Jak Češi vnímají nevidomé? Záleží na věku


07. 11. 2019  00:50     Tisková zpráva     komentáře (0)

Společnost OrCam Technologies představuje výsledky průzkumu mapujícího povědomí české společnosti o tom, jak se žije zrakově postiženým. Předně z něj vyplývá, že většina Čechů nikdy neměla osobní vztah k člověku se zrakovým postižením (63,7 procent).

Jak Češi vnímají nevidomé? Záleží na věku
Proto nepřekvapuje, že například na otázku, zda-li je veřejný prostor dobře přístupný pro nevidomé, nedokázala třetina dotázaných s určitostí odpovědět (31,5 procent). Podobně si čtvrtina (23,5 procent) respondentů netroufla odhadnout, jaké výhody poskytují moderní technologická asistenční zařízení ve srovnání se běžnými pomůckami. Drtivá většina dotázaných (73 procent) si ovšem přeje, aby byla elektronická asistenční zařízení hrazena z veřejných zdrojů. Jen 12,4 procenta uvedlo, že by zrakově postižení měli mít nárok pouze na bílé hole a podobné základní vybavení.

V průzkumu se projevily velké rozdíly mezi věkovými skupinami. Integraci zrakově postižených do profesního života i s využitím veřejných peněz tak podporuje 58,2 procent respondentů ve věku 18-29 let, z dotázaných ve věku 55+ s tímto však souhlasí jen třetina. Ve věkové skupině 18-26 let si 17,4 procent myslí, že nevidomé děti nepatří do běžných tříd, z respondentů nad 55 let věku ovšem téměř každý druhý (46,7 procent). Na otázku, zda-li by zrakově postižení žáci měli mít k ruce pedagogické asistenty či být jinak podporováni, kladně odpovědělo 65,3 procent nejmladších dotázaných (18-29) a z věkové skupiny 55+ pouhých 26,7 procent.

Je pochopitelné, že většinová společnost nemá přesnou představu o tom, jak se žije nevidomým. Mezinárodní den bílé hole je příležitostí, jak toto povědomí zvýšit,“ říká Hana Petrová, která téměř přišla o zrak kvůli onemocnění sítnice. „Bílá hůl představuje základní a nezbytnou pomůcku, kterou dnes doplňují vysoce sofistikované nástroje. Sama užívám přístroj pro umělé vidění OrCam MyEye 2, který od základů změnil můj život.

Zrakově postižení si zaslouží žít naplněný a nezávislý život. Který je dnes na dosah díky inovativní technologii jakou představuje OrCam MyEye 2, nejpokročilejší nositelný přístroj pro umělé vidění založený na umělé inteligenci,“  vysvětluje Martin Říha ze společnosti Sagitta, která zastupuje OrCam na českém trhu. „V reálném čase předčítá tištěné texty na papíře i na monitoru či displeji, poznává výrobky podle čárových kódů, obličeje, bankovky nebo barvy. OrCam MyEye 2 umožňuje zrakově postiženým studovat, pracovat a zvládat každodenní aktivity. Přináší jim vysokou míru nezávislosti, což je dle mého velmi důležité.“

V České republice je OrCam MyEye 2 k dispozici přes distributora Sagitta, jehož prostřednictvím také lze domluvit předvedení přístroje.Jak Češi vnímají nevidomé? Záleží na věku

Diskutovat (0)


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více