Jak se v březnu změnily bankovní poplatky?


19. 03. 2014  00:13     Zdeněk Bubák (Poplatkozrout.cz)     komentáře (0)

Začátkem března došlo ke změnám sazebníků některých bank. Ve spolupráci se spříteleným webem Poplatkožrout.cz Vám přinášíme informace o vybraných změnách, ke kterým došlo u Equa bank a Fio banky. Také se dozvíte něco o nových kreditních kartách na bankovním trhu.

Jak se v březnu změnily bankovní poplatky?
Nové kreditní karty

Od 1. března začíná nabízet Česká spořitelna nové Kreditní karty Kooperativa a Kapitol s poplatkem 69 korun za měsíční správu a vedení kartového účtu. V prvním účetním období není poplatek účtován. V dalších obdobích je poplatek účtován v případě, když za účetní období nebude provedena žádná karetní transakce.

.

VYHRAJTE APPLE IPAD MINI V NAŠÍ BŘEZNOVÉ SOUTĚŽI!

.

Novinky v nabídce kreditních karet má od stejného data i Citibank, a to Citi MALL.cz kreditní kartu. Kreditní karta Citi Life Metropole byla odstraněna ze sazebníku.

Změny v sazebnících dalších bank

Equa bank

Equa bank do svého sazebníku nově od 24. února zařadila položky týkající se zřízení, vedení a zrušení následujících účtů pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby:

 • Účet advokátní/notářské úschovy - CZK, EUR, USD - zřízení, vedení, zrušení účtu - zdarma
 • Vázaný účet - CZK, EUR, USD - zřízení účtu individuálně, vedení a zrušení účtu - zdarma
 • Účet základního kapitálu - CZK - zřízení a zrušení účtu zdarma, vedení účtu 149 Kč měsíčně

V oblasti úvěrových obchodů také pro segment podnikatelů mění část poplatků vyjádřených konkrétními hodnotami nebo pomocí procenta z částky na poplatky stanovované individuálně:

Úvěr provozní, investiční, kontokorentní, v korunách nebo eurech

 • nedočerpání úvěru - při ukončení čerpání - se mění ze 3 % z nedočerpané výše, min. 3 000 Kč / min. 120 EUR na individuálně
 • správa obchodu (měsíčně) z 200 Kč / 10 EUR na individuálně
 • rezervace zdrojů / závazková provize z 0,6 % p.a. na individuálně
 • otevření úvěrového účtu Splatný kontokorent z min. 500 Kč na 10 % z výše úvěru, min. 500 Kč / 20 EUR
 • pokuta za nedodržení smluvních podmínek z 1 000 Kč / 40 EUR na individuálně

Malé podnikatelské úvěry, kontokorent v korunách

 • rezervace zdrojů / závazková provize z 0 korun na individuálně
 • otevření úvěrového účtu Splatný kontokorent z minimálně 300 Kč na 10 % z výše úvěru, min. 300 Kč
 • pokuta za nedodržení smluvních podmínek z 500 Kč na individuálně

Fio banka

Fio banka zavedla nové SEPA platby, a proto je od 3. března zařadila i do svého sazebníku.

Jednorázové odchozí platby:

 • standardní Europlatba v EUR - 50 Kč (nahradila platbu v EUR přes TARGET2)
 • prioritní Europlatba v EUR - 250 Kč (nahradila prioritní platbu v EUR přes TARGET2)

Opakující se příchozí a odchozí platby - nové položky v sazebníku:

 • odeslání platby na základě trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v libovolné měně ve prospěch účtu vedeného v rámci Finanční skupiny Fio - zdarma
 • odeslání platby na základě trvalého příkazu, souhlasu s inkasem nebo SIPO v měně CZK ve prospěch účtu vedeného v ČR - zdarma
 • odeslání platby na základě trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem v měně EUR v rámci SEPA ve prospěch účtu vedeného:
 • v SR - zdarma
 • v ostatních zemích - 50 Kč
 • přijetí platby v libovolné měně na základě příkazu k inkasu z účtu vedeného v rámci Finanční skupiny Fio - zdarma
 • přijetí platby v měně CZK na základě příkazu k inkasu z účtu vedeného v ČR - zdarma
 • přijetí platby v měně EUR na základě příkazu k inkasu v rámci SEPA z účtu vedeného v SR - zdarma
 • přijetí platby v měně EUR na základě příkazu k inkasu v rámci SEPA z účtu vedeného v ostatních zemích - 25 Kč
 • posouzení žádosti o aktivní SEPA inkaso - 300 Kč
 • žádost o vrácení platby v měně EUR odeslané prostřednictvím SEPA inkasa - 300 Kč

Další služby poskytované k účtům a administrativní služby - přidělení CID / změna v registru CID - 300 KčJak se v březnu změnily bankovní poplatky?

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

20338264148

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

655


ČÍSLO TÝDNE - 655 právě tolik bylo vyhlášeno bankrotů tuzemských podnikatelů jen v průběhu června tohoto roku. Jedná se o nejvyšší počet bankrotů za celý rok. Podnikatelé krachují zejména z důvodu postižení koronavirovou krizí. Ohroženi jsou podnikatelé podnikající v automobilovém průmyslu či turistických službách.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více