav depozitních účtů o 13,2 % na 4 810 korun. Bilanční stav poskytnutých úvěrů vzrostl výrazně o 73,1 % na 3 761 milionů korun. V důsledku vysoké poptávky po úvěrech, mírně poklesla, i přes navýšení základního kapitálu, kapitálová přiměřenost na 10,09 %. Zůstává však významně nad úrovní požadovanou ČNB. Kapitálová přiměřenost bude dále navýšena po zaúčtování zisku z roku 2011 do základního kapitálu.

Ukazatele růstu
WPB Capital

2010 2011

Meziroční změna

Bilanční suma

4 626 mil. Kč 5 401 mil. Kč + 16,8 %

Základní kapitál

 382,6 mil. Kč 464,5 mil. Kč + 21,4 %

Počet klientů

8 017 9 423 + 17,5 %

Bilanční stav depozitních účtů

4 251 mil. Kč 4 810 mil. Kč + 13,2 %

Bilanční stav poskytnutých úvěrů

2 173 mil. Kč 3 761 mil. Kč + 73,1 %

Kapitálová přiměřenost

11,34 % 10,09 % -1,25 proc. bodu

Zisk nebo ztráta po zdanění

5,9 mil. Kč 56,5 mil. Kč + 50,6 mil. Kč
 

“WPB Capital dokazuje svoji stabilitu a ziskovost i v době, která není pro řadu finančních institucí, zejména v Evropě, jednoduchá. Díky vysokému zájmu o úvěry a trvale dobré platební morálce klientů vytváří WPB Capital rekordní zisk i přesto, že udržuje vysoce nadstandardní zhodnocení vkladů a značná část služeb je poskytována bez poplatků,“ říká Peter Mojcík, obchodní ředitel WPB Capital, spořitelní družstvo, a dodává: “Letos předpokládáme další růst v oblasti úvěrů i vkladů. Na straně úvěrů se naplno projeví neochota velkých bank půjčovat a podnikatelé tak zamíří k menším bankám a velkým záložnám. Na straně vkladů očekáváme růst poptávky zejména díky vyšší inflaci. Tu už překonají jen nejlépe úročené produkty.“

V roce 2011  byla zachována základní úroková sazba úvěrů od 7,95 % ročně. Na straně vkladů trvalo vysoké úročení terminovaných a spořicích účtů, maximálně 4,35 procent ročně. Došlo také k implementaci nového bankovního systému, který přinesl mimo jiné možnost obsluhy vkladů klientů přes internetové bankovnictví. Jako jeden z mála subjektu na trhu pak WPB Capital nabídlo svým klientům běžný účet s neomezeným počtem bezhotovostních plateb a vedení účtu zcela zdarma. Plánem pro rok 2012 je rozšíření produktové nabídky na straně vkladů i úvěrů a další zvyšování standardu péče o klienty. Dalším náročným úkolem je příprava na podání žádosti o bankovní licenci.

  Informace k výkazu zisku a ztráty

V roce 2011 dosáhlo spořitelní družstvo WPB Capital zisku po odečtení předpokládané dani z příjmů ve výši 56,53 milionů korun, což je bezmála desetinásobek ve srovnání s rokem 2010. Na realizaci zisku měl hlavní podíl růst objemu poskytnutých úvěrů a zachování nízkého počtu problémových úvěrů. Vytvořený zisk bude promítnut do navýšení základního kapitálu WPB Capital, spořitelní družstvo. Zisku bylo dosaženo pátý kvartál v řadě. WPB Capital, spořitelní družstvo, je ve fázi, kdy generuje stabilní výnosy. Z nich bude nadále financován další rozvoj spořitelního družstva a budoucí transformace na banku.

  Informace k vývoji pasiv

V roce 2011 dosáhl bilanční stav depozitních účtů úrovně 4 810 mil. korun a ve srovnání s rokem 2010 vzrostl objem vkladů o 13,2 %. Růst byl zaznamenán v oblasti termínovaných vkladů i spořicích účtů. V roce 2011 významněji posílil zájem klientů o spořicí účty. Jádrem jejich obliby je, že úroky jsou připisovány měsíčně a klient tak může dosáhnout vyššího efektivního úročení než u termínovaných vkladů. V roce 2011 mírně poklesla maximální úroková sazba, ze 4,95 % ročně na 4,35 % ročně. Sazba se přizpůsobovala podmínkám na trhu a stále patří mezi špičku v oblasti pojištěného zhodnocení prostředků. 

  Informace k vývoji aktiv

V roce 2011 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu 1 978 mil. korun a bilanční stav poskytnutých úvěrů tak dosáhl 3 761 milionů korun. Úrokové sazby zůstaly zachovány při hodnotě základní sazby od 7,95 % p. a. Úvěry nejčastěji využívali malí a střední podnikatelé, kteří s její pomocí investovali do svého rozvoje. Úvěry zůstaly oblíbené také u developerů, kde byly nejčastěji využity k financování rozjezdu nových projektů. V celém roce 2011 výrazně posiloval zájem o americké hypotéky. Za jejich oblibou stojí zejména možnost získat v krátké době značné finanční prostředky za výhodných podmínek. „V letošním roce očekáváme další růst poptávky po amerických hypotékách. Jejich, na trhu unikátní výhodou, je možnost získat až 100 milionů korun v časovém horizontu 2-3 týdnů od podání žádosti o úvěr. Prostředky klienti nejčastěji využívají na financování svých podnikatelských záměrů,“ říká Peter Mojcík.

  Informace k vývoji rizik

K 31. 12. 2011 činila kapitálová přiměřenost 10,09 % a zůstává významně nad požadavky ČNB na kapitálovou přiměřenost. Podíl úvěrů v selhání činí 5,97 % a odpovídá průměru bankovního sektoru. K úvěrům v selhání jsou vytvořeny opravné položky ve výši 9,31 % hodnoty pohledávek v selhání. Výše vytvořených opravných položek převyšuje požadavky České národní banky. Vyšší opravné položky než požaduje ČNB, zajišťují větší odolnost WPB Capital v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Rizikovost úvěrového portfolia výrazně snižuje kvalitní zajištění úvěrů bonitními nemovitostmi a výjimečně jinými likvidními a hodnotnými aktivy. Výše poskytnutých úvěrů v průměru nepřesahuje 60 % tržní hodnoty zástavy. Dalšího snížení rizikovosti je dosaženo diverzifikací úvěrů a to z hlediska teritoriálního i z hlediska odvětvového. WPB Capital se dlouhodobě vyhýbá poskytování spotřebitelských a dalších nezajištěných úvěrů, což napomáhá ochraně před rizikem.

  Informace k podání žádosti o bankovní licenci

Cílem WPB Capital, spořitelní družstvo, je splnit v letošním roce podmínky nutné pro podání žádosti o bankovní licenci. V současnosti je dokončen jeden z časově nejnáročnějších úkolů – zajištění bankovního standardu u všech poskytovaných služeb. Toho se podařilo dosáhnout mimo jiné díky zavedení bankovního systému Arbes OBS. Dalším významným úkolem je navýšení základního kapitálu na hranici 500 milionů korun a podání žádosti o bankovní licenci. Tyto podmínky plánuje WPB Capital, spořitelní družstvo naplnit v letošním roce. K podání žádosti o bankovní licenci však dojde až po konzultaci s regulátorem, nelze proto datum předjímat.

________________________________________________________________

Data uvedená v tiskové zprávě vycházejí z auditované výroční zprávy WPB Capital, spořitelní družstvo za rok 2010. Za rok 2011 vycházejí data z povinně zveřejňovaných informací poskytovaných ČNB. Podrobná data o výsledcích WPB Capital, spořitelní družstvo jsou veřejně dostupná na adrese http://www.wpb.cz/informace/povinne-zverejnovane-informace

 

O WPB Capital, spořitelní družstvo

WPB Capital, spořitelní družstvo, působí na českém trhu od roku 1999. Od svého vzniku klade důraz narychlost, flexibilitu a individuální přístup ke svým klientům. Nabízí zajímavou škálu finančních produktů s vysokým zúročením vkladů na jedné straně, a díky obezřetné a do detailu propracované úvěrové politice i kvalitní úvěrové produkty na straně druhé. Vklady klientů WPB Capital, spořitelní družstvo, jsou ze zákona pojištěny a podléhají stejnému režimu ochrany vkladů, jako je tomu v bankovním sektoru.

WPB Capital patří mezi spořitelní družstva s nejvyšším základním kapitálem v České republice. Ten je srovnatelný s úrovní kapitálu některých bank. WPB Capital, spořitelní družstvo je držitelem řádné licence České národní banky, je napojeno na její clearingové centrum a má vlastní kód banky 2050.

WPB Capital, spořitelní družstvo, je součástí silné finanční skupiny WPB Group, do níž patří také Společnosti Online, jednička v oblasti prodeje ready-made firem a Office House, lídr v oblasti poskytování obchodních adres a pronájmu zařízených kanceláří. Dvouciferný růst v klíčových ukazatelích, zisk pátý kvartál v řadě

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

17973796787

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

3,7


ČÍSLO TÝDNE - 3,7 o tolik miliard korun se snížil čistý zisk bankám působícím v České republice v prvním čtvrtletí 2021. Doznívají tak negativní vlivy koronavirových restrikcí a útlumu ekonomiky.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,5490
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,4770
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,6075
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,8455
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,3805
Kurz HUF Forint 100 HUF 7,2000
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,1882
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více