Extrémně vysoké úroky už nemusít být lichvou:
Rozhodl Nejvyšší soud!


04. 02. 2008  13:55     Miroslav Roch     komentáře (1)

Mnoho lidí si myslí, že lichvářský úrok je odsouzeníhodný a dokonce v rozporu s naším právním řádem. V minulosti tomu tak často bylo. V současnosti však ani extrémně vysoké úroky nemusí být lichvou.

Mnoho lidí si myslí, že lichvářský úrok je odsouzeníhodný a dokonce v rozporu s naším právním řádem. V minulosti tomu tak často bylo. V současnosti však ani extrémně vysoké úroky nemusí být lichvou.

 

Ač jsme si to mohli ještě nedávno myslet, soudy rozhodly jinak. Dle nejnovějšího verdiktu Nejvyššího soudu totiž nejsou trestné, ani v rozporu s dobrými mravy ani úroky ve výši 0,5 % denně. A tudíž je můžete při jakékoliv půjčce vyžadovat, pokud se na tom dopředu s dlužníkem domluvíte.

Tato sazba v ročním vyjádření představuje celých 182 % ročně!

Takovouto a ještě vyšší sazby již nyní využívají nejrůznější splátkové společnosti, které si však s termínem lichva nedělají žádné starosti.

 

Soud tak rozhodl v případě půjčky 115 000,- Kč, kde byla smluvena právě úroková sazba v případě nesplácení 0,5 %. Dlužník přesto neplatil a placení se vyhýbal. Soudy první i druhé instance rozhodli v prospěch věřitele a dlužnou částku včetně úroku 182 % za rok věřiteli přiznali. Tyto rozsudky potvrdil i Nejvyšší soud, kam podal dlužník dovolání a zpochybnil výši úroků tak, že jsou v rozporu s dobrými mravy a představují lichvu. Soud však této argumentaci nevyhověl.

 

Je zřejmé že nového náhledu na legálnost lichvy budou a už nyní hojně využívají splátkové společnosti, které své úroky nastavují i na ještě vyšší sazby. Nicméně je třeba dodat, že uvedené rozhodnutí se nevztahuje na běžnou výši úroků z úvěrů, ale na úroky z prodlení, které představují v podstatě smluvní pokutu. A to v případě nesplácení dlužné částky dlužníkem. Nejedná se o standardní úrok z půjček.

 

Rozhodnutí nejvyššího soudu tak nelze vykládat jako obecné rozhodnutí o úrocích z úvěrů, ale jako rozhodnutí o úrocích jako pokutě.

 

Na jedné straně jsou vysoké úrokové sazby problémem pro mnoho chudších rodin v tíživých životních situacích, kdy jim může vysoký úrok zlomit vaz a přivést je do situací, kdy už neexistuje v podstatě žádné řešení, kromě exekuce.

Na druhé straně však vysoký úrok jako pokuta může být efektivním prostředkem pro vymožení povinností dlužníků, kteří dlouhodobě nesplácí své závazky nebo se jim vyhýbají.

 

Od nynějška se tudíž nemusíte bát smluvit si v případě půjčky klidně i velmi vysoký úrok z prodlení, který vám bude muset dlužník v případě nesplácení půjčky zaplatit. O lichvu se rozhodně jednat nebude.Extrémně vysoké úroky už nemusít být lichvou: Rozhodl Nejvyšší soud!

Mám otázku
žije ještě ten dlužník ? Ono se to totiž dá také nazvat vyhlazování obyčejné vrstvy lidí. Když bud...
Diskutovat (1)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16244326058

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 723 000

723000


ČÍSLO TÝDNE: 723 000 právě tolik žádostí již obdržela finanční správa o vyplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ. Velká většina podnikatelů tak o tento bonus, který lze čerpat až v celkové výši 39 500 korun, zažádala. 


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více