Insolvenční správci by měli mít vlastní profesní komoru a vyšší odměny za oddlužení, ukázal průzkum


19. 09. 2019  08:57     Tisková zpráva     komentáře (0)

Průzkum mezi profesionály z oblasti insolvenčního práva ukázal, že podpora vzniku vlastní profesní komory pro insolvenční správce zůstává i přes meziroční pokles silná. Vyslovilo se pro ni téměř 67 % dotázaných.

Rychlý růst mezd a cen v ekonomice přispěl k tomu, že přibývá zastánců zvyšování odměn insolvenčních správců. 

Zajímavý posun nastal také v případě provozoven. Loni největší část dotázaných uvedla, že by insolvenční správci měli působit jen ve svém kraji či okrese, aniž by měli provozovny. Letos už s provozovnami souhlasí každý druhý.

Insolvenční správci by měli mít vlastní profesní komoru a vyšší odměny za oddlužení, ukázal průzkum
Více než dvě třetiny profesionálů z oblasti insolvenčního práva si myslí, že by insolvenční správci měli mít vlastní profesní komoru. Ještě více se jich vyslovilo pro růst odměny insolvenčních správců za oddlužení plněním splátkového kanceláře se zpeněžením majetkové podstaty. Navýšení částky, která se neměnila deset let, podporuje téměř 85 % dotázaných. Ukázal to průzkum mezi účastníky KONFERENCE INSOLVENCE 2019 zpracovaný společností Insolvence 2008, jež konferenci pravidelně pořádá.

„Zatímco vznik vlastní profesní komory pro insolvenční správce v průzkumu podpořilo méně respondentů než loni, zastánců zvyšování odměn naopak meziročně přibylo. S ohledem na to, jak rychle v posledním roce rostly mzdy a ceny, které se promítají do nákladů insolvenčních správců, se ale nejedná o příliš překvapivý výsledek,“ říká Tomáš Valášek výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008.

Zajímavý posun v názorech účastníků konference, kterou letos navštívilo na 150 profesionálů z řad insolvenčních správců, advokátů, soudců, zástupců státní správy a dalších institucí vstupujících do procesu insolvenčního řízení, nastal podle Valáška v otázce směřující na to, zda by měli mít insolvenční správci provozovny. Zatímco loni přes 40 % dotázaných uvedlo, že by insolvenční správci měli působit pouze ve svém kraji či okrese, aniž by měli provozovny, letos tato možnost získala podporu jen necelých 15 % respondentů. Více než polovina dotázaných naopak uvedla, že by insolvenční správci na krajské či okresní bázi provozovny mít měli.

Ve srovnání s dotazníkem rozesílaným po loňské konferenci letos v průzkumu přibyla také jedna zcela nová otázka. Týkala se zapracování videokonferencí do procesu oddlužení. Jako přínos pro dlužníky tuto moderní technologii vidí bezmála polovina respondentů, a to zejména díky její efektivitě a časovým i finančním úsporám. Někteří z nich zmínili také fakt, že videokonference se již úspěšně využívají například v trestních záležitostech.

V otázce toho, kdo by měl být insolvenčním správcem, panovala letos stejně jako před rokem mezi účastníky konference výrazná shoda. Drtivá většina dotázaných si myslí, že by mělo jít i nadále o osoby dle současného znění zákona. Co se konkrétně exekutorů týče, umožnilo by jim vykonávat funkci insolvenčního správce jen 10 % dotázaných. Poměrně jasná shoda byla k vidění také v otázce DPH z odměny insolvenčního správce. Více než dvě třetiny respondentů si myslí, že by měla činit 21 %, pro úplné osvobození od DPH se naopak vyslovilo 35 % dotázaných.Insolvenční správci by měli mít vlastní profesní komoru a vyšší odměny za oddlužení, ukázal průzkum

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

31760843374

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

223


ČÍSLO TÝDNE - 223 právě tolik hodin stráví malé a střední firmy papírováním. Vše v souvislosti s plněním úředních povinností. To představuje téměř 10 dnů, každý celých 24 hodin. Stačí aby si každý z nás vzpomněl na vyplňování každoročních daňových přiznání a všech příloh a je jasné o čem se mluví. Byrokracie bohužel v České republice nijak významně neustupuje. Průzkum provádí již čtvrtým rokem Liberální institut.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více