GEEN Vstřícná banka:
Proč hodnotíme spolu s OZP?


06. 09. 2015  00:43     Redakce BP     komentáře (0)

První klientský rating bank GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA spolu s novými stránkami spustil i hodnocení pro osoby se zdravotním postižením. I tito lidé si zaslouží vstřícný a lidský přístup ze strany bank a pomoc při pochopení produktů a jejich výhodnosti. OZP MOHOU HODNOTIT BANKY JIŽ NYNÍ!

GEEN Vstřícná banka: Proč hodnotíme spolu s OZP?
Osoby se zdravotním postižením mohou hodnotit banky již nyní a to přímo na stránkách projektu hodnocení WWW.VSTRICNABANKA.CZ. Stačí u každé banky zaškrtnout, že jste OZP a vaše hodnocení tak bude zařazeno do této kategorie.

GEEN Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly je část hodnocení bank, kde hodnotí banky výlučně osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby hodnotí banky z hlediska jejich vstřícnosti a pozornosti k této skupině lidí. Protože chceme mít banky všestranně vstřícné a pozornost vůči osobám se zdravotním postižením je velmi důležitá, rozhodli jsme se hodnotit banky i z pohledu těchto lidí, kteří mají už sami o sobě ztížené podmínky a to nejen ve vztahu k bankám. 

Lidem se zdravotním postižením, kterých si nesmírně vážíme pro jejich sílu bojovat se svým handicapem a žít ve zhoršených a náročnějších podmínkách tak dáváme možnost vyjádřit se k našim bankám a to ze svého vlastního pohledu a z pohledu svých vlastních potřeb.

I na tomto projektu spolupracuje náš titulární partner společnost General Energy, a.s. GEEN.EU

A jaká jsou kritéria hodnocení OZP:

1)  Dostupnost banky a informací pro občany se zdravotním postižením

 1. a.             Občané s pohybovým postižením
 • bezbariérová dostupnost poboček bank
 • bezbariérový přístup k bankomatům
 • ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním kontaktu tak i telefonické kontaktu či kontaktu e-mailovou formou, pomoc občanům s pohybovým postižením při vstupu nebo odchodu, nalezení příslušné přepážky či příslušného poradce
 • obecné informace pro osoby se zdravotním postižením a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například informace o nejbližší bezbariérově přístupné pobočce či bankomatu, kontakt na zaměstnance banky specializovaného na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením (vady zraku, řeči, sluchu, pohybu)
 • přívětivost, přehlednost a uzpůsobení internetových stránek banky s možností snadné dohledatelnosti informací určené osobám se zdravotním postižením
 1. b.             Občané se zrakovým postižením
 • speciální úprava poboček bank pro lidi se zrakovým postižením
 • speciální úprava a přístup k bankomatům pro lidi se zrakovým postižením
 • internetové stránky přizpůsobené pro speciální programy lidí se zrakovým postižením
 • přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnictví pro občany se zdravotním postižením, snadné telefonické spojení pro vyřízení věcí alternativně
 • kontakt na zaměstnance banky specializovaného na komunikaci s lidmi se zdravotním postižením
 • ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním kontaktu, tak i telefonickém kontaktu či kontaktu e-mailovou formou
 • obecné informace pro osoby se zrakovým postižením a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například informace o nejbližší speciálně upravené a přístupné pobočce či bankomatu
 1. c.             Občané se sluchovým postižením
 • speciální úprava poboček bank pro lidi se sluchovým postižením
 • speciální úprava bankomatů pro lidi se sluchovým postižením
 • kontakt na zaměstnance banky specializovaného na komunikaci s lidmi se sluchovým postižením
 • obecné informace pro osoby se sluchovým postižením a jejich dostupnost - letáky, brožury, reklama - například informace o nejbližší speciálně upravené pobočce či bankomatu
 • zajištění člověka se znalostí znakového jazyka na pobočce při sjednávání produktů či služeb
 • pomůcky pro vysvětlení produktů a služeb či podmínek jinak než mluveným slovem (tiskoviny, obrázky apod.)
 • přívětivost a srozumitelnost internetového bankovnictví pro občany se zdravotním postižením - pro lidi se sluchovým postižením možnost nahrazující telefonní bankovnictví, přepisy hovorů apod.
 • ochota a empatie personálu banky a to jak při osobním kontaktu tak i kontaktu e-mailovou formou

2)            Produkty, služby, poplatky

 • produkty využívané klienty se zdravotním postižením, nebo produkty, které jim jsou přímo určené. Schopnost banky nabídnout klientovi se zdravotním postižením produkt na míru (jak se tomu děje např. u VIP klientů)
 • poplatky flexibilně upravené vůči klientům s konkrétním zdravotním postižením (např. pokud člověk se zdravotním postižením nemůže vybírat z bankomatu, nabídne mu banka alternativně výběr na pobočce za stejných podmínek, jaké jsou u výběru z bankomatu)
 • specializované služby banky pro potřeby osob se zdravotním postižením (např. schopnost banky nabídnout službu na míru klientům se zdravotním postižením, služba překladatelů do znakového jazyka, výpis z účtu po telefonu, použití Braillového písma apod.
 • speciální úvěr na pomůcky pro OZP či bezbariérové úpravy bytu, který by byl minimálně úročen

3)            Společenská odpovědnost banky

 • angažovanost banky v podpoře nadací, ústavů či organizací zabývajících se péči či službami pro občany se zdravotním postižením
 • podpora banky projektům zaměřeným na pomoc občanům se zdravotním postižením
 • podpora banky vzdělávacím projektům či školám se zaměřením na vzdělávání občanů se zdravotním postižením (např. finanční gramotnost)

POJĎTE ROZHODNOUT O SVÉ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ BANCE A OZNÁMKUJTE SVOU BANKU V UNIKÁTNÍM HODNOCENÍ PRVNÍHO KLIENTSKÉHO RATINGU BANK GEEN VSTŘÍCNÁ BANKA ZDE!

geen_vstricnaGEEN Vstřícná banka: Proč hodnotíme spolu s OZP?

Diskutovat (0)