Iniciativa Poplatkyzpět.cz podala trestní oznámení na postup Obvodního soudu pro Prahu 5


06. 02. 2014  15:37     Rostislav Sochorec     komentáře (0)

Iniciativa Poplatkyzpet.cz podala trestní oznámení na postup Obvodního soudu pro Prahu 5 k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně. Podání trestního oznámení je posledním krokem, kterým chce nejen upozornit, ale zejména prošetřit velmi nestandardní a podezřelé jednání Obvodního soudu pro Prahu 5 ve věci rozhodování žalob podaných jménem klientů proti bankám kvůli neoprávněně účtovaným poplatkům za vedení hypotečních účtů.

Iniciativa Poplatkyzpět.cz podala trestní oznámení na postup Obvodního soudu pro Prahu 5
Obvodní soud pro Prahu 5 je klíčovým soudem při rozhodování žalob podaných proti bankám ve věci neoprávněně účtovaných bankovních poplatků za vedení hypotečních účtů. Na Praze 5 mají své sídlo Hypoteční banka a ČSOB, které jsou významnými hráči v poskytování hypotečních úvěrů.

Zásadní změna v právním výkladu u Obvodního soudu pro Prahu 5

Obvodní soud pro Prahu 5 byl jedním z prvních soudů, který se danou problematikou zabýval a ve věci začal rozhodovat. První rozsudek vydaný tímto soudem byl ve prospěch spotřebitelů. Konkrétně soudce Šalamoun odsoudil Hypoteční banku. Následně soudce Holub v extrémně krátkém čase několika málo týdnů vydal opačný rozsudek. Dále soudce Váňa odsoudil LBBW Bank k vrácení neoprávněně účtovaných bankovních poplatků. V tomto momentu byl stav 2:1 ve prospěch spotřebitelů. Takováto situace pravděpodobně nevyhovovala soudci Holubovi. A proto se na Obvodním soudu Prahy 5 zřídil speciální jednočlenný senát, ve kterém zasedl pouze soudce Holub. Tímto bylo garantováno, že všechny další rozsudky budou vyneseny v neprospěch spotřebitelů.

Nestandardní rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5

Po vynesení rozsudku soudcem Holubem se na tomto soudu začaly konat nestandardní rozhodnutí. Obvodní soud pro Prahu 5 provedl „změnu č. 11 rozvrhu práce“, kterou ustanovil speciální senát „vrácení bankovních poplatků“ a bezprostředně další „změnou č. 12 rozvrhu práce“ rozhodování v této věci přidělil právě soudci Holubovi. Právník Petr Němec z Jdeto.de upozorňuje: „V případě rozdílného právního výkladu soudců u jednoho soudu na stejnou věc, by měl rozhodnout Ústavní soud. Rozdílnost výkladů nelze řešit tím, že věc svěříte jednomu soudci s dopředu známým právním názorem. Proč právě soudce Holub, ne soudce Šalamoun? A dodává: „Takový postup soudu považujeme za porušení zásady práva na zákonného soudce!“

K hrubému porušení došlo v okamžiku, kdy do senátu soudce Holuba byly zpětně převedeny i žaloby, které již byly přiděleny jiným soudcům tohoto soudu.

Rozhodování speciálního senátu vzbuzuje podezření

Kroky a postup soudce Holuba, který jediným soudcem, který na celém Obvodním soudu pro Prahu 5 ve věci rozhoduje, vykazují řadu nestandardních věcí a vzbuzují podezření:

-          bez jakéhokoli odůvodnění nevydal jediný platební rozkaz

-          nerozhodl ve věci osvobození od soudních poplatků

-          rozhodl o navýšení soudních poplatků ze 400 Kč na 1 000 Kč

-          zcela ignoruje žádosti na soudní jednání/stání podané iniciativami

-          rozsudky vydává bez jediného soudního stání

-          rozsudky vynáší i u žalob, u kterých nebyl uhrazen soudní poplatek

-          na rozdíl od ostatních soudů nepřerušil jednání u všech žalob na návrh iniciativ z důvodu podání ústavních stížností k Ústavnímu soudu České republiky

-          přiznává bankám náklady na právní zastupování i v případech, kdy banka nebyla žádným advokátem zastoupená!!!

Patrik Nacher z Bankovnipoplatky.com říká: „Nemáme konkrétní důkazy, ale je do očí bijící, že pan soudce koná ve prospěch žalovaných bank. Až s nevídanou houževnatostí vydává jeden zamítavý rozsudek za druhým. Můžeme se jen ptát, proč? Do doby zřízení speciálního senátu měli spotřebitelé 66% naději na úspěch, protože by nemělo být předem jasné, ke kterému soudci se dostane jeho případ. Za stávající situace je předem jasné, že šance spotřebitelů na úspěch je 0%.“

Trestní oznámení

Iniciativy na nestandardní a podezřelé konání Obvodního soudu pro Prahu 5 upozorňovaly řadu dotčených orgánů. Byly zaslány stížnosti a podměty k předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 5, na Městský soud v Praze i na Ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu. Bohužel bez jakékoli odezvy.

Proto iniciativa Poplatkyzpet.cz podala ve čtvrtek 6. 2. 2014 trestní oznámení k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně. JUDr. Daniel Paľko ze společnosti BSP Lawyer Partners doplňuje: „Podání trestního oznámení je posledním krokem, kterým chceme nejen upozornit, ale zejména nechat prošetřit velmi nestandardní a podezřelé jednání Obvodního soudu pro Prahu 5.“ A dodává: „Stále věřím, že se v naší zemi mohou spotřebitelé dobrat svých práv. A to i v situaci, kdy jako obyčejní lidé stojí proti takovému protivníkovi, jakým jsou největší české banky. Banky se svými miliardami a celou řadou najatých lobbistů, kterým platí nemalé peníze. My si nic takového dovolit nemůžeme a ani nechceme. Na naší straně je pravda a uděláme vše, aby spotřebitelé svůj boj proti bankám nakonec vyhráli!“

Trestní oznámení najdete ZDEIniciativa Poplatkyzpět.cz podala trestní oznámení na postup Obvodního soudu pro Prahu 5

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20330013358

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více