II. bankovní reality test – neúčelové úvěry 8. kolo testování - 3. čtvrtletí 2014


02. 10. 2014  00:48          komentáře (0)

 8. kolo testování - 3. čtvrtletí 2014. Cílem II. bankovního reality testu je reálné porovnání neúčelových úvěrů na českém trhu. Testování reálného porovnání neúčelových úvěrů je zajištěno metodou mystery shopping, který imituje chování člověka, který hledá nejlepší nabídku banky na osobní úvěr na trhu.

 II. bankovní reality test – neúčelové úvěry 8. kolo testování - 3. čtvrtletí 2014
Výše úvěru pro účely II. bankovního reality testu je 50 000 Kč na 5 let (60 měsíců). Profily mystery shopperů se v jednotlivých kolech testu liší.

Metodologie tohoto testu byla připravena serverem www.bankovnipoplatky.com, který provedl vyhodnocení. Pro realizaci aktuálního testu byli využiti mystery shoppeři ze sítě agentury MindBridge, kteří sbírali informace v průběhu měsíců červenec až září 2014. Celkově mystery shoppeři navštívili 13 bank (kromě Citibank – vysvětlení níže). I v tomto třetím čtvrtletí roku 2014 byl využit stejný profil mystery shopperů jako ve třetím kvartále roku 2013. To nám kromě samotných výsledků za další období umožnilo i meziroční srovnání.

Profil mystery shoppera pro testování v 3Q 2014:

Pohlaví:                                  žena

Věk:                                        40 - 50 let

Čistý příjem:                           17.000 - 22.000 Kč

Dosažené vzdělání:                  SŠ

Velikost místa bydliště:            nedefinováno

Rodinný stav:                         vdaná

Počet vyživovaných dětí:          2 děti (závislé)

Délka a typ zaměstnaneckého poměru: zaměstnanec na dobu neurčitou, (vždy nad 3 měsíce, nikdy ve zkušební době)

Bez negativního záznamu v registru dlužníků.

Není klientem banky, u které žádá o půjčku.

Klient nemá žádný úvěrový produkt, který by při žádosti znamenal riziko předlužení.

Základní výsledky reality testu:

 • Mystery shopping tentokrát neproběhl v Citibank, která v průběhu tohoto čtvrtletí nabízela spotřebitelské půjčky pouze lidem s čistým měsíčním příjmem od 25 000 Kč. Mystery shopper s tímto profilem (příjem max. 22 000 Kč) by tak neměl možnost půjčku získat, což telefonicky potvrdil i pracovník pobočky banky.
 • Při všech návštěvách žádal klient o finální parametry půjčky, které budou uvedeny i ve smlouvě. V 7 případech dostal od banky zákonem definovaný formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. Ve 4 případech (GE Money Bank, Komerční banka, Poštovní spořitelna, UniCredit Bank) banka předala náhradní vytištěný dokument. LBBW Bank potvrdila zákazníkovi finální parametry půjčky pouze e-mailem. Z České spořitelny si pak pouze odnesl lístek s přepsanou nabídkou a následně dostal rovněž potvrzení e-mailem, že se jedná o finální nabídku.
 • Po závěrečných dotazech klientů bylo všem potvrzeno, že parametry v předložené nabídce nejsou odlišné od těch, které budou uvedeny v konečné úvěrové smlouvě.

Výsledky 8. kola (červenec až září 2014)

 • Stejně jako v předchozím sedmém kole se i tentokrát o prvenství dělí Air Bank a mBank, které nabídly půjčku s reálně nejnižší hodnotou RPSN (10,4 %). Na třetí příčce se nově umístila Zuno Bank (11,5 %), která změnila svou dosavadní strategii, kdy úrok kolem 10 % nabízela pouze u úvěrů nad 50 000 Kč.
 • Hned čtveřice bank naopak v osmém kole poskytla reálnou nabídku půjčky s hodnotou RPSN nad 20 % – Poštovní spořitelna (20,6 %), ČSOB (20,9 %), Česká spořitelna (22,7 %) a LBBW Bank (24,5 %).
 • V případě Poštovní spořitelny se nicméně zákazník fakticky dostane na nižší hodnotu RPSN. V průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku totiž banka pokračovala s akcí, kdy zákazník v druhé polovině splácení neplatí úrok (což se projeví tak, že v druhé polovině klesne měsíční splátka). Základní úroková sazba uvedená v nabídce je 18,9 % p.a. Při odečtení úroků neplacených v druhé polovině splácení by ale měla klesnout na 13,9 % p.a. (podle webové kalkulačky banky). Logicky tak klesne i hodnota RPSN. Její přesnou výši se ale mystery shopperovi nepodařilo získat (není uvedena v nabídce a klient ji nezjistil ani po přímém dotazu).
 • Rozdíl mezi nabídkou s nejvyšší a naopak nejnižší hodnotou RPSN dosáhl v tomto kole 14,1 procentních bodů. To je nejmenší rozdíl v celé historii reality testu (dosud nejmenší rozdíl najdeme v 3Q 2013 – 14,9 procentních bodů, naopak největší pak v 2Q 2013 – 18,8 procentních bodů). Při půjčce 50 000 Kč by přesto klient za 5 let splácení u nejdražší nabídky celkově zaplatil o 19 885 Kč více, než pokud by využil nejlevnější nabídky.
 • Nejmenší rozdíl mezi hodnotou úrokové sazby a RPSN byl tradičně u bank s nulovými poplatky. V 6 případech je rozdíl nižší než 1 procentní bod, u dalších 2 bank se pak vtěsná pod hranici 2 procentních bodů. 
 • Také v tomto kole banky nabízely odměnu za řádné splácení. Standardní součástí produktu je tento benefit tradičně u Air Bank a Sberbank. Obě banky také do nabídky uvedly, na jakou hodnotu klesne RPSN po uplatnění odměny za řádné splácení. Během testování nabízela odměnu za řádné splácení jako akci i dvojice GE Money Bank a Raiffeisenbank. GE Money Bank a Raiffeisenbank se ale v nabídce klientovi o odměně nezmínily. Jak už bylo uvedeno výše, Poštovní spořitelna zákazníka alespoň informovala o neplacení úroků v druhé polovině splácení, ale ani v tomto případě nebyla zvýhodněná hodnota RPSN v nabídce klientovi uvedena. ČSOB přišla také se stejným benefitem, ovšem až ve chvíli, kdy mystery shopper měl za sebou již návštěvu v této bance. O akci se proto v nabídce této banky nemluví.
 • Při srovnání výsledků z 3Q 2013 a 3Q 2014 (v obou případech agentura vyslala do bank mystery shoppery se shodným profilem) nejvíce snížila nabídnutou hodnotu trojice bank – Zuno Bank (o 12,7 procentních bodů), GE Money Bank (o 6,3 procentních bodů) a Sberbank (o 6 procentních bodů). Zlepšení Zuno Bank je dáno výše popsanou změnou v cenové politice. Nejvíce si naopak pohoršila LBBW Bank (hodnota RPSN stoupla o 11,7 procentních bodů).

Závěr z hlediska meziročního srovnání 3Q 2013/ 3Q 2014:

V meziročním srovnání, které můžeme prezentovat vzhledem ke sledování stejného profilu cílové skupiny klientů ve stejném období, došlo k výraznému snížení jak průměrné výše RPSN a to o 1,52 procentního bodu, tak i samotné úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Banky tedy pokračují v rušení různých poplatků, které jsou na úvěry navázány a zároveň meziročně zlevnily spotřebitelské úvěry minimálně u sledované výše 50 tisíc korun “,vysvětluje Patrik Nacher z www.bankovnipoplatky.com.

Tabulka 1 – aktuální výsledky za 3Q 2014

8. kolo reality testu úvěrů

 

Sazba z webu*

Úroková sazba

RPSN

Pořadí dle RPSN

Air Bank

9,9%

9,9%

10,4%

1.

mBank

9,9%

9,9%

10,4%

1.

Zuno Bank

10,9%

10,9%

11,5%

3.

Komerční banka

10,3%

10,3%

12,2%

4.

Sberbank

10,8%

11,8%

12,7%

5.

UniCredit Bank

12,4%

11,4%

13,5%

6.

Equa bank

9,9%

13,9%

14,8%

7.

Raiffeisenbank

14,9%

13,9%

14,8%

7.

GE Money Bank

13,6%

13,6%

17,3%

9.

Poštovní spořitelna

18,9%

18,9%

20,6%

10.

ČSOB

15,9%

16,9%

20,9%

11.

Česká spořitelna

18,2%

19,9%

22,7%

12.

LBBW Bank

14,5%

19,6%

24,5%

13.

Citibank

13,0%

banka poskytovala půjčky pouze při čistém příjmu žadatele od 25 tis. Kč

14.

Průměrný úrok a RPSN                       13,92%              15,87%

*Zdrojem jsou úvěrové kalkulačky na webech bank

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

 

Tabulka 2 – kolik se celkově za úvěr zaplatí:

Air Bank                      63 137,99

mBank                         63 655,82

KB                              63 956

ZUNO                        65 403

Sberbank                      66 700

UniCredit                     67 957

Equa bank                    69 644,73

Raiffeisenbank              69 660

GE Money Bank          73 084,16

ČSOB                          77 854

PS                                78 085

ČS                               80 280

LBBW                         83 023,34

 

Tabulka 3 – výsledky za 3Q 2013

Air Bank

8,9%

8,9%

9,3%

Equa Bank

9,9%

9,9%

10,4%

LBBW Bank

15,4%

9,5%

12,8%

Citibank

15,0%

13,0%

14,4%

Raiffeisenbank

14,9%

13,9%

14,8%

mBank

14,9%

14,9%

16,0%

UniCredit Bank

13,4%

9,9%

16,8%

Komerční banka

13,9%

13,9%

17,6%

Sberbank

17,0%

17,0%

18,7%

Poštovní spořitelna

18,9%

18,9%

20,6%

Česká spořitelna

17,3%

18,8%

21,5%

ČSOB

8,9%

15,9%

22,7%

GE Money Bank

19,0%

19,0%

23,6%

Zuno Bank

23,9%

21,9%

24,2%

Průměrný úrok a RPSN                             14,67%                        17,39%           

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

*Zdrojem jsou úvěrové kalkulačky na webech bank

Graf 1

pořadí rality test

Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

V pořadí za dosavadních osm kol podle průměrného rozdílu mezi úrokem a RPSN, které porovnává banky od těch s nulovými či nízkými až po ty s nejvyššími poplatky, průběžně vede Air Bank před Equa Bank, mBank a Raiffeisenbank. Půjčku s nejvyššími poplatky podle testu dlouhodobě nabízí UniCredit Bank (průměrný rozdíl 7,2 procentního bodu, nicméně se proti předchozímu kvartálu snížil).

Průměrná hodnota RPSN  dosáhla v osmém kole 15,9 %. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo 17,4 %. Snížil se současně průměrný úrok (z 14,7 % na 13,9 % p.a.). Obě změny jsou dány především změnou cenové politiky Zuno Bank, která vedla k výraznému zlevnění půjček do 50 000 Kč.

Graf 2

reality test rpsn

Zpracování: www.bankovnipoplatky.comII. bankovní reality test – neúčelové úvěry 8. kolo testování - 3. čtvrtletí 2014

Diskutovat (0)


Vstřícná banka

Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor