Jednatel EMTC Tomáš Bárta již potřetí čelí insolvenčnímu návrhu, věřitelům došla trpělivost


15. 10. 2019  20:23     Tisková zpráva     komentáře (0)

Necelé dva měsíce uplynuly od doby, kdy skupina EMTC, prostřednictvím svého jednatele, Tomáše Bárty, oznámila neschopnost dál vyplácet úroky a jistiny dluhopisů. Soud nyní vyhověl jednomu z věřitelů, společnosti B 19 s.r.o. a zahájil s dlužníkem insolvenční řízení. Společnost a několik dalších věřitelů, kteří se k návrhu připojili, nárokují částku téměř 30 milionů korun. Dlužník má nyní 15 dní, aby se k návrhu vyjádřil.

Jednatel EMTC Tomáš Bárta již potřetí čelí insolvenčnímu návrhu, věřitelům došla trpělivost
Insolvenčním navrhovatelem je společnost B 19 s.r.o. Za Bártou uplatňuje postoupenou pohledávku ve výši 3 274 560 Kč z titulu smlouvy o zápůjčce z roku 2014, která byla splatná v roce 2015. Původní věřitel postoupil v roce 2016 pohledávku na Petra Bujnocha, a to včetně smluvních pokuty ve výši 0,5 % denně z poskytnuté zápůjčky, nebude-li tato řádně
a včas splacena. Petr Bujnoch pak postoupil část pohledávky tvořící smluvní pokutu koncem letošního září firmě B 19 s.r.o.

Společnost ve svém návrhu uvádí také další věřitele, převážně z řad dluhopisových investorů, kteří mají za Bártou rovněž nesplacené pohledávky, mnohdy v milionových částkách. Jeden z investorů například nárokuje pohledávku z titulu držených dluhopisů o jmenovité hodnotě
2 mil. Kč a úroků ve výši 8,1 %. Při celkovém objemu vydaných a nesplacených dluhopisů skupiny EMTC, který činí 680 700 000 Kč, mohou být podobných případů stovky.

Paradoxem je, že společnost Credit One a.s. Petra Bujnocha se sama specializuje na správu a vymáhání pohledávek a je zároveň 10% akcionářem Bártovy EMTC-Czech a.s., která emitovala poměrnou část nesplacených dluhopisů.

Slibem neurazíš

Bártovy dluhopisy bez ratingu a zajištění byly určeny převážně na vývoj mobilní aplikace Lipa Learning pro předškoláky, do které, podle veřejně dostupných zdrojů, proinvestoval okolo 0,5 ml. Kč. Začátkem září se v Kongresovém centru v Praze konala neoficiální schůze vlastníků dluhopisů, na které Bárta oznámil neschopnost splácet a nastínil řešení stávající finanční situace. Od věřitelů si vyžádal šestitýdenní lhůtu na představení detailního plánu, jak své závazky vypořádat. Lhůta právě vypršela a s ní zřejmě i trpělivost některých věřitelů. 

„Dluhopisoví investoři by si vždy měli položit otázku, zda v případě potíží bude společnost schopna své závazky vůči nim splatit a nedopadnou jako investoři do dluhopisů společností Zoot, iConsulting 4 Companies nebo Triload Invest, kteří dodnes marně čekají na své úspory,“ uvedla Eliška Skřivanová ze spotřebitelsko-poradenského portálu Rizikovedluhopisy.cz, který na případy rizikových emisí dlouhodobě upozorňuje.

 

Insolvenční návrh: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=39787797Jednatel EMTC Tomáš Bárta již potřetí čelí insolvenčnímu návrhu, věřitelům došla trpělivost

Diskutovat (0)


Bankám jsme v roce 2020 na poplatcích již celkem zaplatili

16407639746

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne 345 000

345000


ČÍSLO TÝDNE: 345 000 právě tolik žádostí obdržely dosud banky o odklad splácení hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Klienti tak na splátkách ušetří až 10 miliard korun.


Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více