II. bankovní reality test – neúčelové úvěry


24. 01. 2013  11:00     Redakce BP.com     komentáře (3)

Cílem II. bankovního reality testu je reálné porovnání neúčelových úvěrů na českém trhu. Pilotní testování reálného porovnání neúčelových úvěrů bylo zajištěno metodou mystery shopping, který imitoval chování člověka, který hledá nejlepší nabídku banky na osobní úvěr na trhu. Výše úvěru pro účely II. bankovního reality testu je 50 000 Kč na 5 let (60 měsíců). Profily mystery shopperů se budou v jednotlivých kolech testu lišit.

II. bankovní reality test – neúčelové úvěry
Metodologie tohoto testu byla připravena serverem www.bankovnipoplatky.com, který provedl vyhodnocení a analýzu. Pro realizaci pilotního testu byli využiti mystery shoppeři ze sítě agentur Ipsos a MindBridge.

Profil mystery shoppera pro pilotní testování:

Pohlaví:  žena

Věk:  24 – 30 let

Čistý příjem:  17.000 Kč – 25.000 Kč

Dosažené vzdělání:   VŠ (deklarativní)

Velikost místa bydliště:  nedefinováno

Rodinný stav: svobodná

Počet vyživovaných dětí: bezdětná

Délka a typ zaměstnaneckého poměru: zaměstnanec na dobu neurčitou, do 1 roku (vždy nad 3 měsíce, nikdy ve zkušební době)

Typ bydlení: nájem (deklarativní)

Bez negativního záznamu v registru dlužníků.

Není klientem banky, u které žádá o půjčku.

Klient nemá žádný úvěrový produkt, který by při žádosti znamenal riziko předlužení. V pilotním testu byli mystery shoppeři až na jednu výjimku bez aktivní půjčky, nikdo neměl hypotéku.

Výsledky bank:

 • u všech 12 bank byl úvěr danému profilu schválen (test jsme dělali do doby, dokud bylo vyhověno mystery shopperům u všech bank)
 • u 9 bank máme řádný předsmluvní formulář
 • u 2 bank máme e-maily s nabídkou (UniCredit a LBBW)
 • v 1 případě (KB) nebyly sděleny předsmluvní parametry úvěru (jen reklamní nabídka)
 • ve 2 případech nebyla nabídnuta požadovaná částka 50.000 Kč na 60 měsíců (ČS – nabídka  na 48.876 Kč na 84 měsíců, RB – 50.000 Kč na 48 měsíců)

Hlavní závěry:

 • Pilotní testování II. bankovního reality testu potvrdilo, že většina bank nabízí zájemcům o půjčky vyšší reálné úroky, než které uvádějí v kalkulačkách na svých webech. Banky však na tuto skutečnost samy upozorňují, i když často jen nepatrným písmem.
 • Rozdíl mezi úrokovou sazbou na webech bank a reálně nabídnutou úrokovou sazbou dosahuje u některých bank i 7 procentních bodů.
 • Porovnání jednotlivých bank mezi sebou ukázalo, že reálná nabídka bank (RPSN) se u spotřebitelských půjček liší i o více než 18 procentních bodů, což v případě půjčky 50 000 Kč na 5 let může znamenat rozdíl až 500 Kč na jedné splátce a bezmála 30.000 Kč na celkových nákladech klienta.
 • Nejvýhodnější půjčku z pohledu cekových nákladů klienta nabídly Air Bank (RPSN 9,3 %), Zuno bank (RPSN 11,5 %) a Raiffeisenbank (RPSN 17,1 %).
 • Rozdíl mezi nabídnutou úrokovou sazbou a sazbou RPSN vyjadřující celkové náklady na půjčku a tím i související poplatky se u jednotlivých bank pohyboval mezi 0,4 a 13,4 procentních bodů. Největší rozdíl mezi úrokem a RPSN byl u UniCredit Bank, naopak jen minimální rozdíly byly u bank, které klientům neúčtují poplatky za poskytnutí či správu úvěru, ani nevyžadují zpoplatněný běžný účet.

.

Tabulka 1 – výsledky pilotního testování – pořadí podle výše RPSN

Banka *

Nabídka úrokové sazby z webových stránek bank

Reálná nabídka - úroková sazba (z předsmluvního formuláře)

Reálná nabídka - RPSN (z předsmluvního formuláře)

Air Bank (1)

8,9%

8,9%

9,3%

Zuno bank (1)

od 6,9%

10,9%

11,5%

Raiffeisenbank (4)

14,9% / RPSN 16%

15,9%

17,1%

Poštovní spořitelna (1)

od 9,9%

16,9%

18,3%

Citibank (2)

15,99% / RPSN 19,98%

16,0%

20,0%

Volksbank (2)

od 12,69%

15,7%

20,4%

ČSOB (3)

od 8,9%

14,9%

21,0%

UniCredit Bank (1)

od 5,9%

8,9%

22,3%

Česká spořitelna (1)

17,3% / RPSN 22,2%

19,3%

24,5%

LBBW (3)

14,88% / RPSN 18,88%

19,8%

24,8%

GE Money Bank (3)

16,4% / RPSN 24,5%

21,9%

27,0%

Komerční Banka (2)

15,9 % / RPSN 19,4 %

Nebyla sdělena **

Nebyla sdělena **

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

* V závorce u bank je uvedeno pořadí, ve kterém byly banky mystery shopperem navštíveny

** Komerční banka nabídla mystery shopperovi ústně 12,8 procenta (což je méně, než nabízí banka na webu), ale pracovník banky se ohledně finálních podmínek neozval a po opakovaném volání ze strany klienta a nesplněných slibech o zaslání oficiálních předsmluvních parametrů půjčky jen ústně oznámil, že reálná nabídka bude horší. Pro kontrolu byl do banky vyslán druhý mystery shopper, kterému byla vytištěna reklamní nabídka se sazbou 21,68 % a RPSN 30,3 %. Pracovník banky navíc doplnil, že úrokovou sazbu je možné snížit založením běžného účtu a vyzval k návštěvě pobočky a podepsání žádosti o účet a současně úvěrové smlouvy, což mystery shopperka odmítla – chtěla pouze půjčku, ke které tak ani v tomto případě oficiální předsmluvní parametry půjčky nedostala. V obou testech by se tak klient finální sazbu dozvěděl až během podpisu smlouvy.

.

Tabulka 2 – výsledky pilotního testování – pořadí podle výše úrokové sazby

Banka

Nabídka úrokové sazby z webových stránek bank

Reálná nabídka - úroková sazba (z předsmluvního formuláře)

Reálná nabídka - RPSN (z předsmluvního formuláře)

Air Bank (1)

8,9%

8,9%

9,3%

UniCredit Bank (1)

od 5,9%

8,9%

22,3%

Zuno bank (1)

od 6,9%

10,9%

11,5%

ČSOB (3)

od 8,9%

14,9%

21,0%

Volksbank (2)

od 12,69%

15,7%

20,4%

Raiffeisenbank (4)

14,9% / RPSN 16%

15,9%

17,1%

Citibank (2)

15,99% / RPSN 19,98%

16,0%

20,0%

Poštovní spořitelna (1)

od 9,9%

16,9%

18,3%

Česká spořitelna (1)

17,3% / RPSN 22,2%

19,3%

24,5%

LBBW (3)

14,88% / RPSN 18,88%

19,8%

24,8%

GE Money Bank (3)

16,4% / RPSN 24,5%

21,9%

27,0%

Komerční Banka (2)

15,9 % / RPSN 19,4 %

Nebyla sdělena **

Nebyla sdělena **

Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

* V závorce u bank je uvedeno pořadí, ve kterém byly banky mystery shopperem navštíveny

** Komerční banka nabídla mystery shopperovi ústně 12,8 procenta (což je méně, než nabízí banka na webu), ale pracovník banky se ohledně finálních podmínek neozval a po opakovaném volání ze strany klienta a nesplněných slibech o zaslání oficiálních předsmluvních parametrů půjčky jen ústně oznámil, že reálná nabídka bude horší. Pro kontrolu byl do banky vyslán druhý mystery shopper, kterému byla vytištěna reklamní nabídka se sazbou 21,68 % a RPSN 30,3 %. Pracovník banky navíc doplnil, že úrokovou sazbu je možné snížit založením běžného účtu a vyzval k návštěvě pobočky a podepsání žádosti o účet a současně úvěrové smlouvy, což mystery shopperka odmítla – chtěla pouze půjčku, ke které tak ani v tomto případě oficiální předsmluvní parametry půjčky nedostala. V obou testech by se tak klient finální sazbu dozvěděl až během podpisu smlouvy.

Základní zjištění pilotního testování:

 1. 1. Jeden mystery shopper nemůže v praxi navštívit všech 12 testovaných bank a dostat nabídky, jako to dělají zákazníci v jiných oborech při průzkumu trhu. Z informací z pilotního projektu vyplývá, že je tato možnost prakticky vyloučena a dokonce, že může postavení klienta ovlivnit i návštěva a testování menšího počtu bank.  Ukázalo se, že banky klienta, který před tím navštívil několik bank, vyřadily. Teoreticky by snad klient mohl úvěr získat u všech bank postupným žádáním. Tj. u další banky nepožádá dříve, než mu předchozí banka úvěr schválí a on ji poté odmítne, aby mohl jít dále. Tak se ovšem žádný reálný klient v praxi nechová, protože je to neefektivní, nehledě na časovou náročnost a tržní vývoj úroků v období testování.

Z obdržených informací tedy vyplývá, že u některých bank k zamítnutí žádosti stačí více otevřených žádostí v jiných bankách a také, že více otevřených žádostí může mít vliv na samotný přístup pracovníka a banky k obsluze žadatele.

Pokud mystery shopperovi nějaká banka žádost zamítla, další banky mu žádost v pilotním testu také zamítly. Nemusí však jít o pravidlo, více to ukážou další kola testu.

Tím, že ověřování / schvalování žádosti trvá zpravidla několik dnů (1-5 dnů), tak jedna zamítnutá žádost může ovlivnit i ty aktuálně probíhající (víceméně je to díky velmi dobrému a rychlému předávání informací mezi bankami prostřednictvím registrů).

 1. 2. Projekt nebude možné dělat na měsíční bázi, ale v časovém úseku čtvrtletí. Bankám zpravidla trvá týden, než předají klientovi konkrétní nabídku, který jí v mezidobí sbírá všechny podklady. Někdy se ovšem tato doba může prodloužit. Zároveň je nutné banky navštěvovat postupně, případně do banky poslat náhradního mystery shoppera, aby nebyla žádná banka poškozena, že nebyla do testu zařazena, protože shodou okolností odmítla daného klienta.


II. bankovní reality test – neúčelové úvěry


JJ lichva proto jsem sel k Airbank a nemohu si stezovat i na te pobocce vam daji kafe,vodu a bombon ...
UniCredit Bank
Mám za to, že u této banky jste byli uvedeni v omyl, neboť na sazbu 8,9% jste mohli dosáhnout pouze ...
Klamavá reklama?
Řešil jsem to neúspěšně u GE. Chtěl jsem vědět, proč jsem nedosáhl na slibovaný úrok a jaké podmínky...
Diskutovat (3)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor