J&T BANKA uzavřela první kvartál s bilanční sumou téměř 154 miliard korun


14. 06. 2018  20:10          komentáře (0)

J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela dle konsolidovaných výsledků první čtvrtletí letošního roku s bilanční sumou ve výši 153,95 miliard korun. Banka tak navázala na úspěšný rok 2017 a i nadále pokračuje v růstu. Čistý zisk za dané období činil 665 milionů korun.

J&T BANKA uzavřela první kvartál s bilanční sumou téměř 154 miliard korun
Od počátku roku do konce března banka na trh uvedla hned 6 dluhopisových emisí v celkové nominální hodnotě 11,2 miliard korun. Investoři v České republice a na Slovensku tak měli možnost investovat například do energetických aktiv či luxusního resortu v Karibiku.

Klientské vklady dosáhly ke konci kvartálu úrovně 106,613 miliard korun, přičemž podíl dlouhodobých vkladů se splatností 1 a více let je téměř poloviční (46 %). Banka tak i nadále vykazuje jednu z nejstabilnějších vkladových bází na trhu. Nárůstu dosáhly také úvěry, jejichž objem od počátku roku činil 69,732 miliard korun. Vedle vkladů a úvěrů rostly také klientské investice, které od počátku roku vzrostly téměř o 6 % a dosáhly úrovně 132, 968 miliard korun.

Vlastní kapitál ke konci března činil 19,44 miliard korun. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 15,84 %.

 

 

Hlavní položky bilance

       

v mil. CZK

03/2018

12/2017

var. abs

%

Bilanční suma banky

153 947

142 996

10 951

8%

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám a úvěrovým institucím

64 533

54 668

9 865

18%

Cenné papíry

17 010

16 249

761

5%

Pohledávky za klienty

69 732

69 109

622

1%

Závazky vůči klientům

106 613

91 704

14 909

16%

Vlastní kapitál

19 435

19 476

-41

0%

Kapitálová přiměřenost

15,84%

15,98%

-0,14

 

Likvidní aktiva*

67 353

57 010

10 342

18%

Likvidní aktiva / vklady

54,2%

50,2%

4,02

 

L/D ratio

65,4%

75,4%

-9,96

 

* hotovost, pohledávky vůči centrální bance, pohledávky vůči bankám splatné do 3M, státní dluhopisy ČR/SR

       
         

Výkaz zisků a ztrát

       

v mil. CZK

03/2018

12/2017

var. abs

%

Čisté úrokové výnosy

887

3 725

-2 838

-76%

Úrokové výnosy

1 168

5 041

-3 873

-77%

Úrokové náklady

-282

-1 316

1 034

79%

Čisté výnosy z poplatků a provizí

453

1 137

-684

-60%

Výnosy z poplatků a provizí

482

1 436

-954

-66%

Náklady na poplatky a provize

-28

-299

271

91%

Přijaté dividendy

0

54

-54

-100%

Čistý zisk z obchodování

-36

307

-343

>100%

Ostatní provozní výnosy

59

429

-370

-86%

Provozní výnosy

1 363

5 652

-4 289

-76%

Personální náklady

-299

-1 084

785

72%

Ostatní provozní náklady

-316

-1 128

812

72%

Odpisy

-23

-96

73

76%

Provozní náklady

-638

-2 308

1 670

72%

Zisk před tvorbou opr. položek k úvěrům a zdaněním

725

3 344

-2 619

-78%

Rezervy na finanční aktivity

0

41

-41

>100%

Změna v opravných položkách k úvěrům

14

-751

765

>100%

Zisk z přidruž. a společných podniků

0

-17

17

-

Zisk před zdaněním

738

2 617

-1 879

-72%

Daň z příjmů

-73

-421

348

83%

Zisk z pokračujících činností

665

2 196

-1 531

-70%

Zisk z ukončovaných činností

0

0

0

-

Zisk za účetní období po zdanění

665

2 196

-1 531

-70%

         

C/I ratio

46,8%

40,8%

0,06

 J&T BANKA uzavřela první kvartál s bilanční sumou téměř 154 miliard korun

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2021 na poplatcích již celkem zaplatili

2890290084

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

1,3


ČÍSLO TÝDNE 1,3 - právě tolik zaměstnanců bylo pozitivně testováno na Coronavirus při hromadném povinném testování zaměstnanců. Z jednoho milionu testovaných zaměstnaců tak je v průměru nakažených 13 tisíc lidí.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 24,4400
Kurz USD Americký dolar 1 USD 21,9380
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,3585
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 29,3415
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 23,5495
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,8550
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 4,9406
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více